Menu / szukaj

Rita Tamašunienė podczas spotkania z szefem polskiej dyplomacji: zachowanie oświaty polskiej i uczciwy zwrot ziemi Polakom – są priorytetami

W poniedziałek, 6 września, odbyło się spotkanie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Raua z przewodnicząca Sejmu Litwy Viktoriją Čmilytė-Nielsen. W spotkaniu uczestniczyła również poseł na Sejm z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, przewodnicząca Grupy Sejmu Republiki Litewskiej ds. kontaktów z Sejmem i Senatem RP Rita Tamašunienė.
 
Wizyta szefa polskiego MSZ w Wilnie odbywa się z okazji 30. rocznicy odnowienia stosunków dyplomatycznych między Polską i Litwą, dlatego zarówno przewodnicząca litewskiego Sejmu, jak i minister Rau podkreślili znaczenie dobrosąsiedzkich relacji pomiędzy Polską i Litwą, szczególnie w warunkach obecnej sytuacji geopolitycznej i kryzysu migracyjnego.

Minister Zbigniew Rau zaznaczył, że stosunki pomiędzy Polską a Litwą są obecnie najlepsze w ciągu ostatnich 30 lat. Wskazał przy tym, że ciągle istnieją sprawy, które wymagają uregulowania, jak kwestia polskiej mniejszości na Litwie, w szczególności zaś oświaty polskiej na Wileńszczyźnie.

Poseł Rita Tamašunienė podziękowała ministrowi spraw zagranicznych RP za poruszenie kwestii oświaty polskiej na Litwie, która, jak podkreśliła, „jest i pozostanie priorytetem” polskiej mniejszości. Zaznaczyła też, że oprócz egzaminu maturalnego z języka polskiego polskie placówki oświatowe ubiegają się o zwiększenie kwoty na tzw. „koszyczek ucznia”. Poseł wyraziła wdzięczność za pomoc dla polskich rodzin na Wileńszczyźnie w postaci wyprawki szkolnej fundowanej w ramach projektu „Bon pierwszaka” .

„Na dobre wyniki współpracy bilateralnej wpłynie również pomyślne zakończenie restytucji mienia” – podkreśliła poseł Rita Tamašunienė.

Jak zaznaczyła, po wielu latach trwania procesu zwrotu ziemi byłym właścicielom wciąż blisko 4 tysiące Polaków oczekuje na zwrot ziemi lub godną rekompensatę, gdyż oferowane im rekompensaty pieniężne stanowią 150. część wartości utraconych nieruchomości.

Tamašunienė wspomniała o zgłoszonych przez posłów AWPL-ZChR poprawkach do ustaw, które przewidują wydłużenie terminu ubiegania się o rekompensatę za utraconą ziemię czy możliwość otrzymania rekompensaty w postaci dodatkowej działki pod zabudowę czy działki zalesionej. Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek podczas swojej wizyty w Wilnie również odniosła się do sprawy restytucji i wyraziła nadzieję, że problem zostanie wkrótce rozwiązany.

Sejm RL w pierwszym czytaniu poprawki przyjął, potrzeba tylko dobrej woli odpowiedzialnych instytucji państwowych, by doprowadzić restytucję ziemi do końca.

07-09-2021