Menu / szukaj

Sejm zaaprobował kolejną inicjatywę AWPL-ZChR, tym razem o banku państwowym

W piątek Sejm przyjął uchwałę w sprawie utworzenia banku państwowego. Już w zeszłym roku z inicjatywą powołania takiego banku wystąpiła Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin oraz przedstawiła stosowny plan wraz z kosztorysem tej inwestycji.

To upoważnia rząd do rozpoczęcia konsultacji z Komisją Europejską w sprawie pomocy technicznej w celu utworzenia banku państwowego nie później niż do 1 września 2020 r. i do rozważenia możliwości udziału państwa w kapitale instytucji kredytowych.

Inicjatorzy projektu proponujący utworzenie banku państwowego twierdzą, że jego głównym zadaniem byłoby udzielanie kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom.

Za rezolucją głosowało 67 parlamentarzystów, 14 głosowało przeciw, 13 członków Sejmu wstrzymało się od głosu.

Potrzebę powołania banku państwowego jeszcze w zeszłym roku akcentowała Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin. AWPL-ZChR zaproponowała utworzenie państwowego banku, który, według niej, ma zwiększyć konkurencję w krajowym sektorze bankowym. Bazą banku w terenie mają być oddziały państwowej „Poczty Litewskiej”.

„Podstawowym argumentem, dlaczego powinien powstać komercyjny bank Litwy, jest brak konkurencji dla istniejących banków i katastroficznie malejąca sieć oddziałów bankowych na Litwie. Przez to cierpią nasi mieszkańcy, którzy nie tylko marnują swój czas i zdrowie w długich kolejkach, ale też są zmuszeni za różne usługi bankowe ponosić wysokie koszty – rocznie jest to co najmniej wydatek rzędu 30-40 euro na jedną osobę, podczas gdy w innych państwach podobne usługi są często bezpłatne. W tym właśnie jest wsparcie dla każdego człowieka, w tym i dla emerytów” – przekonywał przewodniczący AWPL-ZChR, europoseł Waldemar Tomaszewski na konferencji prasowej w Sejmie w październiku ub. r. oraz przedstawił tablicę porównawczą kosztorysów usług bankowych niektórych banków europejskich.

Według lidera AWPL-ZChR, utworzenie banku państwowego ma także zatrzymać spowolnienie gospodarki. Np. w Niemczech w takich sytuacjach praktykowane jest pobudzanie gospodarki właśnie przy pomocy własnych komercyjnych banków. „Aby móc skutecznie reagować na wyzwania kryzysu konieczne jest posiadanie własnego państwowego banku komercyjnego” – podkreślał Tomaszewski.

 

Jest to kolejna słuszna inicjatywa klubu parlamentarnego AWPL-ZChR, która znalazła poparcie wśród posłów. AWPL-ZChR przygotowała pakiet prospołecznych inicjatyw legislacyjnych. Po wejściu AWPL-ZChR do koalicji rządzącej, w lipcu 2019 roku, ta oraz większość innych propozycji programowych AWPL-ZChR zostało włączonych do programu rządu i wiele z nich już zostało wdrożonych, w tym, dla przykładu, wprowadzono darmowe leki dla osób powyżej 75. roku życia, świadczenia na dzieci, Karta Rodziny i inne rozwiązania służące mieszkańcom.

Inne ważna inicjatywa AWPL-ZChR opodatkowania aktywów banków jest przez frakcję AWPL-ZChR wciągnięta do programu prac Sejmu.

2020-06-26