Menu / szukaj

Owocna konferencja Oddziału AWPL-ZCHR Rejonu Wileńskiego

W piątek, 26 czerwca br., odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza Oddziału Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin Rejonu Wileńskiego.
Przewodnicząca prezydium Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Wileńskiego, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść przywitała przybyłych na spotkanie.

Delegaci odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego i konferencja była pobłogosławiona przez księdza Henryka Naumowicza. Minutą ciszy uczczono wszystkich członków Oddziału, którzy odeszli do Pana od roku 2016. Wicemer Robert Komarowski odczytał listę 44 zmarłych członków Oddziału.

Konferencję prowadzili – poseł na Sejm RL Czesław Olszewski i radna samorządu rejonu wileńskiego Mirosława Klim, którzy powitali wszystkich zebranych. Mer Maria Rekść złożyła życzenia w tym dniu obchodzącemu urodziny posłowi Czesławowi Olszewskiemu i wręczyła piękny bukiet kwiatów.

Przewodnicząca prezydium Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Wileńskiego przedstawiła sprawozdanie z działalności Oddziału w latach 2016-2019.

„Wartości chrześcijańskie, sprawiedliwość społeczna i uczciwa polityka – to podstawowe hasła Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, jednej z pięciu czołowych partii parlamentarnych na Litwie, która zasłużenie cieszy się ogromnym autorytetem na Wileńszczyźnie i w całym kraju. Praca na rzecz mieszkańców, wsłuchanie się w ich potrzeby, rozwiązywanie ich problemów, z jakimi borykają się w życiu codziennym, jak również spełnienie wytycznych programu wyborczego AWPL-ZChR Rejonu Wileńskiego – to zasadnicze zadania naszej działalności w trosce o stworzenie jak najlepszych warunków życia dla wszystkich mieszkańców rejonu” – powiedziała Rekść.

W okresie 4-letniej kadencji, jak podkreśliła, odbyło się szereg spotkań prezydium, zorganizowano wiele posiedzeń z udziałem starostów gmin rejonu wileńskiego. Praca Oddziału polegała przede wszystkim na wykonaniu decyzji Rady Naczelnej AWPL-ZChR: typowanie kandydatów na wybory, jak również na stanowiska kierownicze, organizowanie wyborów różnych szczebli, używanie języka ojczystego, zbiórka 1 proc. od podatku dochodowego itd.

Mer rejonu wileńskiego zaznaczyła, że w Oddziale AWPL-ZChR Rejonu Wileńskiego ciągle wzrasta liczba członków: w 2012 roku było ich 612, w 2016 roku – 1097, a w 2020 już 1145. W Oddziale działają dziś 24 koła. W tym roku zostały połączone 2 koła gminy pogirskiej.

„Prezydium Oddziału w 16-osobowym składzie: Waldemar Tomaszewski, Czesław Olszewski, Maria Rekść, Teresa Dziemieszko Lucyna Kotłowska, Anna Żaworonok, Czesława Pawiłowicz, Waldemar Rynkiewicz, Algimant Baniewicz, Aleksander Stankiewicz, Krystyna Gierasimowicz, Edward Puncewicz, Marian Naruniec, Stanisław Adomajtis, Krystyna Stefanowicz, Jolanta Antoncewa przez ostatnie 4 lata starało się kontynuować sprawdzone formy działania, jak i poszukiwać takie, które jeszcze bardziej zintegrowałyby naszych członków, tworząc atmosferę dającą poczucie wzajemnego zrozumienia, chęci niesienia pomocy i dalszej dobrej współpracy” – kontynuowała przewodnicząca prezydium Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Wileńskiego.

Siła polskiej wspólnoty

„Jednym z podstawowych wyników naszej pracy są oczywiście wyniki wyborów. Cieszymy się ze zwycięstwa na każdych wyborach, jednocześnie dobrze rozumiemy, że na pewno są niedociągnięcia w pracy organizacyjnej w niektórych dzielnicach wyborczych, jak również nie małe są rezerwy. Przedstawiłam statystykę zbierania 0,6 i 1,2 proc., co prawda dane tego roku nie są ostateczne, ale nie są zadowalające. Dziękuję tym, którzy się angażują do zbierania proc., a także bardzo proszę jeszcze wykorzystać te ostatnie dni do 1 lipca” – mówiła Rekść.

Przypomniała też o tym, że w okresie sprawozdawczym odbyły się na Litwie wybory do Parlamentu Europejskiego, Sejmu Litwy, prezydenckie oraz wybory samorządowe. „Ten długodystansowy wyborczy bieg z niebywałym sukcesem ukończyła AWPL-ZChR, a potrójne wybory znakomicie potwierdziły siłę polskości i wszystkich polskich organizacji, których politycznym przedstawicielem jest nasza partia. Mianowicie wybory do Parlamentu Europejskiego zakończone zostały wielkim sukcesem AWPL-ZChR i zdobyciem mandatu. Nasz lider Waldemar Tomaszewski zdobył po raz trzeci z rzędu mandat europosła” – podkreśliła mer.

