Menu / szukaj

Spotkanie opłatkowe Związku Polaków na Litwie

27 grudnia, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, odbyło się spotkanie opłatkowe Związku Polaków na Litwie. Zwyczaj dzielenia się opłatkiem w rodzinie Związku Polaków Litwy zrodził się w 2003 roku i od tej chwili jest organizowany corocznie.
Prezes Związku Polaków na Litwie, poseł na Sejm RL – Michał Mackiewicz przywitał wszystkich zebranych: Polaków z Kłajpedy, Šilutė, Kowna i Laudy, Trok, Solecznik, Wisagini, Jeziorosów, Oran, wszystkich zrzeszonych w ZPL i tych, którzy od lat pracują na rzecz polskości: „wysiłkiem których, poświęceniem których wszystko się trzyma i ta nasza polskość na Litwie dobrze się ma, nigdy nie zginęła i nigdy nie zginie, póki są ci ludzie, część których udało nam się zaprosić na naszą uroczystość. Ci ludzie marzą nie tylko o tym małym szczęściu, bo małe szczęście to jest być samym szczęśliwym, a duże szczęście to mieć okazję i możliwość uszczęśliwiać innych. I to właśnie charakteryzuje naszą publiczność, tych ludzi, którzy poświęcają swój czas, interesy rodziny na sprawy społeczne, by ta kondycja społeczności polskiej na Litwie była cały czas nie tylko dobra, byśmy nie tylko w niej trwali, ale byśmy w niej żyli i rozwijali się.”

Następnie głos zabrał poseł do PE, lider AWPL i prezes wileńskiego rejonowego oddziału ZPL – Waldemar Tomaszewski, który podkreślił, że takie spotkania bożonarodzeniowe są bardzo ważne, gdyż pozwalają się spotkać Polakom rozsianym po całej Litwie. Waldemar Tomaszewski podsumował również kończący się 2015 rok, który był rokiem pracowitym, w którym prężnie działały wszystkie polskie organizacje i koła ZPL.

Lider AWPL zaznaczył, że mijający rok był w wielu momentach udany, ale pojawiły się również problemy: „Oświata polska była solą w oku naszych oponentów, ale jest też najważniejszą działką dla naszej społeczności. Patrząc na kowieńczyków, bardzo wyraźnie odczuwamy, że została tam zniszczona oświata i ciężko było tam utrzymać skupiska Polaków, chociaż przed II wojną światową na Laudzie Polacy w 10 gminach stanowili większość.”

Waldemar Tomaszewski przypomniał, że dzięki staraniom polskiej społeczności oraz polskich organizacji, dzięki strajkom i wiecom, udało się polską oświatę obronić – sejm RL przedłużył na 2 lata akredytację dla szkół średnich i należy żywić nie tylko nadzieję, ale i przekonanie, że uda się wszystkie wileńskie szkoły obronić.

Lider AWPL zaznaczył również, że rok 2015 był rokiem wyborczym – w marcu odbyły się najważniejsze dla AWPL wybory – wybory samorządowe: „Trzeba dziękować Bogu i Wam tu obecnym i nieobecnym, że były one dla nas udane. Uzyskaliśmy ponad 8% głosów w skali kraju – to jest najlepszy wynik w przeciągu 26 lat działalności naszego polskiego środowiska. Wygraliśmy wybory bezpośrednie merów – Zdzisław Palewicz uzyskał 76% głosów, Maria Rekść 60% głosów w I rundzie. To jest więcej głosów niż mieszka tam Polaków, tak więc na pewno polskie środowisko nadaje ton w tym regionie i jednoczy już nie tylko Polaków.”

Waldemar Tomaszewski przypomniał, że w następnym roku odbędą się na Litwie wybory parlamentarne i podkreślił, że każde wybory dają możliwość polskiemu środowisku, by jednoczyć się, a każdy z działaczy może dzięki wynikom wyborczym sprawdzić swoje wotum zaufania wyborców. Dzięki temu polskiej społeczności nie można rozbić, a jej przedstawiciele są reprezentatywni. Lider AWPL życzył również powodzenia na wyborach Michałowi Mackiewiczowi, tak by Związek Polaków na Litwie miał swojego reprezentanta w litewskim Sejmie. W. Tomaszewski poprosił też o mobilizację, gdyż: „Im bardziej idziemy do przodu, im bardziej jesteśmy mocniejsi, tym więcej jest przeciwdziałań i nacisków, a nawet ataków na nas.” Zdaniem przewodniczącego AWPL liderzy polskiej społeczności na Litwie nie mogą myśleć o spokoju, bo jest jeszcze dużo do zrobienia, ale zwykłego wyborcę prosi się jedynie o dwie rzeczy: by posłał dziecko do polskiego przedszkola, szkoły i zagłosował na tę opcję polityczną, która broni jego interesów.

Na zakończenie Waldemar Tomaszewski przekazał dla wszystkich zebranych słodkie poczęstunki od prezydenta Polski – Andrzeja Dudy i podkreślił, że to bardzo wymowny gest, gdyż niedawno w Warszawie gościła delegacja z Wileńszczyzny, która osobiście pozdrowiła prezydenta Polski, a na późniejszym spotkaniu w Urzędzie Prezydenta, minister Adam Kwiatkowski przekazał w imieniu Andrzeja Dudy serdeczne pozdrowienia dla wszystkich uczestników spotkania opłatkowego ZPL.

***

Spotkanie opłatkowe Związku Polaków na Litwie uświetniła swym występem grupa taneczna zespółu „Wilenka” pod kierownictwem Janiny Łabul i choreograf Anety Kozłowskiej, grupa studencka zespołu „Wilenka” – zespół „Folk Vibes” oraz chór „Moderata” z Mejszagoły, który wykonał przepiękne polskie kolędy.

www.L24.lt

2015-12-27