Menu / szukaj

Wyniki pierwszego w tym roku sondażu: poparcie AWPL-ZChR nadal wzrasta

Agencja informacyjna ELTA opublikowała we wtorek pierwszy w tym roku ranking poparcia partii politycznych. Z przeprowadzone w grudniu przez „Baltijos tyrimai” sondażu wynika, że nie przyniósł on większych zmian w stosunku do poprzedniego badania.
 
Największym poparciem społecznym nadal cieszą się: Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci – 23,8 proc. (nie uwzględniając osób, które nie będą głosować i osoby niezdecydowane), Partia Socjaldemokratyczna – 17,5 proc. i Partia Pracy – 12,7 proc.

Ale w porównaniu z ubiegłym miesiącem partie liderki odnotowały straty – odpowiednio o 1,4 punkta procentowego, 1,4 p.p i 0, 6 p. p.

Największy spadek (o 2,2 pkt. proc.) zanotował plasujący się na czwartym miejscu Związek Chłopów i Zielonych, który popiera 9,9 proc. wyborców (w listopadzie – 12,1 proc.).

Wzrost poparcia zanotowała Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin – z 5,7 proc. do 6 proc.

W porównaniu z listopadem wzrosły też notowania Partii Porządek i Sprawiedliwość (z 4,9 do 7,9 proc.), Ruchu Liberalnego (z 5,7 do 7,7 proc.).

5-procentowego progu wyborczego nie przekroczyłyby formacje: Partia Centrum (4,4 proc.), Partia Wolności (3,3 proc.), Związek Wolności (3,2 proc.), Socjaldemokratyczna Partia Pracy (3,2 proc.).

30,2 proc. respondentów oświadczyło, że nie wie, na kogo oddałoby swój głos, nie udzieliło odpowiedzi czy też nie wzięłoby udziału w głosowaniu.

Badanie zrealizowano w dniach 10-21 grudnia 2019 r. Przepytano 1 020 respondentów w wieku od 18 lat.

Litewskie spółki sondażowe nieadekwatnie prognozują wyniki AWPL-ZChR w wyborach. Wynika to m.in. ze specyfiki przeprowadzania badań w regionach oraz określonego nastawienia osób i podmiotów zlecających ich przeprowadzenie. W ostatnich wyborach sejmowych AWPL-ZChR zdobyła 5,5 proc. głosów, podczas gdy prognozowano 3-4-procentowe poparcie. W 2019 r. dla AWPL-ZChR w wyborach do Parlamentu Europejskiego prognozowano jedynie 2,5-procentowe wsparcie, tymczasem ugrupowanie uzyskało 5,4 proc. głosów, czyli dwukrotnie więcej niż zakładały prognozy. Ogromna przepaść dzieli również sondażowe poparcie dla AWPL-ZChR przed ostatnimi wyborami samorządowymi, a rzeczywistym wsparciem wyborców. Mając na uwadze fakt, że sondażownia na Litwie zaniżają, i to znacznie (najczęściej „Vilmorus”), wskaźniki poparcia dla AWPL-ZChR oraz uwzględniając stabilną dynamikę poparcia dla partii, należy przyjąć, że obecnie ugrupowanie realnie cieszy się większą popularnością.

Wyniki partii nie uwzględniając osób, które nie będą głosować i niezdecydowane:

Nr  Partie    Grudzień 2019  Listopad 2019
1. Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci 23,8 proc. 25,2 proc.
2.  Partia Socjaldemokratyczna 17,5 proc. 18,9 proc.
3.  Partia Pracy 12,7 proc. 13,3 proc.
4.  Związek Chłopów i Zielonych 9,9 proc. 12,1 proc.
5.  Partia Porządek i Sprawiedliwość 7,9 proc. 4,9 proc.
6.  Ruch Liberalny 7,7 proc. 5,7 proc.
7.  AWPL-ZChR

6,0 proc.

5,7 proc.
8.  Partia Centrum 4,4 proc. 3,1 proc.
9.  Partia Wolności 3,3 proc. 3,2 proc.
10.  Związek Wolności (liberałowie) 3,2 proc. 4,4 proc.
11.  Socjaldemokratyczna Partia Pracy 3,2 proc. 3,5 proc.
12. Inne 0,4 proc.
   Suma oddanych na partie głosów 100 proc. 100 proc.

2020-01-14