Zwróciła też uwagę na to, że w wyborach prezydenckich Waldemar Tomaszewski zdecydowanie wygrał w trzech rejonach, w tym w rejonie wileńskim. Wygrał w 102 dzielnicach wyborczych, co stanowi 6 proc. wszystkich dzielnic w skali kraju, w tym w 43 w rejonie wileńskim, a nawet w 3 w samym Wilnie. „Jest to bez wątpienia wymowny przykład poparcia i zaufania wyborców, jakim cieszy się od lat przewodniczący AWPL-ZChR. Start w wyborach prezydenckich kandydata AWPL-ZChR miał jeszcze jeden ważny wymiar, zjednoczył i scementował Polaków wokół wspólnych spraw, pokazał siłę polskiej Wspólnoty i ukazał prawdziwego gospodarza Ziemi Wileńskiej. Ponadto dał możliwość zaprezentowania programu AWPL-ZChR na całej Litwie, zwłaszcza podczas debat prezydenckich, które cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Dzięki temu został przedstawiony pozytywny dorobek całej Wileńszczyzny, w tym i naszego rejonu” – zaakcentowała mer rejonu wileńskiego.

Wskazała na to, że „niełatwe dla nas okazały się wybory samorządowe, które zakończyły się wielkim sukcesem w naszym rejonie, gdyż w pierwszej turze wyboru merów uzyskałam 54 proc. poparcia wyborców (co stanowi 20 696 głosów wyborców), a partia zdobyła także absolutną większość mandatów w Radzie rejonu wileńskiego, uzyskując 19 z 31 mandatów”.

„Wyniki ostatnich wyborów są tym bardziej imponujące, gdyż w naszym rejonie żyje 52 proc. Polaków, a AWPL-ZChR uzyskała aż 55 proc. głosów. Poprzez wybory po raz kolejny pokazaliśmy, że prowadząc uczciwą politykę, opartą na wartościach chrześcijańskich i pochylając się nad problemami każdego człowieka, można zdobyć zaufanie wyborców – mówiła Rekść. – Ale trzeba również podkreślić, że skuteczność polityczna AWPL-ZChR jest możliwa dzięki jej liderowi Waldemarowi Tomaszewskiemu, którego doświadczenie polityczne i wrodzony zmysł organizacyjny sprawiają, że strategia prowadzenia partii jest właściwa i przynosi sukcesy, z głosem którego muszą liczyć się polityczni oponenci. A dalekowzroczna strategia jednoczenia różnych wspólnot i środowisk to dobra droga do wyborczego sukcesu”.

Maria Rekść zaznaczyła, że dobre wyniki wyborcze nie są celem samym w sobie, a narzędziem do realizacji programu wyborczego AWPL-ZChR Rejonu Wileńskiego. „Chcemy, by nasz udział był narzędziem do polepszenia warunków życia mieszkańców w rejonie wileńskim. Gdyż tu nasza ziemia. Tu się urodziliśmy. Tu państwo budowaliśmy, więc mamy aspiracje być jego gospodarzami, przynajmniej współgospodarzami. I gospodarzami naszego regionu” – mówiła.

Projekty inwestycyjne

A narzędziem do polepszenia warunków życia mieszkańców, jak podkreśliła, są: przyciąganie inwestycji, które sprzyjają rozwojowi gospodarczemu rejonu, tworzeniu atrakcyjnego i zdrowego środowiska, dbałość o zachowanie i rozwój szkolnictwa, utrzymanie na odpowiednim poziomie placówek opieki społecznej i zdrowotnej, pielęgnowanie dziedzictwa, tradycji i historii regionu, jak również zapewnienie ludziom dostępu do dóbr kulturowych oraz duchowych.

Zwróciła uwagę na to, że stale wdrażane są obiecujące długofalowe projekty inwestycyjne: budowane są przedszkola, szkoły, ośrodki pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych, szpitale; wielofunkcyjne centra, stadiony/boiska sportowe, placyki zabaw dla dzieci, na terenie rejonu wybudowano strzelnicę biathlonową (podobną może się poszczycić jedynie samorząd kłajpedzki), inwestycje są skierowywane na obiekty kulturalne i oświatowe, wspierane są wspólnoty, a jednocześnie przestrzegana jest dyscyplina budżetowa. Znaczne inwestycje zostały wykonane w dziedzinie socjalnej. Dotychczas zbudowano 7 placówek socjalnych, a już są plany założenia kolejnych, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Zakończono w Wielkiej Kosinie budowę Domu Opieki dla seniorów, który swoją działalność rozpocznie w najbliższym czasie. Projekt kosztował 1 200 000 euro. Nabyto ponadto dom na potrzeby Centrum Kryzysowego Rodziny i Dzieci w Kowalczukach, w którym mieszkają dzieci pozbawione opieki rodziców.

Kontynuując temat inwestycji, mer mówiła o tym, że ponad 43 mln euro zainwestowano w budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Zbudowano 7 oczyszczalni ścieków, zamontowano urządzenia polepszające jakość wody w większości wsi rejonu. Sporo inwestycji ukierunkowano na infrastrukturę oświetleniową, w okresie 2016-2019 zrealizowano ponad 130 projektów nad poprawą infrastruktury oświetleniowej, dla przykładu tylko za jeden rok oświetlono 61 ulic w 21 wsiach rejonu. „I nadal dążymy, składamy wnioski, mamy ambitne plany i już w lipcu złożymy wniosek na oświetlenie ulic w pięciu gminach, projekt zakłada aż 52 kilometrów dróg, ulic, na kwotę 2 mln euro” – powiedziała Rekść.

