Menu / szukaj

AWPL-ZChR przeciwko podatkowi na samochody

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin po raz kolejny staje w obronie najbardziej wrażliwej części społeczeństwa. 12 marca 2020 roku jej posłowie zarejestrowali projekt poprawek do artykułu 9. Ustawy nr XIII-2690, dotyczący opłat za rejestrację motorowych środków transportu. Celem nowelizacji jest odroczenie jeszcze na kolejny rok wdrożenia i wejścia w życie ustawy. Jeszcze w grudniu przy przyjęciu budżetu i ustaw podatkowych udało się przesunąć ten termin na pół roku.
Jednak od lipca 2020 roku za każdy zanieczyszczający środowisko samochód, zarejestrowany na Litwie, trzeba będzie zapłacić tzw. podatek ekologiczny, z tym nie zgadza się AWPL-ZChR.

Projekt nowelizacji ustawy zrodził się z tego powodu, że podatek ekologiczny najbardziej uderzyłby w najuboższych mieszkańców Litwy, otrzymujących najniższe wynagrodzenia.

Dla przedstawicieli tej warstwy społecznej samochód nie jest zbytkiem, a środkiem pierwszej potrzeby, pozwalającym dotrzeć do pracy, placówek oświatowych, medycznych i socjalnych.

Wprowadzenie podatku ekologicznego lub nakładanie kolejnych ograniczeń na właścicieli starszych samochodów spowodowałoby spadek mobilności społeczeństwa i tym samym to zwiększyłoby bezrobocie.

Nowy podatek bez wątpienia pogorszyłby sytuację najbardziej wrażliwej części naszego społeczeństwa.

Posłowie parlamentarnej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin proponują, by ustawa weszła w życie dopiero z dniem 1 lipca 2021 roku, tzn. jej wejście w życie i wdrożenie zostałoby odroczone na okres kolejnego roku, nie zważając na naciski w temacie ekologii Komisji Europejskiej.

2020-03-24