Menu / szukaj

Nadzwyczajna sesja Europarlamentu. Ostre dyskusje i ważne głosowania

Poświąteczny tydzień jest bardzo pracowity dla posłów do Parlamentu Europejskiego. Od wtorku trwa nadzwyczajna sesja Europarlamentu, która zakończy się późnym wieczorem w piątek. Sesja w całości poświęcona jest walce ze skutkami epidemii koronawirusa w Unii Europejskiej oraz pomocy finansowej, jaką instytucje unijne mają wesprzeć obywateli i kraje Wspólnoty. Ze względu na nadzwyczajne środki bezpieczeństwa posiedzenie odbywa się w sposób zdalny, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W tych ważnych dla wszystkich mieszkańców i państw członkowskich Unii obradach aktywny udział bierze europoseł Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin.
 
We wtorek, 14 kwietnia, odbyło się spotkanie Biura EKR, będącego jednocześnie zarządem frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim, we władzach której zasiada Waldemar Tomaszewski. Następnego dnia, w środę, posłowie debatowali na forum całej frakcji  EKR. Głównym tematem obu posiedzeń była długa i czasami ostra dyskusja nad rezolucją PE w sprawie skoordynowanych działań UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami. Dyskutowano nad poprawkami różnych grup politycznych, które bardzo często przedstawiały szkodliwe rozwiązania, liberalne gospodarczo lub nieracjonalne w dobie walki z pandemią postulaty klimatyczne, składane głównie przez zielonych i skrajną lewicę. Dlatego cała frakcja EKR, wraz z liderem AWPL-ZChR, złożyła własne poprawki biorące przede wszystkim pod uwagę pomoc, z której będzie mogło korzystać całe społeczeństwo oraz zwykli ludzie. A także te dające więcej środków i uprawnień państwom członkowskim. Między innymi złożono poprawki mówiące o tym, aby w planie odbudowy przewidzieć środki chroniące najuboższe i najsłabsze gospodarstwa domowe przed skutkami recesji po COVID-19, a plan odbudowy na szczeblu UE powinien wspierać krajowe programy w tym zakresie. Dodatkowo wezwano do zawieszenia przepisów dotyczących norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych, gdyż nakładają one dodatkowe opłaty na użytkowników sprowadzanych z zagranicy używanych aut. Takie rozwiązanie ulżyłoby finansom mieszkańców wielu nowych krajów członkowskich, takich jak Litwa.

Natomiast cały czwartek i piątek przeznaczony został podczas sesji na głosowania. W każdy z tych dni o godz. 9.30, 13.30, 17.00 i 20.30 odbywają się bloki głosowań imiennych.

Podczas czwartkowych głosowań Waldemar Tomaszewski poparł te rozwiązania i poprawki prospołeczne, które będą realnie zwalczać niekorzystne skutki epidemii i będą służyć poprawie życia zwykłych ludzi, którzy najbardziej ucierpieli z powodu koronawirusa. Europoseł opowiedział się za zwiększeniem nakładów finansowych przez Unię Europejską na ochronę miejsc pracy, walkę z bezrobociem, wsparciem dla służby zdrowia oraz osób najuboższych. Poparł również zapisy rezolucji dające więcej możliwości państwom członkowskim, w tym możliwość przesuwania środków unijnych z projektów spójności i infrastrukturalnych na pomoc w zwalczaniu skutków epidemii oraz wsparł możliwość powrotu przedsiębiorstw, działających obecnie głównie w Azji, do swoich krajów pochodzenia. Lider AWPL-ZChR zdecydowanie opowiedział się za ochroną pracowników przed zwolnieniami i za szczególną pomocą dla dzieci i osób starszych. Sprzeciwił się natomiast wykorzystywaniu przez skrajną lewicę pandemii do celów ideologicznych i zagłosował przeciw zwiększeniu dostępności do aborcji i antykoncepcji. Wyraził też sprzeciw wobec poprawki próbującej wprowadzić po raz kolejny relokację uchodźców do krajów unijnych.

Nadzwyczajna sesja Parlamentu Europejskiego zakończy się jutro późnym wieczorem, po kolejnej, całodniowej serii głosowań.

2020-04-16