Menu / szukaj

AWPL-ZChR ze stabilnie wysokim, około 6-procentowym, poparciem

Z sondy przeprowadzonej w dniach 18-26 czerwca tego roku przez sondażownię „Spinter tyrimai” na zlecenie portalu Delfi wynika, że na Akcję Wyborczą Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin głosowałoby obecnie około 6 proc. wyborców w całym kraju. Ugrupowanie polityczne cieszy się stabilnie wysokim poparciem wśród mieszkańców kraju.
Największym poparciem społecznym nadal cieszy się Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci – 25,1 proc. (nie uwzględniając osób, które nie będą głosować i osoby niezdecydowane), choć w ciągu miesiąca notowania konserwatystów spadły. Partia ta traci sympatyków – w kwietniu ugrupowanie odnotowało poparcie na poziomie 26,4 proc. 

Na drugim miejscu uplasował się Związek Chłopów i Zielonych z 19,8-procentowym poparciem, który, w porównaniu z kwietniem, zwiększył szeregi swoich zwolenników. 

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin cieszyła się w czerwcu 5,7-procentowym poparciem i odnotowała nieznaczny 0,2 procentowy spadek.

Litewskie spółki sondażowe nieadekwatnie prognozują wyniki AWPL-ZChR w wyborach. Wynika to m.in. ze specyfiki przeprowadzania badań w regionach oraz określonego nastawienia osób i podmiotów zlecających ich przeprowadzenie. W ostatnich wyborach sejmowych AWPL-ZChR zdobyła 5,5 proc. głosów, podczas gdy prognozowano 3-4-procentowe poparcie. W 2019 r. dla AWPL-ZChR w wyborach do Parlamentu Europejskiego prognozowano jedynie 2,5-procentowe wsparcie, tymczasem ugrupowanie uzyskało 5,4 proc. głosów, czyli dwukrotnie więcej niż zakładały prognozy. Ogromna przepaść dzieli również sondażowe poparcie dla AWPL-ZChR przed ostatnimi wyborami samorządowymi, a rzeczywistym wsparciem wyborców. Mając na uwadze fakt, że dość często sondażownie na Litwie zaniżają, i to znacznie (najczęściej „Vilmorus”), wskaźniki poparcia dla AWPL-ZChR oraz uwzględniając stabilną dynamikę poparcia dla partii, należy przyjąć, że obecnie ugrupowanie realnie cieszy się większą popularnością.

„Główne filary ideologiczne Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin – troska o zwykłego człowieka, sprawiedliwość społeczna, uczciwa polityka i walka z korupcją – nie wszystkim odpowiadają. Więc po odnotowaniu znaczącego poparcia mogą też nasilić się ataki niektórych polityków, nieuczciwych mediów i ich mocodawców. Jednak nie zejdziemy ze swojej pryncypialnej drogi służenia wyłącznie ludziom” – komentując dla portalu L24.lt wyniki najnowszego sondażu, podkreślił Waldemar Tomaszewski, lider AWPL-ZChR, europoseł, który odnotował, że stabilnie wysokie poparcie dla partii jest wynikiem rzetelnej pracy przedstawicieli partii w parlamencie, rządzie, samorządach, starostwach i innych instytucjach samorządowych.

Wyniki partii nie uwzględniając osób, które nie będą głosować, i osób niezdecydowanych:

Nr  Partie    Czerwiec 2020  Kwiecień 2020
1.  Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy  Demokraci 25,1 proc. 26,4 proc.
2.  Związek Chłopów i Zielonych 19,8 proc. 19,3 proc.
3.  Partia Socjaldemokratyczna  13,5 proc. 13,7 proc.
4. Partia Pracy 8,0 proc. 6,4 proc.
5. Ruch Liberalny 7,7 proc. 8,5 proc.
6.  Partia Wolności 6,1 proc. 4,3 proc.
7.  AWPL-ZChR 5,7 proc. 5,9 proc.
8.  Wolność i Sprawiedliwość  4,9 proc. – proc.
9.  Inne partie 9,2 proc. 15,5 proc.
   Suma oddanych na partie głosów 100 proc. 100 proc.

2020-07-07