Menu / szukaj

Prezentacja wyborczego programu i listy kandydatów AWPL-ZChR do Sejmu

Wartości chrześcijańskie, wartości tradycyjnej rodziny, sprawiedliwość społeczna i uczciwa polityka – to główne priorytety programu wyborczego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, które zostały przedstawione 6 sierpnia podczas konferencji prasowej w Sejmie. Listę wyborczą AWPL-ZChR poprowadzi poseł Zbigniew Jedziński.
„Nasza lista wyborczas jest pełna – 141 kandydatów. Mieliśmy bardzo dużo kandydatów, gdyż nasze koła, oddziały, inne organizacje społeczne, wspólnoty mniejszości narodowych i litewskie zgłosiły na listę ponad 200 osób. Ale rozumiemy, że maksymalna liczb kandydatów to 141, a więc wszystkim podziękowaliśmy za aktywność i utworzyliśmy listę z maksymalną liczbą kandydatów” – powiedział Waldemar Tomaszewski, przewodniczący AWPL-ZChR, poseł do Parlametu Europejskiego, przedstawiając w czwartek dziennikarzom listę wyborczą partii. W jednomandatowych okręgach wyborczych partia wystawiła swoich kandydatów w większości okręgach na Litwie – 36.

Przygotowania do wyborów AWPL-ZChR rozpoczęło od zatwierdzenia obszernego programu wyborczego, autorstwa lidera ugrupowiania Waldemara Tomaszewskiego. „Nasz program to kontynuacja tych prac, które udało się wykonać w ciągu dwóch kadencji, gdy mamy w Sejmie własną frakcję parlamentarną. Wiele udało się zrobić. Jesteśmy najbardziej aktywni we wprowadzaniu sprawiedliwości społecznej na Litwie” – zaznaczył przewodniczący partii.

O tym, że działalność AWPL-ZChR jest oparta na wartościach chrześcijańskich, skierowana do rodzin oraz na dążeniu do sprawiedliwości społecznej, świadczą inicjatywy ugrupowania w Sejmie RL. Właśnie dzięki uczciwej i rzetelnej pracy przedstawicieli AWPL-ZChR weszło w życie wiele ważnych dla każdego obywatela projektów ustaw. M.in. świadczenie miesięczne na dziecko, Karta Dużej Rodziny, darmowe leki dla seniorów w wieku powyżej 75 lat. Głosy posłów AWPL-ZChR były też decydujące, gdy wprowadzono dyferencjację podatków.

Wartości chrześcijańskie

Tomaszewski wymienił główne priorytety, a jest ich cztery, programu wyborczego AWPL-ZChR – wartości chrześcijańskie, tradycyjna rodzina, sprawiedliwość społeczna i uczciwa polityka.

„Na pierwszym miejscu są wartości chrześcijańskie. Jak powiedział św. Augustyn, gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na miejscu właściwym” – podkreślił przewodniczący.

W obronie tradycyjnej rodziny

Tradycyjne wartości rodzinne – to kolejne ważne hasło w programie wyborczym AWPL-ZChR. Tomaszewski ubolewa, że tradycyjny model rodziny, oparty wyłącznie na małżeństwie zawartym między mężczyzną i kobietą, jest w tej chwili atakowany. Jego zdaniem, podpisanie przez litewskie MSZ Konwencji stambulskiej „to rażące naruszenie Konstytucji naszego kraju i MSZ, które to uczyniło, łagodnie mówiąc, przekroczyło zakres swego pełnomocnictwa”. „Konwencja ma dobrą nazwę – o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. To szlachetna, bez dwóch zdań, nazwa, ale jej zapisy skierowane są przeciwko wartościom rodzinnym i chrześcijańskim. Nie możemy się z tym zgodzić. To konwencja małej grupy aktywistów LGBT, którzy chcą przepychać swoją ideologię na całym świecie” – oświadczył lider AWPL-ZChR.

