Navigate / search

LLRA-KŠS siūlomos įstatymo pataisos paspartins žemės grąžinimą teisėtiems savininkams

Š.m. kovo pradžioje sostinėje įvyko konferencija dėl žemės grąžinimo teisėtiems jos savininkams Vilniuje ir Vilniaus krašte. Konferencijoje dalyvavo Europos Parlamento narys, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos pirmininkas Valdemar Tomaševski, Lietuvos vyriausybės vadovo patarėja žemės ūkio ir žemės grąžinimo klausimais Leokadija Počikovska ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut. Susitikime aptarti aktualūs klausimai ir problemos, susijusios su žemės grąžinimu.
Kreipdamasis į susirinkusiuosius, Valdemar Tomaševski pabrėžė, kad LLRA-KŠS visuomet aktyviai gynė teisėtų žemės savininkų, kovojančių už žemės grąžinimą, teises, taip pat pranešė, kad LLRA-KŠS parengė eilinį įstatymo projektą, numatantį greitesnį ir sąžiningesnį žemės grąžinimą teisėtiems savininkams. 

Šiandien, balandžio 2 dieną, LLRA-KŠS Seimo nariai Česlav Olševski ir Zbigniev Jedinskij užregistravo Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 5, 12 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą.

Valstybės privačiam verslui išnuomota miesto žemė bus grąžinta teisėtiems savininkams, turėjusiems šiose vietovėse žemę natūra. Neužstatyta žemė bus grąžinta iškart, o į užstatytą žemę bus atkurtos nuosavybės teisės ir iškart perrašyta nuomos sutartis tarp esamo nuomotojo ir teisėto jos savininko. Toks nuosavybės atkūrimas, taip pat ir po pastatais, galioja ir kaimo vietovėse. Šis sprendimas leistų įtvirtinti visų buvusių savininkų konstitucinę lygybę.

Įstatymo projektą inicijuoti paskatino nuolatiniai gyventojų skundai ir sunkumai atkuriant nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą, dažniausiai miesto teritorijose. Pavyzdžiui, Vilniuje teisės į sovietų nacionalizuotą žemę iki šiol neatkurtos daugiau negu pusei teisėtų žemės nuosavybės savininkų ir jų turėtų žemės plotų. O siūloma piniginė kompensacija už valstybės išperkamą žemę gyventojų netenkina, kadangi ji yra nuo 100 iki net 500 kartų mažesnė už rinkos kainą.

Priėmus LLRA-KŠS siūlomas pataisas ir grąžinus žemę natūrą, kuri iki šiol buvo išnuomota įmonėms ar privatiems asmenims, ne tik bus atkurtas teisingumas teisėtų savininkų atžvilgiu, bet tuo pačiu valstybės biudžetas nebus apkrautas papildomomis išlaidomis, susijusiomis su piniginių kompensacijų mokėjimu.

2020-04-02