Navigate / search

Vengrijos premjeras Viktor Orban dėkoja Valdemarui Tomaševskiui už paramą

Vengrijos premjeras Viktor Orban atsiųstame laiške padėkojo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos pirmininkui Valdemarui Tomaševskiui už Vengrijai išreikštą paramą Europos Parlamente surengtų debatų metu.
 
Praeitą savaitę vykusios liepos mėnesio Europos Parlamento plenarinės sesijos metu Strasbūre įvyko skandalingi debatai dėl Vengrijoje priimto įstatymo, kuriuo siekiama apsaugoti asmenis iki 18 metų nuo pornografijos ir LGBTQ skleidimą. Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos Veros Jourovos vertinimu, šis įstatymas tariamai pažeidžia ES teisę. Europarlamentarų iš EKR frakcijos manymu, „EP kairioji-liberali dauguma“ bando perrašyti Vengrijos Konstituciją. Debatuose paliestas ir teisinės valstybės funkcionavimo Lenkijoje klausimas.

Lenkiją ir Vengriją ryžtingai užstojo Lietuvos lenkų sąjungos ir LLRA-KŠS pirmininkas Valdemar Tomaševski kuris Europos Parlamento pirmininkui išsiųstame specialiame poziciją išreiškiančiame rašte nurodė:

„Europos Parlamente buvo surengti dar vieni skandalingi debatai ir dar kartą nepagrįstai užpulta Lenkija ir Vengrija tik dėl to, kad, atliepdami savo visuomenės daugumos valią, priima įstatymus, kuriais siekia apsaugoti vaikus nuo demoralizavimo ir pedofilijos, saugo tradicinę šeimą ir santuoką, suprantamą kaip moters ir vyro sąjungą. Būtent Lenkija ir Vengrija yra tikrųjų Europos vertybių, suformuotų ant mūsų kontinento krikščioniškųjų šaknų, sergėtojos“.

Atsakydamas į Valdemaro Tomaševskio pasisakymą, premjeras Viktor Orban atsiuntė padėkos laišką, kurio turinį pateikiame toliau:

Gerbiamas Pone Pirmininke,

Europos Parlamentas noriai vadovauja tarptautiniu mastu vykdomam Vengrijos puolimui. Praeitą savaitę priėmė rezoliuciją, kuria pasmerkė naują Vengrijos įstatymą dėl nepilnamečių apsaugos. Žiauri tarptautinė kampanija, vykdoma priėmus naują įstatymą, kalba pati už save.
Dėkoju už Jūsų vadovaujamos partijos paramą, išreikštą debatų metu.

Nepaisant slegiančios tarptautinės kampanijos, „Fideš“ nepasiduos. Ir toliau ginsime šeimas, tėvų teises, saugosime vaikus ir jų ateitį.

Linkiu Jums stiprios sveikatos ir sėkmės vykdant atsakingas pareigas.

Pagarbiai

ORBAN Viktor

Birželio 15 dieną Vengrijos parlamentas priėmė įstatymą, kuriame pabrėžiama, kad per užsiėmimus mokyklose nagrinėjant seksualumo temą, negalima skatinti lyties keitimo ir homoseksualizmo. Tokius užsiėmimus, be mokyklų pedagogų, galės vesti tik asmenys ir organizacijos, nurodytos oficialiame, nuolat pildomame registre. Taip pat valstybė įpareigota užtikrinti vaiko teisę išsaugoti savo lytį nuo gimimo. Įstatymas taip pat draudžia asmenims, jaunesniems nei 18 metų pateikti pornografinę medžiagą ir informaciją, kuria skatinama keisti lytį. Kairieji pasinaudojo debatais kaip galimybe dar kartą užsipulti Vengrijos ir Lenkijos vyriausybes.

2021-07-13