Navigate / search

Europos Parlamentas: Valdemar Tomaševski gina gyvybę ir šeimą

Antrosios šį mėnesį Briuselyje vykusios plenarinės sesijos metu Europos Parlamente vyko debatai ir balsavimai dėl kontraversiško dokumento, kuriame raginama įteisinti neribotas galimybes žudyti negimusius vaikus, vaikų seksualizavimą visose švietimo pakopose, populiarinti gender ideologiją ir skatinti šeimą silpninančius veiksmus. Pranešimą parengė kroatų europarlamentaras Predrag Fred Matic. Šiuo klausimu parengtam pranešimui ir rezoliucijai ryžtingai pasipriešino Europos Parlamento narys, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos pirmininkas Valdemar Tomaševski, kuris savo pasisakyme stojo ginti tradicinę šeimą, kiekvieno negimusio vaiko gyvybę ir krikščioniškąsias vertybes:
 
„Absoliučiai vienareikšmiškai balsavau prieš skandalingąjį Matico pranešimą, kadangi juo kėsinamasi į tradicinę šeimą, santuoką ir kiekvieno negimusio vaiko teisę gyventi. Šis dokumentas atkartoja visas gender aktyvistų klaidas dėl taip vadinamųjų reprodukcinių ir seksualinių teisių, apie kurias kalbama Stambulo konvencijoje. Papildomai kalbama apie vaikų seksualizavimo visose švietimo pakopose skatinimą, ką vertinu kaip neleistiną vaikų demoralizavimą, kuris atima iš tėvų teisę auklėti juos pagal savo įsitikinimus. Šį pranešimą vertinu kaip dar vieną kraštutinių kairiųjų ideologinio pobūdžio dokumentą, kuris atspindi visuomenę destruktyviai veikiančią neomarksistų pasaulėžiūros revoliuciją, kuri šiuo metu ardo tikrąją europiečių civilizaciją, grindžiamą krikščioniškosiomis vertybėmis.

Su tokiais veiksmais nesutinku nei aš, nei Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga, kuriai atstovauju čia, Europos Parlamente. Taip pat pabrėžtina, kad pranešimas ir ES veiksmai etikos ir moralės srityje viršija jai suteiktus įgaliojimus, numatytus ES sutartyse. Europos Sąjungos sutarties 5 str. nurodyta, kad Sąjungos kompetencijos įgyvendinimas grindžiamas visų pirma subsidiarumo ir proporcingumo principais, iš kurių kyla kompetencijos Sąjungai suteikimo principas. Net iš Lisabonos sutarties kylančiose, niekam tikusiose ES sutartyse nurodyta, kad ES turi tiek kompetencijos, kiek jai suteiks ES valstybės narės. O pasaulėžiūros klausimai į šią kompetenciją neįeina, kadangi jie yra išimtinė valstybių narių kompetencija. Tariu ryžtingą „ne“ šeimos ir gyvybės naikinimui“, – pabrėžė LLRA-KŠS lyderis.

Panašiai kalbėjo ir Europos Parlamento narė Jadwiga Wiśniewska. Ji pabrėžė, kad „teisė į gyvybę yra pagrindinė teisė“, iš kurios kyla visos kitos teisės. „Abortas nėra kontracepcijos priemonė, tai motinos drama ir vaiko nužudymas. Taip buvo ir taip yra“, – pridūrė Europos Parlamento narė iš Lenkijos.

Vienareikšmiškai šiuo klausimu pasisakė ir dešiniųjų pažiūrų Europos Parlamento narė Christine Anderson. Vokietė priminė Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą, kuriame jis konstatavo, kad gyvybė užsimezga nuo pat pradėjimo momento.

Europos Parlamento rezoliucija ragina ES institucijas ir valstybės nares Tarybos išvadose išreikšti įsipareigojimą siekti tikslų, susijusių su lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis, parengti „šalių lygmens įgyvendinimo planus“, kuriuose prioritetas būtų teikiamas lytinei ir reprodukcinei sveikatai bei teisėms, įskaitant, bet neapsiribojant teisę į abortą kaip tariamai pagrindinę moterų teisę.

2021-06-24