Navigate / search

LLRA-KŠS frakcijos kreipimasis į LRT

Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) išplatino šiandien pareiškimą, kurio adresatai yra VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, LRT taryba, LRT vadovybė ir LRT Etikos komisija.
 
Partija kreipėsi į LRT po to, kai buvęs LR Seimo Pirmininkas Arūnas Valinskas žiniasklaidoje ragino fiziškai susidoroti su Lietuvos lenkais.

„2020 m. spalio 14 dieną Delfi laidoje „Pokalbis su Daiva Žeimytė-Bilienė” – kalbintas laidos svečias, buvęs LR Seimo Pirmininkas, Arūnas Valinskas savo viešu pasisakymu kvietė fiziškai susidoroti su Lietuvos lenkais, remiančiais Lietuvos lenkų rinkimų akciją-Krikščioniškų šeimų sąjungą (toliau – LLRA-KŠS). Viešai kalbėdamas apie Lietuvos lenkus ir Valdemarą Tomaševskį, Arūnas Valinskas peržengė visas žodžio laisvės ir padorumo ribas, kurstė neapykantą bei agresiją tautiniu pagrindu ir išreiškė viešą raginimą fiziškai susidoroti su LLRA-KŠS palaikančiais asmenimis: „Tokius reikėtų šaudyti, šiaip jau, po vieną į metus, pradėti nuo jo (t. y. Valdemaro Tomaševskio)“.

Atkreiptinas dėmesys, kad prieš Lietuvos lenkus nukreiptas viešas Arūno Valinsko pasisakymas kelia grėsmę visuomenės saugumui, o dar blogiau – žmonių gyvybei ir sveikatai. Atsižvelgiant į tai, ikiteisminio tyrimo institucija yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 170 straipsnio nuostatą „Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę“, kuri numato baudžiamąją atsakomybę asmeniui, kuris viešai kurstė smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės ar kitų savybių. Šios nusikalstamos veikos padarymas užtraukia baudžiamąją atsakomybę ir numato sankciją – laisvės atėmimą iki trejų metų“, – rašoma pareiškime.

LLRA-KŠS frakcija prašo LRT svarstyti, ar A. Valinskas gali tęsti savo veiklą Lietuvos televizijoje.

„Pažymėtina, kad Lietuvos radijas ir televizija (toliau – LRT) – visuomeninis transliuotojas, kuriam keliami aukščiausi skaidrumo, objektyvumo, nediskriminavimo ir politinio neutralumo standartai. LRT dirbantys žurnalistai turi vadovautis LRT žurnalistų etikos kodekso (toliau – LRT Kodeksas) nuostatomis, kurios šiuo konkrečiu atveju buvo šiurkščiai pažeistos. Vadovaujantis LRT Kodekso 7 straipsniu, bendraudamas su valstybės ir visuomenės institucijomis, įstaigomis ir asmenimis žurnalistas privalo veikti pagarbiai, korektiškai ir dalykiškai, laikydamasis nustatytų elgesio standartų ir reikalavimų bei gerbdamas kitų asmenų teises. Be to, LRT Kodekso 25 straipsnis nurodo, kad žurnalistai negali žeminti ar šaipytis iš žmogaus vardo ir pavardės, rasės, tautybės, etniškumo, jo religinių įsitikinimų, amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, negalios ar išvaizdos net ir tada, kai žmogus yra nusikaltęs.

Atkreiptinas dėmesys, kad Arūnas Valinskas savo pasisakymu viešai diskreditavo LRT vardą ir (ar) dalykinę reputaciją ir tuo pažeidė LRT Kodekso 38 straipsnio nuostatą. Atsižvelgiant į tai, raginame LRT tarybą, LRT vadovybę ir LRT Etikos komisiją nedelsiant įvertinti LRT žurnalisto Arūno Valinsko viešus pasisakymus ir veiksmus. Be to, prašome įvertinti ar vykdomas ikiteisminis tyrimas dėl BK170 straipsnio nuostatos pažeidimo yra suderinamas su Arūno Valinsko tolimesne veikla LRT ir priimti atitinkamus sprendimus, kurie atspindėtų LRT, kaip visuomeninio transliuotojo, deklaruojamus veiklos standartus ir vertybes“, – LLRA-KŠS frakcijos vardu pabrėžė seniūnė Vanda Kravčionok.

2020-10-22