Menu / szukaj

Dalszy wzrost poparcia dla AWPL-ZChR

Z sondy przeprowadzonej w dniach 20-30 kwietnia tego roku przez sondażownię „Spinter tyrimai” na zlecenie portalu Delfi wynika, że na AWPL-ZChR głosowałoby obecnie około 6 proc. wyborców w całym kraju. W porównaniu z badaniem opinii publicznej sprzed miesiąca organizacja polityczna odnotowała znaczny wzrost poparcia.
 
Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) znalazła się wśród partii politycznych, które w ciągu miesiąca zwiększyły szeregi swoich sympatyków. Oprócz AWPL-ZChR wzrostem poparcia może pochwalić się jedynie Związek Chłopów i Zielonych, Partia Socjaldemokratyczna oraz Ruch Liberalny. Natomiast spadła popularność dla Związku Ojczyzny-Litewskich Chrześcijańskich Demokratów, Partii Pracy, Partii Wolności oraz Socjaldemokratycznej Partii Pracy.

Największym poparciem społecznym nadal cieszy się Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci – 26,4 proc. (nie uwzględniając osób, które nie będą głosować i osoby niezdecydowane), mimo  że w ciągu miesiąca notowania konserwatystów spadły o prawie 4 proc.

Na drugim miejscu uplasował się Związek Chłopów i Zielonych z 19,3-procentowym poparciem. Ugrupowanie zanotowało 4,2-procentowy wzrost popularności.

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin z poparciem na poziomie 5,9 proc. zanotowała wzrost poparcia o 0,8 proc.

Litewskie spółki sondażowe nieadekwatnie prognozują wyniki AWPL-ZChR w wyborach. Wynika to m.in. ze specyfiki przeprowadzania badań w regionach oraz określonego nastawienia osób i podmiotów zlecających ich przeprowadzenie. W ostatnich wyborach sejmowych AWPL-ZChR zdobyła 5,5 proc. głosów, podczas gdy prognozowano 3-4-procentowe poparcie. W 2019 r. dla AWPL-ZChR w wyborach do Parlamentu Europejskiego prognozowano jedynie 2,5-procentowe wsparcie, tymczasem ugrupowanie uzyskało 5,4 proc. głosów, czyli dwukrotnie więcej niż zakładały prognozy. Ogromna przepaść dzieli również sondażowe poparcie dla AWPL-ZChR przed ostatnimi wyborami samorządowymi, a rzeczywistym wsparciem wyborców. Mając na uwadze fakt, że dość często sondażownie na Litwie zaniżają, i to znacznie (najczęściej „Vilmorus”), wskaźniki poparcia dla AWPL-ZChR oraz uwzględniając stabilną dynamikę poparcia dla partii, należy przyjąć, że obecnie ugrupowanie realnie cieszy się większą popularnością.

Komentując dla portalu L24.lt ostatni sondaż lider AWPL-ZChR wyraził satysfakcję ze wzrostu poparcia, co, jak podkreślił, jest wynikiem rzetelnej pracy przedstawicieli partii w parlamencie, rządzie, samorządach, starostwach i innych instytucjach samorządowych.

„Główne filary ideologiczne Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin – troska o zwykłego człowieka, sprawiedliwość społeczna, uczciwa polityka i walka z korupcją – nie wszystkim odpowiadają. Więc po znaczącym wzroście poparcia mogą też nasilić się ataki niektórych polityków, nieuczciwych mediów i ich mocodawców. Jednak nie zejdziemy ze swojej pryncypialnej drogi służenia wyłącznie ludziom” – podkreślił europoseł Waldemar Tomaszewski.

Wyniki partii nie uwzględniając osób, które nie będą głosować i niezdecydowane:

Nr  Partie    Kwiecień 2020 Marzec 
2020
1.  Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci 26,4 proc. 30,1 proc.
2.  Związek Chłopów i Zielonych 19,3 proc. 15,1 proc.
3.  Partia Socjaldemokratyczna  13,7 proc. 12,2 proc.
4.  Ruch Liberalny 8,5 proc. 7,3 proc.
5.  Partia Pracy 6,4 proc. 6,5 proc.
6.  AWPL-ZChR 5,9 proc. 5,1 proc.
7.  Partia Wolności 4,3 proc. 6,5 proc.
8.  Socjaldemokratyczna Partia Pracy 3,2 proc. 3,5 proc.
9.  Inne partie 12,3 proc. 13,7 proc.
   Suma oddanych na partie głosów 100 proc. 100 proc.

2020-05-12