Navigate / search

Valdemar Tomaševski Europos Parlamento sesijoje. Svarbi žmogaus teisių dalis yra tautinių mažumų teisės

Šią savaitę vyksta Europos Parlamento sesija. Dėl COVID-19 pandemijos ES šalyse įvestų apribojimų dauguma darbų – Europos Parlamento pirmininko Davido Sasolio (David Sassoli) sprendimu – vyksta nuotoliniu būdu. Tarp daugybės einamųjų klausimų, susijusių su pandemijos pasekmių likvidavimu, Europos Parlamentas aptarė ir žmogaus teisių, ir demokratijos padėtį bei ES politiką šioje srityje. Diskusijoje šiuo klausimu aktyviai dalyvavo europarlamentaras, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) pirmininkas Valdemar Tomaševski.
 
Šią savaitę europarlamentarai aptars Portugalijos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus per ateinančius šešis mėnesius. Svarstys darbuotojų teisę po darbo valandų išjungti skaitmeninius prietaisus ir likti nepasiekiamiems, t. y. teisę į poilsį po darbo ir įvairių ribojimų pandemijos metu klausimus. Europos Parlamento nariai ketina aptarti klausimus, susijusius su Joe Bideno inauguracija ir jo prisaikdinimu JAV prezidentu, kartu būsimus ES ir JAV santykius. 

Tačiau didžiausią europarlamentarų susidomėjimą kelia žmogaus teisių ir demokratijos padėtis ir Europos Sąjungos politika šioje srityje, Debatų metu europarlamentarai išreiškė rimtą susirūpinimą dėl koronaviruso krizės sukeltų demokratinių ir žmogaus teisių standartų kartelių nuleidimo ir apribojimų naudojantis pagrindinėmis laisvėmis. Europos Parlamentas pabrėžia, kad šį žingsnį atgal lemia visų pirma triuškinančios ekonominės ir socialinės krizės pasekmės ir naudojimasis jomis kaip pretekstu manipuliuoti valstybinėmis institucijomis ir net rinkimais. Europarlamentarai itin kritikavo žmogaus teisių gynėjų veiklos slopinimą, neva kovojant su pandemija, ypač – politinių oponentų, žiniasklaidos ir tarp to – diskriminacijos veikiamų asmenų ir grupių, tokių kaip tautinės ir religinės mažumos.

Šioje pilietinių laisvių kontekste svarbioje diskusijoje pasisakęs europarlamentaras V. Tomaševski pabrėžė, kad „dėl COVID-19 pandemijos sukeltos krizės, valstybių reakcijų į ją sumažėjo žmonių, o ypač silpniausių ir labiausiai marginalizuotų grupių, ekonominio ir teisinio saugumo jausmas. Sukėlė tarptautinių santykių krizę. Tai gerokai susilpnino veiklas, susijusias su pagarba žmogaus teisėms“.

LLRA-KŠS pirmiausia priminė žmogaus teises: „Atsimename, kad svarbi žmogaus teisių dalis yra tautinių mažumų, o ypač – autochtoninių mažumų, teisės, kurios jokiu būdu negali būti ribojamos ar pažeidžiamos, o tai, deja, vyksta daugelyje pasaulio šalių, taip pat – ir Europos Sąjungoje. Todėl neseniai vykusi Europos piliečių iniciatyva „Minority SafePack“, kurią parėmė daugiau nei milijonas piliečių ir kurioje aktyviai dalyvavo Vilniaus krašto lenkai, turėtų tapti pavyzdžiu teisiškai sprendžiant tautinių mažumų teisių apsaugos klausimus Europoje ir pasaulyje. Mat teisė saugoti savo tautinę, kalbinę ir kultūrinę tapatybę yra neatimama teisė.“

2021-01-19