Menu / szukaj

W sytuacji braku niezbędnych decyzji rządu, samorządy Wileńszczyzny podejmują konkretne działania

W sytuacji braku niezbędnych decyzji rządu samorządy Wileńszczyzny podejmują konkretne działania. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła 40 nowych etatów funkcjonariuszy bezpieczeństwa publicznego – tak zwanej straży gminnej, która będzie strzec bezpieczeństwa mieszkańców.
 
Z uwagi na to, że w naszym państwie została ogłoszona sytuacja nadzwyczajna w związku z napływem nielegalnych migrantów z sąsiedniego kraju, a terytoria niektórych gmin rejonu wileńskiego należą do odcinka przygranicznego, Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła na dzisiejszej sesji 40 dodatkowych etatów funkcjonariuszy porządku publicznego.

Utworzone dodatkowe etaty tzw. strażników gminnych mają zapewnić porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców w związku z napływem migrantów, nielegalnie przekraczających granicę litewsko-białoruską, oraz niewystarczającej liczby funkcjonariuszy straży granicznej, strzegących granicy państwowej. Planuje się, że strażnicy gminni będą pracowali w każdym starostwie rejonu wileńskiego, aby zapewnić większe bezpieczeństwo mieszkańców.

Dodatkowe etaty funkcjonariuszy porządku publicznego nie będą likwidowane nawet po zakończeniu kryzysu migracyjnego w kraju.

Strażnicy gminni będą pełnili funkcje zapewnienia porządku publicznego i zapobiegania naruszeniom prawa, zapewnienia bezpieczeństwa w osiedlach, ochrony mienia mieszkańców i państwowego, utrzymania porządku publicznego podczas imprez, ponadto będą sprawdzali, czy osoby chore na COVID-19 przestrzegają wymogu samoizolacji. Będą też prowadzili kontrolę transportu publicznego, kontrolę przestrzegania przepisów zagospodarowania terytorium i czystości, kontrolę przepisów prawa dotyczących hałasu, a także będą uprawnieni do nakładania grzywien w wykroczeniach administracyjnych. Ponadto będą udzielać porad mieszkańcom rejonu w zakresie wykroczeń, ochrony cywilnej i mobilizacji.

2021-07-30