Inicjatywy skierowane do każdego człowieka

Sprawiedliwość społeczna to bardzo ważny cel AWP-ZChR. Jak podkreślił europoseł, w tej kwestii wiele udało się już zrobić, ale ten kierunek nadal ma być poszerzany, co zostało mocno zaakcentowane w programine wyborczym ugrupowania. Partia proponuje m.in. obniżyć do 70 lat wiek emerytów, otrzymujących darmowe leki. „Z czasem może da się zrobić, aby wszyscy emeryci byli uprawnieni do tej ulgi, uwzględniając możliwości budżetowe” – mówił Tomaszewski. Kierowane przez niego ugrupowanie wychodzi też z propozycją, aby Karta Dużej Rodziny oferowała więcej ulg i zniżek. Partia od dawna proponowała i nadal twardo stoi przy swojej propozycji, by świadczenie na dziecko wzrosło do 120 euro.

Trzynasta emerytura

Zdaniem Tomaszewskiego, też pora już na to, aby „nasi emeryci otrzymywali trzynastę emeryturę”. Uważa też, że w ciągu czterech lat możliwe jest zwiększenie emerytur o 50 proc. „W ostatnich latach sprawiono, że emerytury wzrosły o 10 proc. Uważamy, że to tempo należy zachować – zwiększać o 12,5 proc. w ciągu roku, a więc po upływie kadencji wzrost emerytury do 50 proc. jest możliwy” – podkreślił polityk.

Zaakcentował też potrzebę wzrostu minimalnego wynagrodzenia. „Taką płacę otrzymuje 22 proc. pracujących obywateli naszego kraju. Obecnie płaca minimalna na papierze to 609 euro, a „na rękę” – 444. Uważamy, że w ciągu kadencji minimalna płaca może wzrosnąć do 1000 euro. „Będziemy starali się to zrobić” – zaakcentował. Dodał, że partia proponuje dodatkowe źródła finansowania wyżej wspomnianych postulatów programu wyborczego – opodatkowanie aktywów bankowych, dużych sieci handlowych.

Mówiąc o ważnych dla każdego obywatela inicjatywach, Tomaszewski wskazał też na konieczność zmniejszenia do 5 proc. stawki VAT na produkty spożywcze, które, jak podkreślił, obecnie są najdroższe w naszym regionie. „Będziemy prowadzili dialog społeczny ze stronami zainteresowanymi, aby osiągnąć cel – zmniejszenie cen w naszych sklepach. Aby nie były one większe niż w krajach sąsiednich. Jeżeli to udało się innym krajom o podobnym PKB i poziomie gospodarki, to, sądzę, że my również możemy i powinniśmy to osiągnąć” – powiedział europoseł.

Uczciwa polityka

Mówiąc o czwartym priorytecie programu wyborczego lider partii podkreślił, że „ludzie już zrozumieli, że w polityce najważniejsza jest uczciwość”. „Nasza partia jest najbardziej przejrzysta na Litwie, nigdy nie była zamieszana w żadne skandale, nie mówiąc o tych sztucznie wywołanych, których celem było atakowanie naszej organizacji” – zaznaczył polityk.

Podkreślił, że kierowana przez niego partia pryncypialnie nie przyjmowała środków wsparcia od struktur biznesowych w czasach, gdy pozwalały na to ustawy, zaś „wszystkie inne tak zwane tradycyjne partie brały tysięczne sumy, a potem możliwie musiały odpracować”. „Wiemy, że chociażby koncern MG Baltic rozdawał pieniądze wszystkim partiom – i liberałom, i lewicy i prawicy, i socjaldemokratom i konserwatystom. I sam lider konserwatystów Gabrielius Landsbergis miał spotkania z przedstawicielami biznesu. Jeśli ktoś z innych partii miałby takie spotkania, to praktycznie musiałby się pożegnać z Sejmem” – mówił Tomaszewski o podwójnych standardach w litewskiej polityce.

