Menu / szukaj

Nowa frakcja w litewskim Sejmie ze znaczącym udziałem AWPL-ZChR

Dziewięcioro posłów Sejmu RL, w tym troje posłów Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, powołało nową frakcję w Sejmie. Nowa frakcja będzie nosiła nazwę Frakcji Regionów i będzie reprezentowała interesy regionów Litwy, z których pochodzi większość tworzących frakcję posłów, wybranych z jednomandatowych okręgów wyborczych.

Członkowie nowej frakcji podkreślają potrzebę większej uwagi na potrzeby i problemy regionów, szczególnie tych oddalonych od stolicy i dużych miast.

Starostą nowej frakcji został wybrany poseł Jonas Pinskus, zastępcą – poseł Rita Tamašunienė, z przewidywaną rotacją na tych stanowiskach przed każdą sesją parlamentu. Nowa frakcja zasili szeregi opozycji.

Komentując utworzenie nowego klubu parlamentarnego, zastępca starosty nowej frakcji poseł Rita Tamašunienė powiedziała, że regiony są często zaniedbywane i niedofinansowane.

„Dlatego już poprzez samą nazwę frakcji chcieliśmy zwrócić uwagę rządzących, że poza wielkimi miastami też mieszkają ludzie, którzy mają prawo do godziwych warunków życia. Frakcja jednoczy posłów różnych opcji politycznych, reprezentujących różne regiony Litwy, tak na przykład główną troską posłów AWPL-ZChR pozostają potrzeby Wileńszczyzny, ale wszyscy są zgodni co do polityki prorodzinnej, samodzielności samorządów terytorialnych, zaś frakcja daje większą możliwość przedstawienia swojej agendy podczas sesji parlamentu” – mówi poseł Tamašunienė.

2021-05-20