Navigate / search

Prie Vyriausybės rūmų 1500 žmonių protestavo gindami Vilniaus krašto gyventojų teises. „Mūsų jėga – vienybėje. Tik kartu galime apginti mūsų šeimas ir vaikus“

Prie Vyriausybės rūmų Vilniuje ketvirtadienį, liepos 29 dieną, įvyko protestas prieš ekonominių migrantų centro steigimą Dieveniškėse, Šalčininkų rajone. Dieveniškių bendruomenės organizuotas protestas sulaukė didelio palaikymo. Organizatorių duomenimis, Kudirkos aikštėje susirinko apie 1500 žmonių.
 
„Šiandienos dieveniškiečių organizuotas protestas yra remiamas Lietuvos lenkų sąjungos (LSS) ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS). Solidarizuojamės su Dieveniškių gyventojais ir šiandien atiduodame jiems balsą, kad savo išgyvenimus, emocijas galėtų išsakyti prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmų. Būkime solidarūs“, – organizatorių vardu sakė Lietuvos lenkų sąjungos pirmininko pavaduotojas Edvard Trusevič.

LLS vicepirmininkas pakvietė į sceną Butrimonių ir Pabarės parapijų kleboną Juzefą Aškelovičių, kuris kartu su susirinkusiais kalbėjo Dievo Gailestingumo vainikėlį.

Kunigas suteikė palaiminimą susirinkusiems ir, perfrazuodamas Adomą Mickevičių, sakė: „Tik po šiuo kryžiumi, tik po šiuo ženklu Lietuva yra Lietuva, o ne kalifatas. Vieną turime gimtinę, vieną šeimą, vieną Romos Katalikų bažnyčią, vieną Jėzų ir Mariją, vieną Dievą. Ginkime juos“, – ragino kunigas.

„Ne migrantų centrų steigimui gyvenvietėse“

„Ne! Migrantų centrų steigimui gyvenvietėse“, „URM politika turi rūpintis savo piliečių interesais“, „Valstybė – tai jos piliečiai“, „Mums svarbus mūsų saugumas“ – plakatus su tokiais užrašais laikė protestuojantys prie Vyriausybės rūmų. Virš susirinkusiųjų galvų plevėsavo Lietuvos, Lenkijos, Dieveniškių bei Vilniaus krašto vėliavos. Skambėjo dainos, kurias atliko Vilniaus krašto liaudies ansambliai.

„Sveikinu visus susirinkusiuosius ir visus, kurie mus remia“, – kreipėsi į protestuojančius Liuba Poliak, protesto akcijos organizatorė, Dieveniškių bendruomenės atstovė. Laikė rankoje vėliavėlę su Dieveniskių herbu, taip parodydama, kad herbe nėra ginklo, o pats herbas simbolizuoja, jog Dieveniškės yra žemdirbių ir amatininkų, dirbančių ir kuriančių žmonių kraštas.

„Tačiau atėjo laikas, kuomet turime ginti mūsų gyventojus, mūsų vaikus, mūsų šeimas nuo potencialių grėsmių“, – sakė Liuba Poliak. – Tegul Dievas apdovanos mus ramybe, kad taikiai ir vadovaujantis teisės aktais gintume savo teises.“

Tvirtą protestą prieš šalies centrinės valdžios veiksmus įsteigti nelegalių migrantų centrą Dieveniškėse ir dieveniškiečių palaikymą išreiškė Europos lenkų bendruomenių unija bei Amerikos lenkų diasporos kongresas. Edvard Trusevič perskaitė susirinkusiems šių organizacijų pareiškimą.

„Esame lojalūs piliečiai, mylime savo kraštą“

Paremti gyventojų jų kovoje atvyko Dieveniškių seniūnė Česlava Marcinkevič. „Atvažiuoju iš Dieveniškių žemai nusilenkti. Ne viena. Kartu su dieveniškiečiais, tvirtais žmonėmis, mylinčiais savo kraštą, darbščiais, atsidavusiais, ištikimais savo tėvų tikėjimui. Tačiau šiandien yra dvidešimta diena, kuomet esame dėmesio centre“, – sakė seniūnė.