Czas na zmiany

Tomaszewski wyraził przekonanie, że odchodzą w zapomnienie partie polityczne, które w swojej działalności opierają się na fałszywych politycznych standardach, a w swojej działalności stosują przekręty i nieczystą grę. „Ci, którzy są najbardziej nieuczciwi, nieprzejrzyści – mają dojście do eteru, chcą się dobrze prezentować, ale ludzie coraz bardziej rozumieją. Myślę, że minął czas tak zwanej grupy partii landsbergistów, do których można zaliczyć również liberałów i częściowo socjaldemokratów. Oni mieli nie jedną i nie dziesięć okazji, by wyróżnić się w swojej pracy.

A jeśli mówić o ich dokonaniach, wówczas można mówić o zabraniu emerytur, zasiłków od pracowników – co zrobiła partia konserwatywna z liberałami” – zaznaczył europoseł.

„Przyszedł czas na zmiany. Myślę, że będą one kontynuowane. Partie, które chcą zmian – Związek Chłopów i Zielonych oraz AWPL-ZChR – są oczywiście atakowane. Ale my przetrzymamy ten atak i będziemy kontynuowali prace, które rozpoczęliśmy i o których dziś mówiliśmy” – podkreślił lider AWPL-ZChR.

Zaproszenie do dyskusji

Waldemar Tomaszewski zwrócił uwagę na to, że jako przewodniczący partii niejednokrotnie zapraszał do dyskusji liderów innych partii, w tym Gabriela Landsbergisa, ale „najzwyklej boi się dyskusji, faktów i jakoś nie chce dyskutować ze mną w mediach”.

„A więc raz jeszcze zapraszam przewodniczących partii parlamentarnych i innych do poważnych dyskusji w mediach” – zaprosił Tomaszewski.

Lider AWPL-ZChR wyraził przypuszczenie, że lider konserwatystów będzie nadal unikał dyskusji. Chcąc „zmusić” Landsbergisa do dyskusji, AWPL-ZChR wystawiła swego kandydata – Jarosława Narkiewicza – w jednomandatowym okręgu wyborczym w Kownie „Więc zapraszamy do dyskusji chociażby z naszymi kandydatami do parlamentu – do Sejmu RL, ponieważ kandydaci mają poniekąd obowiązek dyskutować w audycjach. (…) Myślę, że będą okazje do rozmów i lider konserwatystów nie będzie miał możliwości wykręcić się od udziału w dyskusji, co właśnie obecnie robi i boi się ze mną dyskutować. Ale może z czasem Gabrielis Landsbergis będzie miał więcej odwagi. Jeszcze raz zapraszam – podyskutujmy jako przewodniczący partii, aby ludzie zrozumieli, kto potrafi więcej zdziałać dla dobra mieszkańców Litwy” – zaprosił do dyskusji Waldemar Tomaszewski.

Szeroka i reprezentatywna lista

W czwartek przedstawiciele AWPL-ZChR złożyli do Głównej Komisji Wyborczej listę kandydatów i program wyborczy.

„Łączymy wszystkich ludzi dobrej woli. Nasza lista jest bardzo szeroka i według grup społecznych, i według osiągnięć kandydatów – społecznych, naukowych i in. Na liście mamy przedstawicieli 7 narodowości – Polacy, Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Żydzi, Tatarzy i Litwini. Niemało Litwinów kandyduje z naszej listy” – powiedział Tomaszewski. Zaakcentował, że wszyscy kandydaci to osoby uczciwe, zaangażowane, jest wiele młodzieży i ludzi wielu profesji, a więc „wyborcy będą mieli wybór”. „Sądzę, że z taką listą zdobędziemy kilkanaście mandatów” – powiedział na konferencji lider ugrupowania.

Dodał, że według ostatnich sondaży partia cieszy się prawie 7-procentowym poparciem, „a więc można śmiało powiedzieć, że możemy zdobyć aż 13 mandatów”. Tomaszewski zwrócił jednak uwagę na to, że zdobyte mandaty w Sejmie czy miejsca w radach nie są celem samym w sobie, a narzędziem do realizacji programu wyborczego, „aby pomóc ludziom, aby sprawiedliwość społeczna nareszcie zapanowała na Litwie i żeby zwykły człowiek miał swoich obrońców wśród posłów, radnych, a nie tylko tych, którzy od 30 lat tylko rozmawiają, a realnie dla prostego człowieka nic nie zrobili”.

