Menu / szukaj

Forum Ekonomiczne. Ważna debata z udziałem prezesa ZPL i AWPL Waldemara Tomaszewskiego

W dniach 7-9 września 2021 roku w Karpaczu odbywa się międzynarodowe Forum Ekonomiczne, które jest miejscem spotkań i dyskusji wybitnych przedstawicieli życia gospodarczego i społecznego z całego świata. Pierwszego dnia Forum, jednym z prelegentów znaczącego panelu dyskusyjnego: „Nie bójmy się różnorodności! Ochrona mniejszości etnicznych i językowych” był prezes ZPL i AWPL, europoseł Waldemar Tomaszewski.
 
W wielu europejskich krajach jednym ze stałych elementów dyskursu społecznego jest temat mniejszości narodowych i etnicznych. Jak pokazują dane statystyczne, 10 procent mieszkańców Unii Europejskiej stanowią mniejszości narodowe, a według badań socjologicznych aż 50 milionów obywateli UE posługuje się językiem regionalnym lub mniejszości narodowych. Status wielu języków jest poważnie zagrożony, a w niektórych państwach władze stosują niedozwoloną dyskryminację językową.

O potrzebie ujednolicenia praw ochrony mniejszości narodowych w państwach Unii dyskutowali: posłowie do Parlamentu Europejskiego Lorant Vincze (reprezentant węgierskiej mniejszości narodowej w Rumunii), Waldemar Tomaszewski i Ryszard Czarnecki oraz Gordana Comic – minister do spraw praw człowieka i mniejszości narodowych rządu Serbii.

„Prawa mniejszości narodowych muszą być chronione zgodnie z istniejącymi już aktami prawa międzynarodowego: Konwencją Ramową Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych, a także Europejską Kartą Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. Natomiast oczywistym jest, że co najmniej ratyfikowanie tych dokumentów jest obowiązkiem wszystkich krajów Unii Europejskiej” – podkreślił w swojej wypowiedzi Waldemar Tomaszewski.

Forum Ekonomiczne – coroczne międzynarodowe spotkanie przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych regionu Europy Środkowo-Wschodniej, odbywające się od 1992 roku. Misją Forum jest tworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej w Europie. Wśród gości Forum są prezydenci, premierzy, ministrowie, unijni komisarze, posłowie do Parlamentu Europejskiego, parlamentarzyści, prezesi największych przedsiębiorstw, eksperci, przedstawiciele samorządów, świata kultury oraz dziennikarze.

07-09-2021