Ji apgailestavo, kad tik iš žiniasklaidos gyventojai ir vietos valdžia sužinojo, jog Dieveniškėse, pačiame miestelio centre, vos keliasdešimt metrų nuo dviejų mokyklų, turi atsirasti nelegalių migrantų centras.

„Kas mus apgins? Gyventojai subūrė savigynos komitetą, budi dieną ir naktį“, – sakė seniūnė. Centrinė valdžia ilgai nereagavo nei į prašymus nei į peticijas, nei į gyventojų protestus.

„Laukiame su viltimi, kad situacija pagerės. Kad nevadins mūsų žmonėmis, turinčiais žemą intelekto lygį, neišprususiais, nusikaltėliais, Lietuvos priešais. Niekada su tuo nesutiksime. Esame lojalūs piliečiai, mylime savo kraštą“, – sakė Česlava Marcinkevič.

Reaguodama į trečiadienį pasirodžiusias naujienas, jog Vidaus reikalų ministerija atsisako planų apgyvendinti migrantus Dieveniškėse, tačiau pats pastatas liks rezervinių pastatų sąraše, Česlava Marcinkevič pasakė: „Atvežu jums žinią nuo Dieveniškiečių. Jeigu jie (valdžia – red.past.) rezervuoja pastatą, tuomet gyventojai rezervuoja aikštelę prie šio pastato. Nepasitrauks.“

Dieveniškių seniūnė išreiškė viltį, kad šis klausimas bus greitai išspręstas, nes juo susirūpino ir prezidentas Gitanas Nausėda, kuris trečiadienį atvyko į Dieveniškes išklausyti gyventojų abejonių.

„Migrantai ateina į mūsų kaimus“

Savo palaikymą Dievieniškių gyventojams išreiškė ir Medininkų gyventojai, kurie taip pat nerimauja dėl nelegalių migrantų, kadangi pasieniečių mokykloje Medininkuose turi būti apgyvendinta 850 nelegalų.

„Myliu savo kraštą, myliu Lietuvą, gerbiu valdžią, tačiau ši valdžia užmiršo apie mus. Keliamės naktį bijodami: virš mūsų namų skraido sraigtasparniai, važinėja pasieniečių automobiliai, kurie gaudo migrantus, kadangi nesugavo jų prie valstybinės sienos. Migrantai ateina į mūsų kaimus. Eina per mūsų laukus ir miškus. Bijome dėl savo vaikų saugumo. Vaikai negali ramiai išeiti į lauką pasivažinėti dviračiu ar pažaisti kamuoliu“, – Medininkų gyventojų vardu kalbėjo Kristina Polikovska.

„Mūsų vienybė – tai atsakas Vyriausybei“

Savo palaikymą dieveniškiečiams išreiškė LLRA-KŠS ir LLS pirmininkas Valdemar Tomaševski: „Padėtis yra nekasdienė. Šiandien yra grėsmė svarbiausiam – mūsų šeimų, vaikų ir anūkų saugumui. Šioje situacijoje LLS ir LLRA-KŠS negali stovėti nuošalyje ir labai stipriai ir energingai palaikė dieveniškiečius jų teisingoje kovoje.“

LLRA-KŠS ir LLS pirmininkas pažymėjo, kad Dieveniškių ir viso Vilniaus krašto gyventojų pasiryžimo dėka Vidaus reikalų ministerija atsisako savo ankstesnio sprendimo. Valdemar Tomaševski atkreipė dėmesį, kad sprendimai apgyvendinti migrantus buvo priimti „buldozeriu“. Vidaus reikalų ministerija, ankščiau skelbusi, kad migrantų centrai nebus steigiami gyvenvietėse, savo sprendimo nesilaikė ir elgėsi priešingai.

