Navigate / search

Visuomeninis Vilniaus krašto gyventojų surašymas. „Tai mūsų bendras reikalas“

Iki vasario 28 dienos pavyko pratęsti šiuo metu vykstantį gyventojų visuotinį surašymą. Tai reiškia, kad turėsime papildomai dvi savaites nurodyti savo tautybę. Tai vienas iš Vilniaus krašto lenkų tautybės gyventojų surašymą planuojančios Lietuvos lenkų sąjungos laimėjimų ir pasiektų tikslų.
 
Lygiagrečiai su šiuo metu Lietuvoje vykstančiu gyventojų visuotiniu surašymu Lietuvos lenkų sąjunga (LLS) inicijuoja Vilniaus krašto lenkų tautybės gyventojų surašymą. Apie tai, kaip svarbu nurodyti savo tautybę abiejuose surašymuose, kalbėjo sausio 26 d. Seime surengtoje spaudos konferencijoje parlamentarė iš Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) Beata Petkevič, LLS vicepirmininkė Edita Tamošiūnaitė, visuomeninio surašymo koordinatorius Valdemar Urban ir LLRA-KŠS pirmininkas, Europos Parlamento narys Valdemar Tomaševski.

„Mūsų akcija siekiame atkreipti gyventojų dėmesį, paaiškinti jiems, kaip svarbu yra nurodyti savo tapatybę, tautybę vykstant gyventojų surašymui. Surinkta medžiaga taip pat leis mums palyginti duomenis. Kaip žinia, šiais metais gyventojų visuotinis surašymas pirmą kartą vyksta elektroniniu būdu ir gali atsitikti taip, kad ne kiekvieną pilietį, Lietuvos gyventoją pasiekė informacija apie tai, kaip svarbu yra nurodyti savo tautybę, kad oficialūs statistiniai duomenys atspindėtų tikrąją padėtį“, – pabrėžė LLS vicepirmininkė E. Tamošiūnaitė, ragindama aktyviai dalyvauti tautybės, gimtosios kalbos ir išpažįstamo tikėjimo statistiniame tyrime, Statistikos departamento inicijuotame vykstant gyventojų visuotiniam surašymui.

E. Tamošiūnaitė taip pat kvietė deklaruoti savo tapatybę LLS rengiamame visuomeniniame Vilniaus krašto lenkų tautybės gyventojų surašyme. Kaip pabrėžė, „tai leis mums atlikti lyginamąją analizę“, palyginti LLS surinktus duomenis su gyventojų visuotinio surašymo duomenimis ir pamatyti tikrąjį lenkų Lietuvoje skaičių. „LLS kaip visuomeninės organizacijos pareiga yra atstovauti Lietuvos lenkams, saugoti jų tapatybę, kultūrą ir švietimą. Todėl surinkti duomenys pasitarnaus šių tikslų įgyvendinimui“, – sakė LLS vicepirmininkė.

E. Tamošiūnaitė taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad gyventojų surašymas apima ir naujagimius, todėl ragino tėvus, kad nurodytų mažylių tautybę tiek Statistikos departamento vykdomo gyventojų visuotinio surašymo anketoje, tiek LLS rengiamo surašymo anketoje.

LLS vicepirmininkė taip pat nurodė, kad 2011 metų gyventojų surašymo metu 2 proc. Vilniaus apskrities gyventojų nenurodė savo tautybės. „Darytina išvada, kad tai yra tautinėms mažumoms atstovaujantys gyventojai. Todėl kviečiu, kad kiekvienas gyventojas nurodytų savo tautybę, kadangi šiuo metu įrašas apie tautybę asmens dokumente nėra privalomas, bet jei mums svarbi mūsų šalis, mūsų tapatybė, mūsų nuomone, tai yra kiekvieno iš mūsų pareiga“, – pabrėžė E. Tamošiūnaitė. „Mūsų savanoriai bendraus su gyventojais, paaiškins, kaip dalyvauti tiek visuotiniame surašyme, tiek mūsų akcijoje“. Pridūrė, kad LLS surašymas vyks taikant surašymo dalyvių visiško savanoriškumo principą, o visą procesą koordinuos savanoriai iš visų 16 LLS skyrių.

Du tikslai jau pasiekti

Pabrėžė, kad LLS akcija jau pasiekė du tikslus, nes Statistikos departamentas pratęsė gyventojų visuotinį surašymą iki vasario 28 dienos. Tai reiškia, kad turėsime papildomai dvi savaites nurodyti savo tautybę. „Informacija taip pat parengta tautinėms mažumų kalbomis. Svarbu, kad informacija pasiektų kiekvieną pilietį“, – pabrėžė LLS vicepirmininkė. Anketą, taip pat lenkų kalba, galima rasti čia.

Statistikos departamentas praneša, kad, siekiant užtikrinti statistinio tyrimo rezultatų reprezentatyvumą, pasibaigus internetinei apklausai, iš gyventojų registro planuojama atrinkti apie 40 tūkst. nedalyvavusių internetinėje apklausoje gyventojų. Juos apklaus klausėjai.

Kaip vyks LLS rengiamas surašymas?

Apie tai, kaip vyks LLS rengiamas Vilniaus krašto lenkų tautybės gyventojų surašymas, papasakojo V. Urban, nurodęs, kad jis vyks laikantis galiojančių asmens duomenų apsaugos teisės aktų, o visus duomenis LLS saugos mažiausiai 25 metus.

