Menu / szukaj

Waldemar Tomaszewski spotkał się z mieszkańcami Poszek, Podborza i Butrymańców

W minionym tygodniu przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski odbył szereg spotkań z mieszkańcami rejonu solecznickiego. W ciągu kilku dni europoseł wspólnie z merem Zdzisławem Palewiczem omawiał bieżące kwestie oraz odpowiadał na najbardziej nurtujące pytania mieszkańców Poszek, Podborza i Butrymańców.
 
W środę 4 marca na spotkaniu w Poszkach z mieszkańcami tego starostwa omówiono aktualne tematy. Jedną z poruszonych kwestii było umacnianie samorządności na Litwie. Zdaniem Waldemara Tomaszewskiego konieczne jest zwiększenie finansowania i kompetencji leżących w gestii samorządów. Lider AWPL-ZChR opowiedział też o swojej pracy w Parlamencie Europejskim i podejmowanych tam decyzjach. Mówił o mającej miejsce w dniach 24-28 lutego w Mińsku i Grodnie wizycie roboczej delegacji PE ds. relacji z Białorusią, której W. Tomaszewski przewodniczył. Wizyta miała istotne znaczenie nie tylko ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Litwy i Białorusi, ale też z powodu posiadania przez wielu mieszkańców podzielonej granicą państw Wileńszczyzny rodzin po drugiej stronie granicy. Podczas rozmów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz z kierownictwem białoruskiej Straży Granicznej europoseł Waldemar Tomaszewski wnosił o ułatwienia w ruchu bezwizowym, zniesienie wiz w 50 km pasie od granicy z Unią Europejską, a także o zwiększenie w okresie Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego ilości przejść na granicy, co pozwoliłoby łatwiej dotrzeć na groby bliskich zmarłych, zwłaszcza spoczywających na cmentarzach Wileńszczyzny Wschodniej i Grodzieńszczyzny. Inicjatywa ta spotkała się ze zrozumieniem i przychylnością strony białoruskiej. Pozytywnie odebrali też tę informację mieszkańcy przygranicznego rejonu solecznickiego.

Mieszkańcy starostwa w trakcie spotkania wyrazili zaniepokojenie w związku ze zmniejszaniem się ilości oddziałów bankowych. Problem ten dotyka zwłaszcza osób starszych, które wolą zarządzać swoimi finansami w tradycyjny sposób, a nie przez bankowość elektroniczną. Zdaniem europosła rozwiązaniem tego problemu może być utworzenie narodowego banku komercyjnego, którego oddziały mogłyby powstać np. na bazie oddziałów pocztowych, których jest na Litwie trzy razy więcej niż działających oddziałów bankowych. W trakcie spotkania W. Tomaszewski złożył życzenia i wręczył dyplom uznania świętującemu w tym tygodniu jubileusz 65 urodzin staroście gminy Poszki Rimantasowi Stockusowi.

W czwartek 5 marca lider AWPL-ZChR spotkał się z mieszkańcami starostwa Podborze, odpowiedział na najbardziej nurtujące ich pytania, a także omówił aktualne kwestie. Tego samego dnia odbyło się spotkanie z mieszkańcami starostwa Butrymańce. Europoseł uczestniczył również w drodze krzyżowej, która odbyła się w miejscowym kościele.

Waldemar Tomaszewski świętował w ubiegłym tygodniu jubileusz 55 – lecia, dlatego podczas spotkań mieszkańcy wręczyli mu bukiety kwiatów. Z kolei podczas Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Butrymańcach ksiądz kanonik Józef Aszkiełowicz, proboszcz tej parafii, ofiarował jedną z intencji za zdrowie jubilata i jego rodziny oraz modlił się o wszelkie łaski Boże dla nich.

2020-03-11