Menu / szukaj

W stołecznym, trockim i solecznickim oddziałach AWPL-ZChR odbyły się konferencje sprawozdawczo-wyborcze

W czerwcu br. odbywają się konferencje sprawozdawczo-wyborcze w oddziałach Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR).
9 czerwca odbyła się konferencja Oddziału AWPL-ZChR m. Wilna, następnie oddziałów rejonów solecznickiego i trockiego. Podczas tych konferencji prezesi oddziałów złożyli sprawozdanie z działalności za okres 2016-2020, odbyły się ponadto wybory nowych władz: prezesów, zastępców, sekretarzy, skarbników, prezydiów oddziałów.

Na konferencję wileńskiego oddziału partii, składającego się z 22 kół, przybyło 59 delegatów, którzy na prezesa Oddziału AWPL-ZChR m. Wilna na kolejną kadencję wybrali Wandę Krawczonok, przewodniczącą sejmowej frakcji AWPL-ZChR, zastępcą został Tadeusz Ławrynowicz, sekretarzem – Robert Rackiewicz, a skarbnikiem – Edyta Szyszko.

12 czerwca odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Trockiego, który składa się z 5 kół. 54 delegatów jednogłośnie na prezesa oddziału wybrało Marię Pucz, na jej zastępcę – Teresę Sołowjową. Sekretarzem oddziału została Alona Urban, skarbnikiem zaś – Honorata Zieniawska.

19 czerwca, podczas konferencji sprawozdawczo-wyborczej Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Solecznickiego, na którą przybyło 56 delegatów, prezesem został jednomyślnie wybrany Zdzisław Palewicz, wiceprezesem – Józef Rybak, sekretarzem – Wioleta Baranowska, a skarbnikiem – Danuta Janina Jusiel. Oddział AWPL-ZChR Rejonu Solecznickiego stanowi 13 kół.

Waldemar Tomaszewski, przewodniczący AWPL-ZChR, poseł do Parlamentu Europejskiego, uczestniczący we wspomnianych konferencjach sprawozdawczo-wyborczych oddziałów akcentował, że najważniejszym celem jest uczciwe realizowanie programu wyborczego. A ten jest prorodzinny, ukierunkowany na troskę o zwykłego człowieka, socjalnie ukierunkowany, oparty na wartościach chrześcijańskich i zasadach sprawiedliwości społecznej: „Otrzymanie władzy, zdobycie głosów nie może być celem samym w sobie. To może być jedynie narzędziem, środkiem, do realizowania programu. I w tym kierunku właśnie pracujemy”.

W ubiegłym tygodniu obradowali członkowie Szyrwinckiego Oddziału AWPL-ZChR. 26 czerwca odbyła się konferencja wileńskiego rejonowego oddziału ugrupowania. W sobotę, 27 czerwca, swoją konferencję sprawozdawczo-wyborczą przeprowadzi Święciański Oddział AWPL-ZChR.

2020-06-26