Odważny polityk

Listę wyborczą AWPL-ZChR poprowadzi poseł Zbigniew Jedziński. „Jest to polityk doświadczony, uczciwy, bardzo odważny. Właśnie Zbigniew Jedziński jest sprawozdawcą ważnych projektów autorstwa AWPL-ZChR, które przedstawiono w Sejmie i niektóre z nich otrzymały poparcie w pierwszym czytaniu. O niektórych już wspomniałem” – powiedział Tomaszewski i zaprosił obecnego na konferencji Jedzińskiego do przedstawienia innych projektów.

„Otrzymanie pierwszej pozycji na liście wyborczej odbieram jako wyraz zaufania partii i jej przewodniczącego. Jest to również dla mnie przypomnienie i znak, że w Sejmie pozostało jeszcze wiele niezakończonych prac” – powiedział Jedziński. Poseł wymienił zainicjowane przez AWPL-ZChR projekty ustaw, które ugrzęzły w Sejmie. To m.in. projekt ustawy o ochronie życia w prenatalnym stadium, który „leży teraz w szufladzie, jest na etapie rozpatrywania, zostało rozpatrzenie przez Komitet Praw Człowieka”.

„Druga bardzo ważna ustawa – ustawa o opodatkowaniu banków, która była szeroko opisywana i omawiana. Dlaczego przedstawiliśmy ten projekt? Nasz program wyborczy z 2016 roku zawierał postulat o 120 euro miesięcznie na każde dziecko. Pojawiło się naturalne pytanie, a skąd finansowanie? Jedno ze źródeł finasowania – opodatkowanie banków” – tłumaczył Jedziński. Przypomniał, że Sejm przyjął jednak nie projekt autorstwa AWPL-ZChR, ale projekt Związku Chłopów i Zielonych, który zakłada podwyżkę podatku od zysku banków. „A my wiemy, jak można uniknąć zysku – udowodniły to banki skandynawskie w latach 2009-2010. My natomiast proponujemy opodatkować mienie banku. Według naszych obliczeń, do budżetu rokrocznie wpływałoby ok. 100 mln euro. Suma ta w pełni wystarczy, aby przyjąć ustawę o zwiększeniu świadczeń na dziecko do 120 euro” – powiedział poseł.

Jedziński wspomniał też o dwukrotnie rejestrowanym projekcie tzw. ustawy lustracyjnej. Za pierwszym razem był on odrzucony już w pierwszym czytaniu, a za drugim razem, gdy ustawa była na etapie rozpatrywania.

„W naszym głębokim przekonaniu, Litwa boryka się z wieloma problemami, gdyż u władzy byli i nadal są byli agenci służb specjalnych byłego ZSRR. W swoim czasie szef Departamentu Bezpieczeństwa Państwa Darius Jauniškis przedstawił w Sejmie informację o tym, że znane są przypadki szantażowania wielu utajnionych agentów. To znaczy, że te osoby pracują nie dla dobra litewskich obywateli, nie dla dobra Litwy, a dla tych, którzy mają dostęp do utajnionych dokumentów – mówił poseł. – Mamy więc nadzieję, że podczas następnej kadencji, gdy po raz kolejny przedstawimy projekt ustawę o lustracji powszechnej, to będzie on przyjęty”.

Tomaszewski wyraził nadzieję, że wyniki wyborów będą pomyślne, gdyż „ludzie rozumieją, że właśnie wartości chrześcijańskie i uczciwość w polityce są najważniejsze. A wszystkie prace z pomocą Bożą na pewno wykonamy”.

