Navigate / search

Tarptautinė bendruomenė remia Lietuvos lenkų sąjungos visuomeninę akciją

Tarptautinė bendruomenė remia Lietuvos lenkų sąjungos visuomeninę akciją – Visuomeninį Vilniaus krašto gyventojų surašymą. Laišką palaikantį Lietuvos lenkų sąjungos inicjatyvą atsiuntė Europos Parlamento narys, Europos tautų federalinės sąjungos (FUEN) pirmininkas, Lorant Vincze.
 
Pateikiame pilną Lorant Vincze laišką:

Brangūs Draugai iš Lietuvos lenkų sąjungos,

būdamas Europos tautų federalinės sąjungos (FUEN), organizacijos, kuri yra pagrindinis autochtoninių tautinių mažumų ir kalbinių grupių Europoje, tarpusavio pagalbos bendrijoje, atstovaujančioje tautinių mažumų interesams regioniniu, nacionaliniu ir visų pirma Europos lygmeniu, užtarėjas bei skėtinė organizacija, pirmininkas, reiškiu savo didelį pasitenkinimą bendradarbiavimu su  Lietuvos lenkų sąjunga. Esu vengrų mažumos Rumunijos Transilvanijoje atstovas, todėl puikiai suprantu Jūsų problemas ir poreikius. Kartu su Lietuvos lenkų bendruomenės lyderiu, europarlamentaru nariu Valdemaru Tomaševskiu dirbame Europos Parlamente ir priklausome Tradicinių mažumų, tautinių bendruomenių ir kalbų intergrupei, kurios vicepirmininkas esu ir kurioje kartu dirbame siekdami gerinti autochtoninių tautinių mažumų teisinę apsaugą.

Lietuvos lenkų sąjunga prisijungė prie dviejų labai svarbių FUEN įgyvendintų pilietinių iniciatyvų. Mūsų bendradarbiavimas jau atnešė apčiuopiamus rezultatus Europos mastu. 2018 metais LLS surinko rekordinį Lietuvos sąlygomis piliečių, remiančių pilietinę iniciatyvą Minority Safe Pack, parašų, o praėjusiais metais per trumpą laiką surinko piliečių, palaikančių iniciatyvą Sign it, Europe, parašus. Abiejų tikslas – paremti ir apsaugoti Europos tradicines, autochtonines tautines ir kalbines mažumas.

Gerbiamieji Vilniaus krašte gyvenantys lenkai, Lietuvos lenkų sąjunga pradėjo įgyvendinti labai svarbią iniciatyvą, ketina atlikti visuomeninį Vilniaus krašto gyventojų surašymą, kurio metu galėsite deklaruoti savo tautybę. Šis visuomeninis surašymas leis sužinoti, kiek tiksliai lenkų gyvena Vilniaus krašte ir palyginti šiuos duomenis su oficialiaisiais statistikos duomenimis. Tai suteiks Jums galimybę ateityje parengti efektyvią Lietuvos lenkų tautinės mažumos teisių apsaugos strategiją. Raginu vis lenkus dalyvauti šioje svarbioje LLS iniciatyvoje, t.y. visuomeniniame Vilniaus krašto gyventojų surašyme. Didelė ir stipri Lietuvos lenkų bendruomenė taip pat yra pavyzdys ir parama kitoms autochtoninėms tautinėms ir kalbinėms mažumoms Europoje. Jei veiksime išvien, mums bus lengviau kovoti už bendras teises, visų pirma Europos Sąjungos arenoje.

Su draugiškais linkėjimais

Lorant Vincze
Europos Parlamento narys
Europos tautų federalinės sąjungos (FUEN) pirmininkas

2020-01-25