Podkreśliła, że jednym z głównych priorytetów rozwoju infrastruktury są drogi. Za okres kadencji na infrastrukturę drogową przeznaczono niemal 36 mln euro, co roku kwota się zwiększa, samorząd co roku dokłada na drogi więcej funduszy (2016 r.– 7,455 mln, 2019 r.– 11,327 mln).

„Szczycimy się, że Samorząd Rejonu Wileńskiego już od kilku lat plasuje się w ścisłej czołówce rankingu samorządów, nie ma zadłużenia i jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się rejonem na Litwie. Biorąc pod uwagę kryterium umiejętnego zarządzania własnym budżetem, rejon wileński uplasował się na zaszczytnym II miejscu wśród 60 samorządów na Litwie” – cieszyła się mer.

Rozwój szkolnictwa

Poruszyła też temat oświaty, która, jak zaznaczyła, jest zadaniem priorytetowym, bo „młodzież i dzieci są naszą przyszłością”.

„Uczniowie szkół rejonu wileńskiego odnoszą niemałe sukcesy w nauce, realizują rozwojowe projekty edukacyjne, dają nam naprawdę wiele powodów do dumy. Opowiadamy się za zachowaniem szkół wiejskich, w rejonie zostało odnowionych ponad 85 proc. placówek oświatowych rejonu. Nie tylko poprawiamy warunki, ja bym powiedziała, stwarzamy bardzo dobre warunki modernizując, budując nowe dobudówki do szkół bądź przedszkoli” – mówiła przewodnicząca prezydium Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Wileńskiego.

Za ostatnie lata, jak opowiadała, zbudowano nowe dobudówki lub prace idą ku końcowi w trzech szkołach i dwóch przedszkolach. Rozpoczęto budowę Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie, niebawem ruszy modernizacja z rozbudową Szkoły Podstawowej im św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy. Projektowana jest budowa szkoły muzycznej w Niemenczynie.

„Stwarzamy wszelkie warunki, by placówka oświatowa nie oddalała się od miejsca zamieszkania dzieci. Naszym dążeniem jest zapewnienie świadczenia jakościowych usług oświatowych w bezpiecznych warunkach, które są zgodne z najnowszymi wymaganiami. Dążymy do odciążenia uczniów i młodzieży w szkołach, rozwoju działalności pozalekcyjnej i większej aktywnością oraz prowadzenia nauczania w duchu moralności i wartości patriotycznych. Nie zapomnieliśmy też o samych pedagogach i personelu technicznym placówek oświatowych – od 2018 roku zwiększono wynagrodzenie o 18-20 proc. dla nauczycieli i wychowawców w przedszkolach. Rejon wileński również w 100 proc. rekompensuje dla nauczycieli dojazd do pracy. Dążymy do tego, aby był przywrócony szacunek do nauczyciela. To zależy od nas samych, naszych rodzin, samorządu i państwa” – powiedziała Rekść.

Wartości rodzinne

Mer rejonu wileńskiego poruszyła też temat rodziny i wartości rodzinnych. „Rodzina jest podstawową komórką naszego społeczeństwa zapewniającą przyszłość naszemu państwu. Dlatego też nasze działania są skierowane na wszechstronną dla nich pomoc” – podkreśliła. Wskazała na to, że w rejonie wileńskim są najniższe opłaty za uczęszczanie do przedszkola. Opłaty rodziców za usługi w zakresie kształcenia w placówkach edukacji przedszkolnej w rejonie wileńskim są prawie o 50 proc. niższe niż np. w mieście Wilnie. Przykładowo wynoszą one 39 euro, podczas gdy w stolicy – 80 euro. Pokrywanych jest 30 proc. wydatków przeznaczonych na wyżywienie każdego dziecka w placówkach edukacji przedszkolnej dla wszystkich rodziców, niezależnie od ich sytuacji społecznej. Ponadto stosowane są dodatkowe ulgi – od 50 do 100 proc. na utrzymanie dzieci.

„Czyli nasze wsparcie dla rodziny na jedno dziecko to kwota około 480 euro. Rodziny naszego rejonu mogą się cieszyć z jednych z najniższych opłat za szkoły muzyczne i sztuk pięknych (7,24 euro miesięcznie za nauczanie nieformalne według programu np. w wileńskich szkołach muzycznych miesięczna opłata wynosi od 21,72 euro). Inny piękny przykład – uczęszczanie do Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego jest wciąż bezpłatne” – podkreśliła mer.

Ważne jest to, podkreśliła, że liczba placówek oświatowych w rejonie wileńskim nie uległa zmianie. „Samorząd dba o to, by zachować istniejącą liczbę szkół. W rejonie wileńskim akredytowaliśmy wszystkie szkoły średnie, mamy 24 gimnazja. Aby osiągnąć dany cel, wykonano niesamowitą pracę, zorganizowano sporo różnych akcji, wiele protestów, wieców. Osiągnęliśmy to dzięki wielkiemu zaangażowaniu nas wszystkich, jak też ogromnej pracy naszych posłów z ramienia AWPL-ZChR i lidera Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin Waldemara Tomaszewskiego” – zaakcentowała Rekść.

Z troską o mieszkańców

„Przyjmujemy takie decyzje, które są skierowane na polepszenie dobrostanu mieszkańców, zapewnienie ich dobrobytu” – powiedziała mer rejonu wileńskiego.