„Surašymas prasidės artimiausiu metu (…). Anketą bus galima pildyti 3 būdais. Pirmas būdas – popierinės anketos pildymas, elektroninės anketos versijos pildymas, trečias būdas – anketos pildymas naudojantis elektroninėmis priemonėmis ir telefonu ir jos pasirašymas“, – informavo V. Urban. Nurodė, kad jei dalyvavimas apklausoje vyks kontaktuojant tiesiogiai, surašinėtojai laikysis visų sanitarinio režimo reikalavimų, galiojančių pandemijos metu. Surašinėtojai turės su savimi specialius pažymėjimus.

Tai mūsų bendras reikalas

Europos Parlamento narys Valdemar Tomaševski pabrėžė, kad LLS rengiamas visuomeninis Vilniaus krašto gyventojų surašymas susilaukė teigiamų įvertinimų, jį remia daug organizacijų.

„Tai mūsų bendras reikalas. Palaikymą LLS visuomeninio surašymo iniciatyvai išreiškė Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugija „Macierz Szkolna“, Katalikiškoji Lietuvos lenkų draugija, Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga“, – informavo V. Tomaševski. Svarbu yra, pabrėžė, kad kiltų kuo daugiau iniciatyvų, prisidėsiančių prie to, kad šiuo metu Lietuvoje vykstantis visuotinis gyventojų surašymas parodytų tikrą tautinių mažumų skaičių. „Gyventojų visuotinis surašymas vyksta pandemijos metu. Ir oficialūs organai, ir institucijos, ir visuomenininkai, ir nevyriausybinės organizacijos, ir tikriausiai kiekvienas pilietis yra suinteresuotas, kad surinkti duomenys būtų tikslūs ir kad pasibaigus surašymui nekiltų „kokių nors pretenzijų ar problemų“. Todėl ir kilo teigiamų įvertinimų susilaukusi LLS, didžiausios lenkų Lietuvoje visuomeninės organizacijos, vienijančios apie 12 tūkst. narių (…), visuomeninė iniciatyva. Ir neabejoju, kad ši iniciatyva pasiseks“, – pabrėžė europarlamentaras.

Pridūrė, kad LLS visuomeninė iniciatyva susilaukė tarptautinio palaikymo – ją remia Europos tautų federalinė sąjunga (FUEN).

V. Tomaševski taip pat akcentavo, kad svarbu yra, kad savo tautybę vykstant gyventojų visuotiniam surašymui nurodytų ne tik tautinės mažumos.

„Pagal galiojančius teisės aktus įrašas apie tautybę pase nėra privalomas. Negerai, kad nemaža dalis mūsų šalies gyventojų neturi tautybės. to išvis neturėtų būti. Kiekvienas žmogus turi tėvynę, gimė šeimoje, turi tautybę, todėl manau, kad sprendimas dėl to, kad įrašas apie tautybę nėra privalomas, buvo klaidingas“, – įvertino EP narys. Pabrėžė, kad apie 35 tūkst. Lietuvos gyventojų, sudarančių daugiau kaip 1 proc. visų gyventojų, 2011 m. surašyme nenurodė savo tautybės, o Vilniaus regione šis skaičius siekia daugiau kaip 2 proc., o, pavyzdžiui, Vilniuje – net apie 3 proc.

Nurodė, kad savo laiku sovietų ideologija bandė mus paversti viena sovietų tauta, bet, laimei, šis sumanymas nepavyko. Tačiau šiandien pasaulis eina panašia kryptimi – kosmopolitizmas kelia grėsmę visoms tautybėms. „Todėl ne tik lenkų tautinę mažumą raginame aktyviai dalyvauti gyventojų surašyme, kviečiame taip pat rusų, baltarusių, totorių ir kitas mažumas ir mūsų brolius lietuvius, kad ir jie nurodytų savo tautybę“, – kvietė V. Tomaševski. Jis taip pat siūlo Seimui ištaisyti klaidą ir įteisinti pase įrašą apie tautybę, „kad nebūtume kosmopolitai, o kiekvienas žinotų savo tautybę“.

„Imame savo likimą į savo rankas. Ši visuomeninė akcija atneš ne tik mažesnių laimėjimų, apie kuriuos kalbėjome, bet galiausiai ir patys suskaičiuosime save, kiek mūsų yra. Tai taip pat turi įtakos tautinių mažumų teisėms, autochtoninių tautinių mažumų tarptautinei teisinei apsaugai. Dar kartą labai nuoširdžiai raginame visus, ir tautiečius, ir kitas tautines mažumas, ir lietuvius, kad visi būtų aktyvūs vykstant surašymui“, – ragino europarlamentaras.

„Net neabejoju, kad LLS visuomeninė akcija pavyks. Turime dar mėnesį oficialiai deklaruoti savo tautybę vykstant gyventojų visuotiniam surašymui. Raginu visus piliečius, o ypatingai tautines mažumas nurodyti savo tautybę, savo tikėjimą. Juk visi naudojamės statistiniais duomenimis, jie yra mums labai reikalingi, todėl turi būti kuo tikslesni, kad atspindėtų realią padėtį Lietuvoje“, – pabrėžė konferencijoje Seimo narė iš LLRA-KŠS Beata Petkevič.

2021-01-26