Menu / szukaj

Międzynarodowe poparcie dla akcji społecznej ZPL

Drodzy Przyjaciele ze Związku Polaków na Litwie,
Jako Przewodniczący Federalnej Unii Narodowości Europejskich (FUEN), organizacji – która jest głównym orędownikiem i największą organizacją patronacką autochtonicznych mniejszości narodowych i grup językowych w Europie – która jest wspólnotą wzajemnego wsparcia reprezentującą interesy mniejszości europejskich na poziomie regionalnym, krajowym, a zwłaszcza europejskim, wyrażam swoje wielkie zadowolenie ze współpracy ze Związkiem Polaków na Litwie. Jako reprezentant mniejszości węgierskiej w Siedmiogrodzie w Rumunii doskonale rozumiem Wasze problemy i potrzeby. Razem z liderem polskiej społeczności na Litwie, europosłem Waldemarem Tomaszewskim, zasiadamy w Parlamencie Europejskim, gdzie pracujemy wspólnie w Intergrupie ds. Tradycyjnych Mniejszości Narodowych i Językowych na rzecz prawnej ochrony autochtonicznych mniejszości narodowych, której też współprzewodniczę.
 
Związek Polaków na Litwie włączył się także w dwie bardzo ważne inicjatywy obywatelskie przeprowadzone przez FUEN. Nasza współpraca ma już swoje wymierne korzyści na poziomie europejskim. W 2018 roku ZPL zebrał rekordową jak na warunki litewskie ilość podpisów popierających obywatelską inicjatywę Minority Safe Pack, a w ubiegłym roku w krótkim czasie kolejne podpisy pod inicjatywą Sign it, Europe. Obie mają na celu wsparcie i ochronę tradycyjnych, autochtonicznych mniejszości narodowych i językowych w Europie.

Szanowni Polacy zamieszkujący Wileńszczyznę, Związek Polaków na Litwie rozpoczął bardzo ważną inicjatywę, zamierza przeprowadzić Społeczny spis ludności na Wileńszczyźnie, w którym będziecie mogli zadeklarować swoją narodowość. Dzięki temu społecznemu spisowi możliwe będzie poznanie dokładnej liczby Polaków zamieszkujących Wileńszczyznę i porównanie jej z oficjalnymi danymi statystycznymi. Pozwoli to Wam na opracowanie w przyszłości skutecznej strategii ochrony praw polskiej Wspólnoty Narodowej na Litwie. Zachęcam wszystkich Polaków do udziału w tej cennej inicjatywie ZPL, którą jest Społeczny spis ludności polskiej. Liczna i silna polska Wspólnota na Litwie to także wsparcie i przykład dla innych autochtonicznych mniejszości narodowych i językowych w Europie. Razem będzie nam łatwiej walczyć o wspólne prawa, zwłaszcza na forum Unii Europejskiej.

Z przyjacielskim pozdrowieniem

Lorant Vincze, MEP
Przewodniczący Federalnej Unii Narodowości Europejskich (FUEN)

2021-01-25