W celu zmniejszenia dla ludności obciążeń podatkowych, spowodowanych rozpoczętym kryzysem gospodarczo-finansowym, który poskutkował wzrostem cen i spadkiem dochodów mieszkańców. Samorząd w latach 2010-2016 subsydiował dostawy wody pitnej i usługi gospodarki ściekowej. W tym okresie z budżetu na energię cieplną wyasygnowano ponad 12 mln euro.

Ważna decyzja została przyjęta również ostatnio, kiedy to Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, ustawowo nie mająca prawa zmieniać ustalonej i zatwierdzonej przez Państwową Komisję Kontroli Cen i Energetyki taryfy, troszcząc się o dobrobyt mieszkańców rejonu przyjęła decyzję o pokryciu części wydatków mieszkańców – tzn. subsydiowała z własnego budżetu środki po to, by mieszkańcy, klienci „Nemenčinės komunalininkas” i „Nemėžio komunalininkas” płacili tylko 1,50 euro (z VAT) za 1 metr sześcienny wody i odprowadzonych ścieków, a nie wcześniej ustalonych przez Komisję Kontroli Cen – odpowiednio 2,60 euro i 2,12 euro za metr sześcienny. Wszyscy mieszkańcy rejonu wileńskiego są zwolnieni z podatku do 5 ha użytków rolnych (z wyjątkiem terenów zaniedbanych i ogródków działkowych) na obszarach wiejskich i 0,25 ha w m. Niemenczyn, a emeryci i niepełnosprawni dodatkowo zwolnieni jeszcze do 3 ha użytków rolnych. Takich ulg nie przeznacza żaden inny samorząd. Ponadto o 50 proc. zmniejszony jest podatek od ziemi za działkę pod zabudowę.

Świadomi swoich praw

„Dzisiaj, nie ukrywam, i wręcz z ogromną satysfakcją mogę powiedzieć, że nasza codzienna i trudna wręcz misja na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego, miejsc pamięci bliskich sercu każdego Polaka, działalność oświatowa, kulturalna, społeczna, podtrzymywanie ducha polskości, szczególnie wśród młodych pokoleń, daje swoje owoce. Jesteśmy wierni polskiej kulturze i tradycji, jesteśmy świadomi swoich praw jako mniejszości narodowej i potrafimy z determinacją i konsekwencją w działaniu skutecznie zabiegać o ich realizację. Wywalczyliśmy prawa do używania języka ojczystego w przestrzeni publicznej, odważnie korzystamy z prawa do używania języka ojczystego w napisach, używania języka ojczystego w zwarcie zamieszkałych skupiskach – mówiła Maria Rekść. – Było możliwe to tylko dzięki uporowi, determinacji i solidarności naszej społeczności, inicjatyw miejscowych wspólnot i wygranych procesów sądowych. W zwartych szeregach łączymy się, czy to podczas upamiętnienia ważnych wydarzeń i dat historycznych, czy w uczestnicząc w wielotysięcznej paradzie polskości z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą. I mimo panującej w tym roku epidemii koronawirusa i odwołania parady 2 maja nasi mieszkańcy wywiesili setki biało-czerwonych flag na swoich posesjach”.

Wartości chrześcijańskie

Zwróciła uwagę na to, że „Europa znajduje się obecnie w wielkim kryzysie wartości, zatraca swoją tożsamość i misję cywilizacyjną”. „Dzisiaj potrzeba odważnych ludzi, odważnych polityków, którzy swoim przykładem promują życie oparte na zasadach i wartościach chrześcijańskich. Wartości chrześcijańskie są dla nas zasadnicze, my, polska społeczność, członkowie AWPL-ZChR dobrze to rozumiemy. W roku 2019 uroczyście obchodziliśmy 10. rocznicę jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach naszej Ziemi Wileńskiej – Aktu Intronizacji Chrystusa Króla. Wileńszczyzna od początku swego istnienia, od kilkuset lat, głęboko przesiąknięta jest Wiarą, oddaniem Chrystusowi i Matce Bożej. Wartości te przekazywane są z pokolenia na pokolenie jako dar przodków i zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń. Ziemia Wileńska wielokrotnie doświadczała Bożych znaków, które pozwalały przetrwać najtrudniejsze chwile historii i były zarazem nadzieją na przyszłość. Tym Aktem – wierni drodze obranej przez naszych przodków, oddaliśmy siebie i naszą Ziemię Wileńską, życie osobiste, rodzinne, narodowe i społeczne po wsze czasy Opatrzności Bożej” – mówiła mer.

Dodała, że od wielu lat samorząd organizuje pielgrzymkę Turgiele-Mejszagoła, by uczcić pamięć śp. prałata Józefa Obrembskiego. „Służąc własnym przykładem, dbając o dalsze pieczołowite pielęgnowanie prawd wiary naszych przodków, wartości chrześcijańskich oraz tradycji rejonu wileńskiego, wraz z księżmi, młodzieżą i mieszkańcami rejonu wileńskiego podążamy wytyczonym szlakiem śp. Księdza Prałata Józefa Obrembskiego, by w trzydniowej wspólnej modlitwie, przez posługę dla innych, nadawanie intencji i sensu wysiłkom, pogłębiać swą wiarę, kształtować świadomość i postawę patriotyczną” – powiedziała.

