Menu / szukaj

AWPL-ZChR wygrała aż w 110 dzielnicach wyborczych w siedmiu samorządach

Jak już wcześniej informowaliśmy, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin odniosła miażdżące zwycięstwo na Wileńszczyźnie, zdobywając absolutną większość głosów. W ponad 20 dzielnicach AWPL-ZChR uzyskała powyżej 70 proc. głosów.

Polska mniejszość narodowa skupiona wokół AWPL-ZChR stanowiąca około sześć procent mieszkańców Litwy, uzyskała około 6-procentowe poparcie w skali kraju. Natomiast na Wileńszczyźnie, którą Polacy zwarcie zamieszkują, uzyskała wręcz fenomenalny wynik i odniosła miażdżące zwycięstwo, zdobywając absolutną większość głosów w takich miejscowościach jak Krakuny (88,35 proc.), Miłkuny (88,3 proc.), Butrymańce (87,66 proc.), Podborze (85,42 proc.), Dojlidy (85,28 proc.), Koleśniki (84,33 proc.), Jurgielany (84,03 proc.), Dajnowa (83,62 proc.), Tawsiuny (81,42 proc.), Rudniki (81,37 proc.), Turgiele (80,74 proc.), Taboryszki (80,72 proc.), Janczuny (80,31 proc.), Kamionka (78,62 proc.), Kiejdzie (77,89 proc.), Purwiany (77,64 proc.), Hornostaiszki (76,90 proc.), Czużekompie (75,88 proc.), Biała Waka(71,71 proc.), Sałki (71,58 proc.), w rejonie solecznickim. W rejonie wileńskim: Sużany (78,95 proc.), Bujwidze (78,88 proc.), Pakiena (78,6 proc.), Miedniki (77,69 proc.), Mościszki (76,24 proc.), Sawiczuny (74,47 proc.), Ławaryszki (73,72 proc.), Szumsk (72,59 proc.), Rukojnie (71,39 proc.), Jęczmieniszki (70,68 proc.), Wesołówka (70,27 proc.).
 
Poniżej podajemy nazwy wszystkich dzielnic, w których AWPL-ZChR wygrała wybory:

Rejon Trocki: Stare Międzyrzecze, Połuknie, Świętniki, Stare Troki, Rudziszki, Szklary, Zajzdrość, Solkieniki, Polna (Lauko) w Landwarowie.

Rejon Święciański: Podbrodzie, Brzegowa (Kranto), Preny, Powiewiórka, Maguny, Korkożyszki.

Rejon Szyrwincki: Miedziuki, Szawle.

Rejon Jezioroski: Turmonty.

Miasto Wilno: Bławatkowa (Rugiagėlių ), A. Kojałowicza (A. Kojelavičiaus), Dzięciołowa (Genių), Zwycięska (Pergalės), Przedszkolna (Darželio), Korklańska (Karklėnų), Parkowa (Parko), Przemysłowa (Pramonės), Litewski Dom (Lietuvių namų), Krawczuny.

Rejon Wileński: Bujwidze, Płocieniszki, Ciechanowiszki, Dukszty, Giejsiszki, Mejszagoła, Korwie, Kabiszki, Rudowsie, Jęczmieniszki, Glinciszki, Wesołówka, Pikieliszki, Suderwa, Sużany, Werusowo, Skirlany, Niemenczyn, Wilia, Krywołowża, Bezdany, Grygajcie, Kiwiszki, Pakiena, Kowalczuki, Szumsk, Mościszki, Ławaryszki, Mariampol, Porudomino, Mickuny, Gałgi, Miedniki, Niemież, Skojdziszki, Rudomino, Hamernia, Wołczuny, Rukojnie, Stare Sioło, Sawiczuny, Czarny Bór, Rakańce, Podbrzezie, Sorok Tatary, Wojdaty, Pogiry.

Rejon Solecznicki: Soleczniki, Miejska Centralna, Parkowa, Małe Soleczniki, Zawiszańce, Gierwiszki, Trybańce, Sałki, Czużekompie, Butrymańce, Janczuny, Ejszyszki, Juryzdyka, Hornostaiszki, Koleśniki, Purwiany, Dajnowa, Podborze, Tetiańce, Jaszuny, Osada dworcowa, Kiejdzie, Rudniki, Biała Waka, Turgiele, Pasieki, Taboryszki, Kamionka, Poszki, Dziewieniszki, Krakuny, Jurgielany, Miłkuny, Bowsze, Dojlidy, Tawsiuny.

Dzielnice wyborcze, w których AWPL-ZChR wygrała wybory, stanowią aż 5,5 procent ze wszystkich dzielnic wyborczych.

2020-10-12