Navigate / search

Lenkų švietimo Lietuvoje problemos aptartos su Lenkijos Senato vadovybe

Lenkijos Senato pirmininko kvietimu, sausio 26 dieną Varšuvoje įvyko oficialus Lenkijos Senato vadovybės susitikimas su Lietuvos lenkų organizacijų atstovais, Lietuvos lenkų sąjunga ir Lietuvos lenkų rinkimų akcija. Susitikimo metu aptarti svarbiausi klausimai ir problemos, su kuriais susiduria Vilniaus krašto lenkai.
Susitikimas įvyko su Lenkijos Senato vadovybe, Senato pirmininku Stanisław Karczewski, vicepirmininke Maria Koc, senatore, Emigracijos ir ryšių su užsienyje gyvenančiais lenkais komisijos pirmininke Janina Sagatowska. Delegaciją iš Lietuvos sudarė: LLRA pirmininkas, europarlamentaras Valdemar Tomaševski, LLRA Seimo frakcijos pirmininkė Rita Tamašunienė; LLS tarybos nariai: Seimo narys Leonard Talmont ir Vilniaus rajono merė Marija Rekst. Taip pat susitikime dalyvavo Vilniaus miesto tarybos narys, Kontrolės komiteto pirmininkas Jaroslav Kaminski. Pristatydamas delegaciją, Valdemar Tomaševski pasveikino Lenkijos Senato pirmininką ir visą Senatą Lietuvos lenkų sąjungos pirmininko, Seimo nario Michalo Mackevičiaus vardu, kuris dėl ligos turėjo atsisakyti vizito.

Susitikimo metu daug diskutuota apie Lietuvos lenkams svarbius klausimus, tačiau labiausiai buvo susitelkta ties švietimu. Kalbėta apie didžiausias grėsmes, trukdančias funkcionuoti lenkų mokykloms Lietuvoje: daugiausia problemų yra sukurtos Vilniaus miesto valdžios atstovų ir kai kurių vyriausybės politikų. Taip pat kalbėta apie žymias Vladislavo Sirokomlės, Simono Konarskio ir Joachimo Lelevelio mokyklas. Lelevelio mokyklą lankė net du Nobelio premijos laureatai – poetas Czesław Miłosz ir medicinos mokslų daktaras Andrew Shally.

Susitikimas su Lenkijos Senato atstovais – svarbus Lietuvos lenkų švietimo situacijos pristatymas Senatui, kadangi iki šiol šis klausimas nebuvo aptarinėjamas aukščiausiose Lenkijos parlamento rūmuose.

Praėjusiais metais lenkų švietimo Lietuvoje klausimais rūpinosi Lenkijos Respublikos Seimas, praėjusių metų rugsėjį priėmęs specialų nutarimą, kuriuo ragino Lietuvą imtis veiksmų užtikrinti deramą edukacijos lenkų kalba plėtrą, atitinkančia visuotinai priimtinus europietiškus standartus. Tai buvo aukščiausio rango aktas, kurį šiuo klausimu galėjo priimti Lenkijos Seimas. Todėl šis dokumentas turi didelę reikšmę ir diplomatinę svarbą. Gerai, kad po intensyvaus Lenkijos Seimo darbo Lietuvos lenkų švietimą ėmė ginti ir Lenkijos Senatas.

Susitikimas Lenkijos Senate buvo naudingas ir vyko šiltoje, draugiškoje aplinkoje. Lenkijos Senato, kurio užduotis – rūpintis lenkais, išsibarsčiusiais po visą pasaulį, ir ypatingai Lietuvos lenkais, pirmininkas Stanisław Karczewski pažymėjo, kad Lietuvos lenkų klausimai visada bus svarbia Lenkijos Senato interesų dalimi. Pasak Lenkijos Senato pirmininko, Vilniaus krašte gyvenantys lenkai visada gali juo pasikliauti, ir turi jo vadovaujamų Parlamento rūmų palaikymą.

Invalid Displayed Gallery

www.L24.lt

2016-01-27