Łączenie ludzi wszystkich narodowości

„Pod sztandarem AWPL-ZChR jednoczymy ludzi wszystkich narodowości. Wartość polskości jest wartością uniwersalną, bo ona jest nie tylko dla Polaków – jest wpisana w dziesięć przykazań Bożych, w Ewangelię, w uczciwe życie, dlatego pasuje zarówno dla Polaka, jak i Litwina, Rosjanina, Białorusina czy Tatara… Jako gospodarze tej ziemi, jako ludność autochtoniczna mamy większe ambicje niż tylko odpieranie prób ugodzenia w naszą społeczność. Naszym dążeniem jest łączenie ludzi wszystkich narodowości. Mamy im wiele do zaoferowania: wartości chrześcijańskie, dobre przykłady sprawowania władzy, ostatnio nie tylko w samorządach Wileńszczyzny, ale na najwyższym poziomie w rządzie naszego państwa litewskiego, dotrzymywanie danego słowa i uczciwa praca na rzecz każdego wyborcy” – zaakcentowała przewodnicząca prezydium Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Wileńskiego.

Podziękowała liderowi Waldemarowi Tomaszewskiemu, wszystkim posłom, radnym, pracownikom administracji, starostom i wszystkim tym, którzy „przyczynili się swoją rzetelną pracą, zaangażowaniem się, do realizacji różnorodnych projektów na rzecz dobrobytu mieszkańców naszego rejonu, na rzecz rozwoju polskości, patriotyzmu”.

„Życzę, aby nasza wspólna praca jak najlepiej służyła wszystkim mieszkańcom rejonu wileńskiego i całej Litwie.Tak nam dopomóż Bóg!” – zakończyła przemówienie mer Maria Rekść.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył Mirosław Gajewski. Wpływy za okres sprawozdawczy-wyborczy 2016-2020 wyniosły 61 169,20 euro. Sprawozdanie Komisji Mandatowej o prawomocności konferencji wygłosił Waldemar Klimaszewski. Komisja stwierdziła, że konferencja sprawozdawczo-wyborcza Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Wileńskiego w dniu 26 czerwca 2020 r. jest prawomocna.

W czołówce samorządów

Do zebranych zwróciła się też wicemer rejonu wileńskiego Teresa Dziemieszko.  „AWPL-ZChR jest ugrupowaniem o wyraźnie zaznaczonym kierunku prospołecznym i prorodzinnym, co bardzo dobitnie widzimy na przykładzie naszego rejonu. W dziedzinie realizowania polityki socjalnej rejon wileński od lat plasuje się w czołówce samorządów na Litwie. W rankingu prowadzonym corocznie przez Instytut Wolnego Rynku samorząd wśród 54 rejonowych samorządów zawsze zajmował górne lokaty: byliśmy 11 – w 2016 r., później 2 lata na miejscu 6, w 2019 – 9 lokata. Natomiast w kategorii „ochrona zdrowia i opieka socjalna” byliśmy jeszcze bliżej: zajmowaliśmy 6, 3, 4 pozycje. Bardzo wysoko były oceniane też kategorie: budżet, zarządzanie, inwestycje i rozwój oraz administracja” – powiedziała Dziemieszko.

Ulgi i wsparcie dla mieszkańców

Podkreśliła, że „w miarę możliwości, na miarę budżetu samorządu od lat stosujemy szereg ulg i wsparcia dla naszych mieszkańców”. „W wykazach, które otrzymaliście, policzyłam, że suma wsparcia samorządu za kadencję wynosi prawie 10 mln euro” – zaznaczyła.

Podkreśliła, że samorząd stara się reagować na bieżące potrzeby. „Kierownik przychodni zasugerowała, iż mają kłopoty z kadrą, że kolejki pacjentów się wydłużają. Postanowiliśmy współfinansować studia medyczne dla rezydentów: 3 lekarzy rodzinnych, 2 kardiologów i 1 neuropatologa – ponad 28 tys. euro. Kompensujemy protezowania dentystyczne dla osób o niskich dochodach, które są pozbawieni prawa na ulgi z budżetu Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego, a którym usługa protezowania jest konieczna” – wymieniała wicemer.

Mówiła też o pomocy dla rolników. Wspomniała o tym, że rok 2017 był bardzo ulewny i urodzaje drastycznie zmalały, 10 proc. urodzaju w ogóle zostało na polu, więc samorząd zwolnił z podatku na ziemię ponad 3 tys. rolników, którzy zadeklarowali zasiewy. Przez kolejne dwa lata była susza – w tym okresie samorząd zmniejszył podatek o połowę. Ponadto ciągle kurczą się państwowe kwoty na prace melioracyjne, zaś samorząd za ubiegłe dwie kadencje czterokrotnie zwiększył kwoty na te cele. „Ta ogromna uwaga na finansowe odciążenie naszych mieszkańców powoduje, że od lat zajmujemy pierwsze miejsca w różnego rodzaju rankingach i zestawieniach, zasługując na miano jednego z najbardziej wrażliwych społecznie i socjalnie ukierunkowanych samorządów” – powiedziała Dziemieszko.

„Do usług mieszkańców, o jakże zróżnicowanych potrzebach, mamy 6 placówek socjalnych, które świadczą prawie wszystkie usługi socalne z wymienionych w katalogu usług socjalnych. Jedynie utrzymanie tych placówek kosztuje rocznie Samorząd Rejonu Wileńskiego 2 mln 300 tys. euro. Rośnie też zakres usług socjalnych i kwota na ich świadczenie: od 7,8 mln euro w 2016 roku do prawie 11 mln euro w 2019 roku (kwoty wyrosły 1,5-krotnie). Niebawem w rejonie powstanie siódma placówka socjalna – Dom Opieki dla osób starszych w Wielkiej Kosinie, gdzie w godnych warunkach i z należytą opieką zamieszka 25 osób” – wyliczała wicemer.