***

Czołówkę listy AWPL-ZChR stanowią: Jedziński Zbigniew – poseł na Sejm RL, Rozowa Irina – poseł na Sejm RL, wiceprzewodnicząca Aliansu Rosjan, Narkiewicz Jarosław – minister łączności, poseł na Sejm RL, Tamašunienė Rita – minister spraw wewnętrznych, poseł na Sejm RL, Wanda Krawczonok – poseł na Sejm RL, prezes parlamentarnej frakcji AWPL-ZChR, Mackiewicz Michał – prezes Związku Polaków na Litwie, poseł na Sejm RL, Poszewieckaja Romualda – radna miasta Wilna, Kamiński Jarosław – wicemer miasta Wilna w latach 2010-2015, Romanowski Tadeusz – przewodniczący Wspólnoty Miłosierdzia Bożego, radny rejonu solecznickiego, Andrijanow Michaił – dziennikarz, bloger, Dziemieszko Teresa – wicemer rejonu wileńskiego, Cytacka Renata – radna miasta Wilna, Prezes Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie, Bandalewicz Antoni – radny rejonu solecznickiego, Kotow Siergiej – prezes wspólnoty staroobrzędowców w Wisaginii i rejonie Jezioroskim, Tamošiūnaitė Edyta – wicemer Miasta Wilna, Michajłow Aleksandr – wicedyrektor administracji samorządu miasta Kłajpedy w latach 2014-2018, Komarowski Robert – wicemer rejonu wileńskiego, Krystyna Dzierżyńska – wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Sinkiewicz Jadwiga – prezes oddziału solecznickiego Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, wicemer rejonu solecznickiego w latach 2016-2019, Utovka Jurgis – poseł na Sejm RL w latach 2000-2004 z ramienia Związku Rosjan, Kondratowicz Władysław – wiceminister łączności, Andrzejewski Tadeusz – radny rejonu wileńskiego, Daszkiewicz Bolesław – radny rejonu solecznickiego, Szuklina Tamara – pedagog, przedstawicielka oświaty rosyjskojęzycznej na Litwie, Maciejewski Zbigniew – starosta frakcji AWPL-ZChR w Radzie samorządu miasta Wilna, Sołowjowa Teresa – wicemer rejonu trockiego w latach 2011-2013, Kasperowicz Henryk – założyciel i kierownik zespołu „Zgoda”, Kowalewska Alina – radna rejonu trockiego, Ikonnikow Dmitrij – radny samorządu m. Wisaginia, Baranowska Wioleta – doradca mer rejonu solecznickiego, Grygorowicz Lilia – starosta gminy Niemież, rejon wileński, Zaranka Jurijus – dyrektor zajezdni autobusowej miasta Wilna, Jundo Antoni – starosta frakcji AWPL-ZChR w Radzie samorządu rejonu święciańskiego.

Prezentujemy całą listę kandydatów AWPL-ZChR:

