Menu / szukaj

W Europarlamencie o aresztowaniach Polaków na Białorusi

Dzisiaj 14 kwietnia odbyło się posiedzenie Delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków z Białorusią, której pierwszym wiceprzewodniczącym jest Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin. Spotkanie w całości poświęcone było napiętej sytuacji na Białorusi oraz sprawie aresztowania działaczy polskich w tym kraju.
 
Spotkanie europarlamentarnej Delegacji podzielone zostało na dwie części. W pierwszej z nich europosłowie wysłuchali informacji o sytuacji wewnętrznej na Białorusi, którą zreferowali przedstawiciele białoruskich organizacji pozarządowych, w tym Aliaksandr Yarashuk z Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych oraz Jaroslav Likhaczevskiy z Fundacji Solidarności z Białorusią.

Najważniejsza sprawa dyskutowana była w drugiej części posiedzenia, w której omawiano aresztowania Polaków na Białorusi. O zorganizowanie posiedzenia w tej sprawie wnioskował w specjalnym piśmie skierowanym do przewodniczącego Delegacji Roberta Biedronia europoseł Waldemar Tomaszewski. Zwołanie w formie zdalnej nadzwyczajnego posiedzenia Delegacji europoseł uzasadnił coraz bardziej napiętą sytuacją na Białorusi oraz niepokojącymi informacjami o aresztowaniach działaczy polskich. Przewodniczący Robert Biedroń w trakcie spotkania podziękował liderowi AWPL-ZChR za złożenie tego wniosku oraz za aktywną obronę Polaków. W obronie aresztowanych Polaków protest wystosował 25 marca Związek Polaków na Litwie oraz wiele innych podmiotów, w tym Europejska Unia Wspólnot Polonijnych. Sytuację Polaków na Białorusi miał zobrazować europosłom Andrzej Pisalnik, sekretarz Związku Polaków na Białorusi w przesłanym liście, niestety nie mógł osobiście uczestniczyć w spotkaniu ze względu na aresztowanie go przez milicję.

Podczas dyskusji członkowie Delegacji ubolewali nad aresztowaniami działaczy polskich oraz poszukiwali sposobów na realną pomoc Polakom. W tej sprawie konkretną propozycję złożył poseł Waldemar Tomaszewski: „Zwracam się do pana Przewodniczącego z propozycją, aby nasza Delegacja wystąpiła z oficjalnym wnioskiem do Wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josepha Borrella, aby ten zwiększył swoją aktywność w kwestii aresztowanych wszystkich Polaków na Białorusi, a nie tylko wybranych przez niego osób. Samo oświadczenie Borrella, które wydał, to za mało. Powinien on powołać specjalny zespół do monitorowania tej sprawy, do którego zaproszeni powinni być przedstawiciele naszej europarlamentarnej Delegacji do spraw stosunków z Białorusią, ponieważ jesteśmy do tego przygotowani merytorycznie, jako ci którzy kilkakrotnie byli tam na miejscu i wielokrotnie rozmawiali z przedstawicielami opozycji, władzy. Mimo braku oficjalnych wytycznych z Brukseli, spotkałem się w Grodnie także z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi, Polskiej Macierzy Szkolnej, Wspólnoty Polskiej i innych środowisk. Potrzebne jest konkretne działanie jak też dialog. A jako priorytet uwolnienie aresztowanych Polaków”.

Delegacja Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków z Białorusią zapowiedziała dalsze działania zmierzające do ochrony praw polskiej mniejszości na Białorusi.

2021-04-14