Mówiła też o tym, że w rejonie wileńskim działa 225 różnego rodzaju zespołów artystycznych (z nich 72 przy centrach wielofunkcyjnych), które zrzeszają 2,5 tys. członków. Są to zespoły tańca, śpiewu, różnego rodzaju kluby, kółka, studia. By to wszystko mogło działać i funkcjonować, samorząd utrzymuje blisko 200 etatów (190), buduje i odnawia ośrodki kultury, w których dzieci i młodzież, jak i dorośli, mogą rozwijać swoje talenty, zdolności, a także pokazywać je szerszemu gronu.

Podnosić poziom życia 

„Dzięki naszym lojalnym, oddanym wyborcom mamy większość w Radzie Samorządu Rejonu Wileńskiego, a – co za tym idzie – narzędzia ku temu, by podnosić poziom życia naszych mieszkańców i polepszać ich dobrobyt. Doświadczoną i pewną ręką kieruje Radą i Samorządem pani mer. Samorząd nie raz był uznany za jeden z najlepszych dla rozwoju biznesu i potencjalnych inwestorów: 2016 rok – 9. miejsce według badań Unii Kredytowej Litwy, 2017 rok – 8. miejsce spośród 60 (badania banku „Citadele”). W opublikowanym po raz pierwszy w 2018 roku Indeksie Dobrobytu Samorządów nasz rejon był 10 z 60, a w 2019 roku – 13, zaś w dziedzinie „Aktywna gospodarka” jesteśmy na 9. miejscu. Stwarzamy dobre warunki dla biznesu, a za tym idą nowe miejsca pracy, zmniejszenie bezrobocia, możliwość wyboru dla naszych mieszkańców, zapewniony zarobek. Właśnie za stworzone warunki i dla inwestorów, i dla naszych mieszkańców w 2017 roku pani mer została nagrodzona odznaką Izby Handlu, Przemysłu i Rzemiosła, a w 2019 roku była wśród najbardziej zasłużonych dla społeczności Wileńszczyzny i została uhonorowana przez TVP Polonia” – powiedziała Dziemieszko.

Na mocy punktu 5.12.1 Statutu AWPL-ZChR z akceptacją Rady Naczelnej partii Teresa Dziemieszko zaproponowała mer rejonu wileńskiego Marię Rekść na przewodniczącą Oddziału.

Warto walczyć

Poseł na Sejm RL, zastępca przewodniczącej Oddziału Rejonu Wileńskiego, Czesław Olszewski przedstawił statystykę w okręgach rejonu wileńskiego na wyborach do Sejmu RL. Przedstawił też prace frakcji AWPL-ZChR w Sejmie.

Zwrócił uwagę na to, że AWPL-ZChR jako jedna z nielicznych partii parlamentarnych w ciągu obecnej kadencji zachowała swoją siłę, bo wiele innych ugrupowań rozpadło się, przekształciło się , zmieniło nazwy i liderów. „Czy na dzień dzisiejszy choć jedna partia została taka, jak ona była? Tylko nasza. Jestem przekonany, że jest to zasługa naszego przewodniczącego Waldemara Tomaszewskiego i was wszystkich” – powiedział Olszewski. Mówił o tym, że spotkał się z członkami wielu kół AWPL-ZChR w rejonie wileńskim. „Ludzie dziękują za to, co robimy. Warto walczyć” – podkreślił.

Przyznał się, że bardzo go wzruszył wywiad z Waldemarem Tomaszewskim „AWPL-ZChR – siłą napędową zmian na lepsze”, który ukazał się w mediach. „Nasze bycie w tej koalicji jest motorem. Pan Bóg pokierował tak, że nasze głosy w Sejmie są na wagę złota i bez nas właśnie trudno przyjąć ustawy. Jeżeli nie głosujemy, wszystko wali się, wszystko sypie się. I rzeczywiście dużo robimy. I dużo akurat w tym artykule jest pokazane. Dzięki naszej partii i dzieci pieniądze otrzymują, i jeszcze więcej będzie w tym roku, i seniorzy, emeryci – emeryturę zwiększono o 10 proc., i w następnym roku otrzymają. Nie patrząc na kryzys, sytuacja gospodarcza w państwie nie jest taka tragiczna. Bo my jesteśmy w koalicji i odpowiadamy za wszystko. Seniorzy otrzymają jednorazową pomoc w wysokości 200 euro. Ponadto opodatkowanie banków – już idzie ten proces. O tym było pisane w naszym programie. Wam, nie mnie oceniać, co zrobiliśmy, ale jest to swoista rewizja swoich kroków – co zrobiliśmy, co zrobimy, jakie dalej poczynić kroki” – mówił poseł.

Podziękował dla wszystkich zaangażowanych na rzecz polskości. „To jest bardzo ważne, by pamiętać o swoich korzeniach. Jak trafnie Akcja Wyborcza Polaków na Litwie uzupełniła swoją nazwę o „Związek Chrześcijańskich Rodzin”. Pamiętamy, że jesteśmy Polakami. Liberalizacja Europy postępuje szybko. Świat się materializuje. Tym bardziej musimy jak najwięcej działać, by w nasze szeregi trafiło jak najwięcej młodzieży chrześcijańskiej. Ona jest, ale by było jeszcze więcej” – apelował Olszewski.