LLRA-KŠS pirmininkas pažymėjo, kad kalbant apie islamo ekonominių migrantų centro steigimą Dieveniškėse, tai sprendimą šiuo klausimu pasirašė Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

„Svarbu, kad mes šiandien susivienijome – visi Vilniaus krašto gyventojai. Ačiū, kad čia atvykote“, – sakė Valdemar Tomaševski.

Už pademonstruotą solidarumą politikas taip pat padėkojo kitų Lietuvos regionų – net Šiaulių, Klaipėdos – gyventojams.

„Turime imti savo likimą į savo rankas“

„Laimėjome mūšį, tačiau nelaimėjome kovos. Nes kalba eina ne vien apie migrantus. Kadangi tai yra pretekstas, norint primesti mums įvairius sprendimus. Ir šioje situacijoje yra svarbu didinti mūsų vieningumą, taip pat stiprinti mūsų organizacijas, kurti savigyną, kad būtų stiprios nevyriausybinės organizacijos, pilietinė visuomenė, taip kaip yra Europos Sąjungoje“, – sakė Valdemar Tomaševski.

LLRA-KŠS pirmininkas pažymėjo, kad nepaprastai svarbu yra stiprinti savivaldą, nes „būtent savivaldybės parodė, kad yra ta valdžia, kuri yra arčiausiai žmonių, labiausiai supranta jų problemas. Būtent šia kryptimi ir dirbsime.“

„Rytoj vyks Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu bus priimtas sprendimas dėl 40 papildomų viešosios tvarkos pareigūnų etatų įsteigimo šioje savivaldybėje, – informavo LLRA-KŠS pirmininkas. – Šiandien ten yra 10 dirbančių žmonių, o bus 50, nes turime imti savo likimą į savo rankas. Jeigu centrinė valdžia taip neapgalvotai mus gina, arba negina visai, tai negalime likti abejingi. Ir tai, manau, padarys ir Šalčininkų rajonas ir kiti Lietuvos rajonai.“

„Nesitaikstysime su tuo, kad valdžia su mumis nesiskaito, kad primeta iš viršaus neapgalvotus sprendimus. Mūsų vienybė yra atsakymas vyriausybei“, – sakė Valdemar Tomaševski.

Jis ragino savivaldybes išreikšti savo poziciją dėl migrantų krizės. Vyriausybė, kaip pažymėjo Tomaševski, migrantų problemą užkrovė ant savivaldybių pečių: „Tačiau tai yra per didelė našta savivaldybėms. Tai yra bendras reikalas. Negalima primesti savo valios iš viršaus, turime kartu spręsti šią problemą“.

Politikas priminė, kad ketvirtadienį prezidentas susitiko su parlamentinių partijų lyderiais: „Buvo labai konstruktyvus pokalbis. Beveik vienašališkai, išskyrus konservatorius, buvo pasisakyta, kad Dieveniškėse migrantų centras negali būti steigiamas.“

„Mūsų jėga vienybėje. Tik kartu galime apginti mūsų šeimas ir vaikus“, – sakė Valdemar Tomaševski.

„Būkime kartu, būkime solidarūs“, – skambėjo žinutė beveik iš kiekvieno pasisakiusiųjų Kudirkos aikštėje.

Protestuojantys priėmė rezoliuciją, kuri buvo perduota Vyriausybei. Joje reikalaujama atšaukti pasipiktinimą keliantį ir neteisėtą ministro Arvydo Anušausko sprendimą, taip pat neatidėliotino Arvydo Anušausko, kaip provokatoriaus, kurstančio konfliktus tarp vietinių bendruomenių, atsistatydinimo.

Skelbiame rezoliucijos tekstą:

REZOLIUCIJA

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės beatodairiškumas, neprofesionaliai ir trumparegiškai įgyvendinama užsienio politika, už kurios realizavimą yra atsakingas užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, sukėlė valstybėje migrantų krizę.