1. Jedziński Zbigniew 48. Gauryte Dalia 95. Jarmołowicz Tadeusz
2. Rozowa Irina 49. Bujnicki Marian 96. Petrauskaite Leonija
3. Narkiewicz Jarosław 50. Łastowska Anna 97. Siemaszko Edyta
4. Tamaszuniene Rita 51. Romanowski Mirosław 98. Lepeika Barbara
5. Wanda Krawczonok 52. Swideniene Julija 99. Wojciechowicz Jarosław
6. Mackiewicz Michał 53. Samsonow Teresa 100. Sołowjowa Ewelina
7. Poszewiecka Romualda 54. Klimaszewska Edyta 101. Misewicziene Jolanta
8. Kamiński Jarosław 55. Rudzis Tadeusz 102. Neweriene Inga
9. Romanowski Tadeusz 56. Rybak Waldemar 103. Kondratowicz Lilija
10. Andrijanow Michaił 57. Dejnarowicz Krystyna 104. Romanowska Iwona
11. Dziemieszko Teresa 58. Binkiewicz Zygfryd 105. Brasiun Tadeusz
12. Cytacka Renata 59. Czerniawska Alina 106. Gołubowska Grażyna
13. Bandalewicz Antoni 60. Wojciulewicz Mirosław 107. Apczinkoviene Inesa
14. Kotow Siergiej 61. Bojarun Irena 108. Wasilewski Józef
15. Tamosziunaite Edyta 62. Romanowska Honorata 109. Pilypiene Zofija
16. Michajłow Aleksandr 63. Czerniawska Katrina 110. Niemiec Andrzej
17. Komarowski Robert 64. Ławrynowicz Tadeusz 111. Worszyński Edward
18. Krystyna Dzierżyńska 65. Lachowicz Aleksander 112. Stankiewicz Jolanta
19. Sinkiewicz Jadwiga 66. Pawłowska Olga 113. Rudzis Irena
20. Utowka Jurgis 67. Jakubowskij Aleksandr 114. Siwicka Agnija
21. Kondratowicz Władysław 68. Bielawski Henryk 115. Rodz Danuta
22. Andrzejewski Tadeusz 69. Januszauskiene Natalija 116. Rogożinskaja Janina
23. Daszkiewicz Bolesław 70. Błażewicz Konrad 117. Radzewicz Waldemar
24. Szuklina Tamara 71. Waiwiławicziene Oksana 118. Kodź-Berezina Wiesława
25. Maciejewski Zbigniew 72. Wołochowicz Zbigniew 119. Rizgeliene Alina
26. Sołowjowa Teresa 73. Mankeliuniene Agata 120. Minowicz Lucja
27. Kasperowicz Henryk 74. Szarejus Andrzej 121. Kropienė Ludmiła
28. Kowalewska Alina 75. Kozarin Olga 122. Tomaszewicz Krystyna
29. Ikonikow Dmitrij 76. Niewierowicz Jana 123. Bruzgulis Anna
30. Baranowska Wioleta 77. Jankowski Ryszard 124. Griniewicz Beata
31. Grygorowicz Lilia 78. Rustamow Rusłan 125. Radziuniene Terese
32. Zaranka Jerzy 79. Andruszkiewicz Teresa 126. Ludkiewicz Swietłana
33. Jundo Antoni 80. Jakowicz Grzegorz 127. Maciulewicziene Anżeła
34. Sławińska Krystyna Maria 81. Slauto Margarita 128. Pilinkowskaja Swietłana
35. Fiodorow Aleksandr 82. Prokopjew Walerij 129. Grodz Kristina
36. Labul Janina 83. Abłom Regina 130. Sokołowskaja Natalija
37. Pietkiewicz Henryk 84. Damarackiene Eurydyta 131. Dzikiewicz-Chomutowa Agata
38. Butrymowicz Teresa 85. Markowa Wiera 132. Krasiłowa Bożena
39. Tamosziuniene Rasa 86. Zenowicz Anżelika 133. Krepsztul Lucja
40. Jeswiliene Anna 87. Wiłkojć Wacław 134. Kurdeko Leokadia
41. Ingielewicz Jadwiga 88. Wiszniewski Dariusz 135. Lisowska Beata
42. Tuczkowski Tadeusz 89. Wołejszo Janina 136. Mikelewicziene Jelena
43. Szełkowski Waldemar 90. Mikolajuniene Krystyna 137. Mikoniene Lilija
44. Pieślak Alicja 91. Marcinkiewicz Wiktor 138. Stacewicz Krystyna
45. Gardziuliene Jolanta 92. Turbiene Justyna 139. Oleszkiewicz Beata
46. Miluszkiewicz Anna 93. Muchla Leokadia 140. Klimieniuk Bożena
47. Wierszycka Lilia 94. Maluk Władysław 141. Jedinskij Anatolij

Ogółem AWPL-ZChR wystawiło 144 kandydatów. Trzech kandydatów zawalczy o mandat tylko w okręgach jednomandatowych: Beata Pietkiewicz, wicemer rejonu solecznickiego w okręgu wileńsko – solecznickim nr. 56, Czesław Olszewski, poseł na Sejm RL w okręgu miednickim nr. 57, Danuta Narbut, wicedyrektor administracji samorządu miasta Wilna w okręgu żyrmuńskim nr. 4

2020-08-06