Tak trzymać!

Za zaproszenie na konferencję podziękował prezes Związku Polaków na Litwie, poseł na Sejm RL Michał Mackiewicz. „Pamiętam nasze pierwsze zebrania, konferencje, zadania, które stawialiśmy: obronić naszą polskość, stać się tym, kim jesteśmy, kim byliśmy i kim musimy być. Urodzeni z woli Bożej Polakami, Polakami musimy zostać. Trzeba uszanować tę wolę i nie trzeba z nas robić kogoś innego. Potrafiliśmy wybrać swoich ludzi, swoich liderów” – mówił poseł.

„Dzisiaj będziecie wybierać przewodniczącego Oddziału Rejonu Wileńskiego AWPL-ZChR. Ale wątpliwości raczej nie ma, bo wszystko jest w pewnych rękach i wszystko bardzo dobrze idzie. Nasz podstawowy cel nie został utracony. Zespoły działają, mówimy po polsku nie wstydząc się tego. W Kownie za 30 lat polskość przestała istnieć. Ktoś i dla nas budował taką perspektywę, taką przyszłość, a my za 30 lat tylko bardziej rozwinęliśmy się. Chciałbym podziękować i powiedzieć: tak trzymać! Bierzemy odpowiedzialność za losy całego kraju i na nas patrzą z pewną zazdrością. Wiemy, czego chcemy” – powiedział Mackiewicz. Podziękował wszystkich za działalność. Podkreślił, że rejon wileński „jest liderem naszej Wileńszczyzny i Litwy. Myślę, że tak dalej będzie, bo prawda jest za nami”.

Stanowimy wielki i zgrany zespół

Waldemar Tomaszewski, przewodniczący AWPL-ZChR, poseł do Parlamentu Europejskiego na początku swego przemówienia podziękował wszystkim „za wszystkie prace i trudy, które włożyliście w naszą sprawę”.

„To było bardzo dobitnie przedstawione w sprawozdaniach i pani mer, jako prezes Oddziału, i pani Teresy Dziemieszko, i innych przemawiających. Na pewno każdy z tutaj uczestniczących widział w tym cząstkę swej pracy. Naprawdę stanowimy wielki i zgrany zespół i było bardzo wiele osób aktywnych. Widzieliście, ile mamy wyborców. W rejonie wileńskim ich jest bardzo wiele. Na ostatnich wyborach było ich ponad 20 tys. Tak więc nie ma chyba takiej sali, nie tylko tutaj, w DKP, ale też w całym m. Wilnie, która by pomieściła tyle osób. A na całej Litwie mamy już średnio 70 tys. wyborców. Dwa ostatnie razy otrzymaliśmy takie poparcie, ale było też i więcej” – przemawiał lider AWPL-ZChR. Prosił też przekazać podziękowania dla wszystkich aktywnych członków i organizacji, i osób pracujących w strukturach, i w sztabach wyborczych. „Policzyliśmy, że mamy ich aż 2 tys. w Oddziale Rejonu Wileńskiego, które pracują bardzo aktywnie. A wyborców, jak mówiłem, mamy kilkanaście razy więcej” – podkreślił.

„Bo jak powiedział prezes ZPL Michał Mackiewicz, warto było. Przed trzydziestu kilku laty – czas szybko biegnie i młodsi tego nie pamiętają, bo i nie mogą pamiętać, ale wiele osób na tej sali pamięta – warto było się zorganizować. Właśnie ta nasza samoorganizacja przyczyniła się do tego, że dzisiaj mamy pozycję generalnie może nawet ciut mocniejszą niż przed 30 laty, kiedy były w naszej pracy bardzo niebezpieczne okresy, a szczególnie bezpośrednie zarządzanie na Wileńszczyźnie” – mówił Tomaszewski.

„Weźmy przedstawiony przez prezesa przykład Kowieńszczyzny. Tam były oczywiście i metody bardziej buldożeryjne, i mniej było możliwości obronienia się, i samoorganizacja była zwalczana. Polskość jest tam, jak wiadomo, o wiele słabsza, a jeszcze w 1931 r. w Kownie mieliśmy swego burmistrza i polska partia zdobywała połowę mandatów. A kolejni Polacy, dwóch czy trzech, wchodzili z ramienia innej partii. Znamy te metody: bezpośrednie zarządzanie w 1991 r., kiedy Rady zostały w sposób bezprawny rozwiązane, jak atakowano nas, jak ludzi zwalniano z pracy. W 1931 r. rząd przedwojennego państwa litewskiego przyjął ustawę, że połowę radnych deleguje rząd, a połowę wybierali ludzie. Nietrudno o wniosek, że straciliśmy większość w radzie Kowna i swego burmistrza. Później ataki na polskie szkolnictwo i inne rzeczy bardziej się wzmogły” – opowiadał lider AWPL-ZChR.

„Nam na Wileńszczyźnie udało się i dziękować Bogu przede wszystkim. By my robimy, a Pan Bóg podpowiada, wspiera, prowadzi. A tak, generalnie, dzisiaj siły również są na tyle nierówne, że dawno już musieliśmy przegrać. Tym niemniej wzmacniamy swe pozycje i te wszystkie statystyki, które były tutaj pokazane, są tego przykładem. Bez pomocy Bożej jest to niemożliwe” – podkreślił europoseł.