Atskiri Ministrų kabineto nariai, pasižymėję abejotinomis kompetencijomis, ir jų vadovaujamos žinybos negeba užkirsti kelio neteisėtam atvykėlių patekimui į mūsų valstybę. Neįstengiant valdyti nelegalių migrantų, patekusių į mūsų šalį, srauto, kyla grė-smė Lietuvos gyventojų saugumui. Nepaisant to, atsiranda provokatorių vyriausybiniame lygmenyje: Arvydas Anušauskas – krašto apsaugos ministras pavaduojantis vidaus reikalų ministrą priėmė sprendimą įsteigti Dieveniškėse ekonominių migrantų įstaigą, apgyvendinant vietovėje, kur yra vos 500 gyventojų, apie 1000 nelegalių atvykėlių. Anušausko migrantų namai atsirastų miestelio centre, 50 metrų nuo ten veikiančių švietimo įstaigų.

Neatmestina, kad Arvydas Anušauskas sąmoningai norėjo kurstyti Dieveniškių gyventojus, žinodamas, kad didžiulė dauguma jų – lenkų tautybės asmenys; nepaneigtina, kad pastarasis politinis veikėjas, numanydamas, jog už jo pasirašytą sprendimą teks aiškintis kitai konservatorei – vidaus reikalų ministrei Agnei Bilotaitei, darė tą tyčia, siekiant išsiūbuoti vyriausybinį laivą, kuris – veikiant šiam Ministrų kabinetui – labiau primeną ant ežero plūduriuojančią prakiurusią valtį; manytina, kad vienas iš Anušausko sprendimo, kuris buvo priimtas kelios valandos po to, kai Šalčininkų rajono savivaldybės taryba vienbalsiai pasisakė prieš nelegalių migrantų apgyvendinimą Dieveniškėse, tikslų – vietos savivaldos menkinimas.

Primintina, kad Lietuva yra ratifikavusi Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją, kuri, be kita ko, nustato tautinėms mažumoms priklausantiems asmenims galimybių išsaugoti kultūrą ir esmines tapatumo dalis užtikrinimą bei deramą šių asmenų apsaugą.

Lietuvos tarptautiniame įsipareigojime – Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutartyje, be kita ko, nustatyta, kad valstybė susilaikys nuo bet kokių veiksmų, galinčių sukelti asmenų, priklausančių tautinėms mažumoms, asimiliaciją prieš jų valią, o taip pat, vadovaudamasi tarptautiniais standartais, nesiims veiksmų, kurie sukeltų tautinius pokyčius teritorijose, kuriose gyvena tautinės mažumos.

Belieka apgailestauti, kad atskirais vykdomosios valdžios sprendimais yra siekiama riboti savivaldos laisvę bei savarankiškų ir valstybinių (valstybės perduotų) funkcijų vykdymą, o tuo yra pažeidžiamos Europos vietos savivaldos chartijos ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatos.

Mums rūpi tvarūs sprendimai dėl ekonominių migrantų krizės, todėl prašome:
1) užtikrinti Lietuvos Respublikos piliečių ir kitų teisėtai mūsų valstybėje gyvenančių asmenų saugumą;
2) atšaukti sprendimą įsteigti Dieveniškėse ekonominių migrantų centrą;
3) liūdnai pagarsėjusio sprendimo dėl migrantų Dieveniškėse autoriaus – ministro Arvydo Anušausko atsistatydinimo;
4) asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios Sovietų sąjungos specialiosiomis tarnybomis, kurie šiandien gali eiti aukštas pareigas mūsų šalyje, tuo kenkdami Lietuvos valstybei, išslaptinimo.

Siekiant darnių sprendimų, siūlome ir prašome:
1) užtikrinti deramą valstybės sienos su trečiosiomis šalimis apsaugą;
2) neteisėtai kirtusius Lietuvos Respublikos valstybės sieną asmenis – iki jų tapatybės nustatymo ir kitų norminių aktų numatytų procedūrų įvykdymo – laikinai apgyvendinti buvusio Lukiškių kalėjimo patalpose;
3) neteisėtai patekusius į Lietuvos valstybę ekonominius migrantus apgyvendinti buvusiame sovietinių karių keliolikos tūkstančių hektarų poligone Rukloje.

2021-07-29