Menu / szukaj

Delegacja z Wileńszczyzny gościła w Warszawie

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski na 22 grudnia zaprosił kilkadziesiąt liderów polskich organizacji w Europie na przedświąteczne spotkanie opłatkowe.
Przyjazd tak wielu przedstawicieli organizacji polskich z m.in. Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Hiszpanii, Węgier, Czech, Szwecji, Ukrainy, Norwegii, Białorusi, Niemiec i Litwy był doskonałą okazją do spotkania się z przedstawicielami najwyższych władz RP. Bardzo szeroki harmonogram spotkań, rozmów i dyskusji Polonusów z przedstawicielami władz Rzeczypospolitej został przez „Wspólnotę Polską” świetnie zorganizowany.

Litwę na spotkaniach reprezentowali liderzy ZPL i AWPL: Michał Mackiewicz, poseł na sejm RL, Waldemar Tomaszewski, poseł do Parlamentu Europejskiego, Jarosław Narkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmu RL, Maria Rekść, mer rejonu wileńskiego, Jarosław Kamiński, radny m. Wilna. Wraz z delegacją Wileńszczyzny przyjechał ks. proboszcz parafii mejszagolskiej Józef Aszkiełowicz, który płomiennym przemówieniem głęboko opartym na prawdach ewangelicznych wzbudził powszechne zainteresowanie – zarówno gospodarzy, jak i Polonusów – tematem polskości.

Goszczący w tym dniu Polacy z całej Europy mieli bardzo szeroki i bogaty program. Na początku spotkali się z marszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim i przewodniczącą senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Janiną Sagatowską. W trakcie półtoragodzinnych rozmów i dyskusji został poruszony szeroki wachlarz problemów Polaków rozsianych po całym świecie: poczynając od edukacji, kultury, udziału Polonii w życiu społecznym i politycznym w kraju zamieszkania, kończąc tematem doskonalenia relacji na linii władze polski – Polacy poza krajem.

Z Litwy wystąpili Michał Mackiewicz, prezes ZPL i notabene wiceprezes Rady Polonii Świata, Waldemar Tomaszewski, przewodniczący AWPL, europoseł, który na zakończenie rozmów w imieniu delegacji Wileńszczyzny wręczył dla marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego przepiękny obraz przedstawiający fragment starówki wileńskiej z widokiem na kościół św. Anny i Klasztor Bernardynów.

Następnie w polskim Senacie z udziałem wilnian odbyła się podniosła uroczystość 25. rocznicy przekazania insygniów władzy II Rzeczypospolitej przez ostatniego prezydenta Polski na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, na której byli obecny Prezydent Polski Andrzej Duda i lider PiS Jarosław Kaczyński.

W gmachu parlamentu odbyło się też ponadgodzinne spotkanie Polaków z Europy z szefem gabinetu Prezydenta RP Adamem Kwiatkowskim i wiceministrem spraw zagranicznych Janem Dziedziczakiem, na której głos zabierali m.in. Waldemar Tomaszewski, Jarosław Narkiewicz, ks. Józef Aszkiełowicz. Mer Maria Rekść w imieniu delegacji z Litwy złożyła na ręce ministrów upominki wileńskie oraz podziękowała za dotychczasowe wspieranie Polaków na Wileńszczyźnie.

W godzinach popołudniowych wszyscy Polonusi na osobiste zaproszenie marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego wzięli udział we wspaniałej uroczystości przełamania się opłatkiem, w której uczestniczyło cale kierownictwo Senatu i większość senatorów. W obecności Polonusów marszałek Stanisław Karczewski uroczyście ogłosił, że od nowego roku Senat przejmuje od MSZ pieczę nad Polakami za granicą wraz z wszystkimi instrumentami organizacyjnymi, co jest odbudowaniem tradycji zapoczątkowanej w czasach przedwojennych II RP.

W godzinach wieczornych prezes „Wspólnoty Polskiej” Longin Komołowski wraz z całym kierownictwem organizacji i prezesami jej oddziałów witał wszystkich przybyłych Polaków w siedzibie Stowarzyszenia, gdzie odbyła się piękna impreza opłatkowa. Polacy wspólnie śpiewali kolędy, a wtórował im polski zespół z Ukrainy. Prezes L. Komołowski złożył Rodakom życzenia świąteczne i zaprosił do złożenia takowych senatora z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Artura Warzochę, posłankę Małgorzatę Gosiewską, wiceprzewodniczącą Komisji Łączności z Polakami za Granicą, senatora Kazimierza Wiatra, Adama Pilata, prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Michała Mackiewicza, wiceprezesa Rady Polonii Świata, europosła Waldemara Tomaszewskiego, którzy złożyli życzenia dla wszystkich Rodaków w Polsce i na całym świecie.

Głównym organizatorem pobytu i spotkań Polonusów w Warszawie był Marek Różycki, członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Po zakończeniu uroczystości w siedzibie „Wspólnoty Polskiej” przewodniczący AWPL Waldemar Tomaszewski spotkał się w Sejmie z przewodniczącym sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Michałem Dworczykiem i wiceministrem ds. polonijnych Janem Dziedziczakiem, a w Urzędzie Prezydenta – z ministrem, szefem gabinetu Prezydenta RP oraz biura ds. Polonii i Polaków za granicą Adamem Kwiatkowskim.

Polacy z całej Europy, w przedświątecznych dniach uczestniczący w Polsce w spotkaniach z przedstawicielami najwyższych władz Polski, zgodnie wyrażali swoją wdzięczność za miłe i serdeczne ich przyjęcie.

www.L24.lt

2015-12-24