Zwrócił uwagę na to, że Samorząd Rejonu Wileńskiego bardzo troszczy się i wspiera swoich mieszkańców. Apelował, aby to nagłaśniać. „Na pewno dużo się robi. Tym bardziej musimy pokazywać sprawy związane z życiem codziennym naszych ludzi, jak bardzo się pomaga, w porównaniu nawet ze stolicą, np. w temacie przedszkoli, opłaty za uczęszczania do których są znacznie mniejsze w rejonie, jak też o wiele niższe są taryfy za dostarczanie wody i wywóz śmieci, ulgi, subsydia za ziemię, dojazd dla nauczycieli do szkół w promieniu 40 km jest nieodpłatny i nawet nauczyciele dojeżdżają z innych rejonów. I to jest bardzo dobrze, bo niedobór kadrowy też jest wielkim zagrożeniem w naszej działalności” – zaakcentował przewodniczący AWPL-ZChR.

Tradycyjna rodzina

Wspomniał też o symbolice partii, która przed 4 laty poszerzyła swoją nazwę o „Związek Chrześcijańskich Rodzin”. „Dzisiaj, z perspektywy tych 4 lat, widzimy, że to była wymowna i bardzo znacząca decyzja (…) Nasze logo jest na miarę wieków. To, co najważniejsze – tradycyjna rodzina, która jest w dzisiejszym świecie zagrożona – ona jest w środku naszego logo. Mama, tata, córeczka i synek. Oczywiście rodziny powinny być jeszcze liczniejsze. W tym kierunku nasi przedstawiciele w parlamencie również pracują: Karta Rodziny Wielodzietnej została przyjęta i sprzyja rozwojowi rodzin wielodzietnych. Natomiast otoczka, znak ryby, to jest sprawa jeszcze większa, bo jest symbolem samego Jezusa Chrystusa. Część ludzi jeszcze myli znak ryby z cudownym rozmnażaniem chleba i ryb przez Jezusa Chrystusa, a to jest sam Jezus Chrystus. W języku greckim ryba tłumaczona jest jako ichtys. Pierwsze litery greckich odpowiedników słów: Jezus, Chrystus, Boga, Syn, Zbawiciel składają się na wyraz ichtys. Dziękujemy Opatrzności, że do takiej decyzji o nowym logo dojrzeliśmy” – powiedział Tomaszewski. Podkreślił, że „nie tylko pragnęliśmy uzupełnić nazwę i używać stosownych symboli, ale musimy tak żyć”, czyli zgodnie z wartościami chrześcijańskimi. Jest symboliczne, że na przykład zebrania w kołach, konferencje sprawozdawcze i inne spotkania rozpoczynają się o godz. 15 (godzinie Miłosierdzia Bożego) od Koronki do Bożego Miłosierdzia. „Ten akcent jest dla nas zasadniczy i ponadczasowy. To wszystko nas bardzo wzmacnia i na nic zdadzą wielokrotne ataki przeciwko nam” – zaznaczył europoseł.

„Dla nas ważne sprawy narodowe. Łączymy wciąż w większości Polaków, ale też bardzo mocno opieramy się nie tylko na środowiska innych mniejszości narodowych, ale też Litwinów. Jedno z czołowych sześciu stanowisk w Samorządzie Rejonu Wileńskiego zajmuje, dla przykładu, Rimas Gerdvilis. Jak również przedstawiciele w ministerstwach, na stanowiskach wiceministrów, w sumie jest ich pięciu, to zajmują je przedstawiciele nie naszej partii i nie mniejszości narodowych. To jest nowe otwarcie. Nie tylko zapraszamy do współpracy, ale też staramy się coś konkretnego zaoferować” – mówił lider AWPL-ZChR.

Wybory władz Oddziału

Po przemówieniach odbyły się wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczących Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Wileńskiego. Zgłoszona kandydatura mer Samorządu Rejonu Wileńskiego – Marii Rekść została zaaprobowana jednogłośnie.

„Bardzo dziękuję za zaufanie” – tuż po wyborach powiedziała Maria Rekść. Dodała, że w poprzedniej kadencji wiele zrobiono wspólnymi siłami, ale też można było więcej zdziałać. „Postaramy się w tej kadencji. W październiku czekają nas wybory do Sejmu. To pierwsza próba w nowej kadencji” – mówiła mer.

Na konferencji jednomyślnie wybrano wiceprzewodniczących Oddziału Rejonu Wileńskiego – Teresę Dziemieszko oraz Czesława Olszewskiego.
Na sekretarza Oddziału Rejonu Wileńskiego została wybrana Elżbieta Jankowska. Natomiast skarbnikiem Oddziału Rejonu Wileńskiego została Lucyna Kotłowska.

Ponadto konferencja wybrała Komisję Rewizyjną w składzie trzech członków – Mirosława Gajewskiego, Marka Piłata i Alinę Tunkiewicz oraz powołała 20-osobowe prezydium Oddziału Rejonu Wileńskiego.

Konferencja Oddziału przyjęła jednogłośnie decyzję o zgłoszeniu kandydatury Waldemara Tomaszewskiego na przewodniczącego AWPL-ZChR na IX Zjazd AWPL-ZChR.

2020-07-02