Navigate / search

Po sėkmingo parašų rinkimo prieš dvejus metus – dar viena Lietuvos lenkų sąjungos akcija

Europos tautybių federalinės sąjungos pirmininkas europarlamentaras Lorant Vincze kreipėsi į Europos Parlamento narį Valdemarą Tomaševskį ir Lietuvos lenkų sąjungą prašydamas palaikyti visą Europą apimančią iniciatyvą, remiančią tradicines tautines mažumas. Europarlamentaras prašė pagalbos Lietuvoje renkant parašus tų, kurie remia šią akciją.
 
Šiuo metu įgyvendinama iniciatyva, prie kurios esmingai prisideda Lietuvos lenkų sąjunga, kaip jau buvo ir anksčiau. Europos tautybių federalinė sąjunga 2018 metais vykdė parašų rinkimo akciją, palaikančią „Minority SafePack Initiative“. „Minority SafePack Initiative“ – tai pasiūlymai dėl veiksmų, kuriais siekiama garantuoti apsaugą tautinėms ir kalbinėms mažumoms, taip pat užtikrinti įvairius teisės aktus ES, leidžiančius remti tautinių mažumų teises, teisę į kalbą bei kultūros apsaugą.

Į parašų rinkimo akciją labai aktyviai įsitraukė Lietuvos lenkų sąjunga – jos dėka ši akcija turėjo didelį pasisekimą tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje. Mūsų šalyje dėl Lietuvos lenkų sąjungos ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos veiksmingo darbo buvo surinkta virš 256 proc. Lietuvai būtinos parašų kvotos.

Iš pradžių parašų rinkimu užsiėmė Europos žmogaus teisių fondas, tačiau jų darbo rezultatai buvo menki. Per metus laiko, kuomet vyko parašų rinkimo akcija, surinkta vos 140 parašų. Dėl to net grėsė iniciatyvos žlugimas, kadangi minimalus parašų skaičius, kurį reikėjo surinkti Lietuvoje – 8250.

Tam, kad iminėta iniciatyva būtų išgelbėta, į parašų rinkimų akciją įsitraukė Lietuvos lenkų sąjungos struktūros. Su prašymu pasirašyti po peticija į Vilniaus krašto gyventojus kreipėsi europarlamentaras Valdemar Tomaševski. Tik tada surinktų parašų skaičius smarkiai išaugo. Minėtų veiksmų dėka, atsižvelgiant į oficialius duomenis, Lietuvoje peticiją pasirašė virš 21 tūkst. asmenų (internete ir popierinėse formose).

Taigi, Lietuvos lenkų sąjungos dėka ši svarbi iniciatyva buvo išgelbėta, o surinktų parašų skaičius ženkliai viršijo būtiną Lietuvoje surinkti parašų skaičių. Tokio didelio skaičiaus parašų surinkimas per labai trumpą laiką pademonstravo milžinišką organizuotos Lietuvos lenkų bendruomenės pajėgumą.

Po šio sėkmingo įvykio į Lietuvą susitikti su Valdemaru Tomaševskiu atvyko Lorant Vincze. Jis asmeniškai padėkojo už didelį Lietuvos lenkų indėlį į visai Europai svarbią iniciatyvą.

Abu politikai glaudžiai ir, svarbiausia, efektyviai bendradarbiauja tautinių mažumų apsaugos klausimais.

Palaikykite svarbią iniciatyvą, remiančią tautines mažumas

Šį kartą vyksta parašų rinkimas, palaikantis „Sign It Europe“ – tai yra dar viena visą Europą apimanti pilietinė iniciatyva, kurios tikslas – sustiprinti sanglaudos politiką Europos Sąjungos regionuose, kuriuose gyvena didelė tradicinių tautinių mažumų dalis. Šios iniciatyvos dėka bus įmanoma geriau ir efektyviau išsaugoti kultūrą, tradicijas bei švietimą regionuose.

Siekiama, kad įgyvendinant Europos Sąjungos sanglaudos politiką ypatingas dėmesys būtų skiriamas regionams, kurie dėl savo tautinių, etninių, kultūrinių, religinių ar kalbinių savybių skiriasi nuo juos supančių regionų.

Pagrindiniai tikslai šiuose regionuose: užkirsti kelią ekonominių įsiskolinimų atsiradimui; plėtoti tvarią socialinę ir visuomeninę plėtrą; sudaryti sąlygas ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai tokiu būdu, kuris užtikrins, kad jų būdingi bruožai liks nepakitę. Regionai privalo turėti prieigą prie papildomų ES fondų bei išsaugoti savitumą. Taip pat būtina užtikrinti tinkamą ekonominį vystymąsi taip, kad būtų galima išlaikyti Europos Sąjungos tautinę įvairovę. Šių sprendimų dėka regionai, kuriuose gyvena Lietuvos lenkai, turėtų prieigą prie didesnių ES fondų – tai atneštų didžiulę naudą Šalčininkų, Švenčionių, Vilniaus ir Trakų rajonams bei Vilniaus miestui.

Šiuo metu vykstančią Europos piliečių iniciatyvą galima pasirašyti Lietuvoje elektroniniu būdu (nuorodą rasite žemiau) arba užpildžius popierinę formą, kurią po pasirašymo reikia pristatyti į Lietuvos lenkų sąjungos biurą iki 2020 metų lapkričio 7 dienos.

https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative