Menu / szukaj

Sondaż. Znaczny wzrost poparcia dla AWPL-ZChR

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższym czasie, to w Sejmie znalazłoby się sześć partii, w tym Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin, której poparcie wynosi 7,2 proc.
 
Największym zaufaniem obywateli Litwy cieszy się Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci – 24,5 proc. (nie uwzględniając osób, które nie będą głosować i osoby niezdecydowane). Na drugim miejscu znajduje się Partia Socjaldemokratyczna (19,6 proc.), a na trzecim Partia Pracy z 14,1-procentowym poparciem. To wynik najnowszego sondażu „Baltijos tyrimai” opublikowanego w listopadzie przez agencję informacyjną ELTA.

Związek Chłopów i Zielonych odnotował aż 5,5-procentowy spadek poparcia (z 16,5 do 11,0 proc.) i uplasował się dopiero na czwartym miejscu.

Na piątym miejscu znalazła się AWPL-ZChR z poparciem 7,2 proc. To wzrost o 2,1 proc. w porównaniu z poprzednim sondażem sprzed miesiąca.

Do Sejmu trafiłby również Ruch Liberalny z 6,9-procentowym poparciem.

Poza parlamentem znalazły się partie: Porządek i Sprawiedliwość (4,9 proc.), Partia Centrum (4,1 proc.), Partia Wolności (2,8 proc.), Socjaldemokratyczna Partia Pracy (2,5 proc.), Związek Wolności (2,4 proc.).

36,3 proc. przepytanych oświadczyło, że nie wie, na kogo oddałoby swój głos, nie udzieliło odpowiedzi czy też nie wzięłoby udziału w głosowaniu.

Sondaż przeprowadzono w dniach 15-29 października.

Litewskie spółki sondażowe nieadekwatnie prognozują wyniki AWPL-ZChR w wyborach. Wynika to m.in. ze specyfiki przeprowadzania badań w regionach oraz określonego nastawienia osób i podmiotów zlecających ich przeprowadzenie. W ostatnich wyborach sejmowych AWPL-ZChR zdobyła 5,5 proc. głosów, podczas gdy prognozowano 3-4-procentowe poparcie.

W 2019 roku dla AWPL w wyborach do Parlamentu Europejskiego prognozowano jedynie 2,5-procentowe wsparcie, tymczasem ugrupowanie uzyskało 5,4 proc. głosów, czyli dwukrotnie więcej niż zakładały prognozy.

Ogromna przepaść dzieli również sondażowe poparcie dla AWPL-ZChR przed ostatnimi wyborami samorządowymi a rzeczywistym wsparciem wyborców. Mając na uwadze fakt, że sondażownia na Litwie zaniżają, i to znacznie (najczęściej „Vilmorus”), wskaźniki poparcia dla AWPL-ZChR oraz uwzględniając stabilną dynamikę poparcia dla partii, należy przyjąć, że obecnie ugrupowanie realnie cieszy się większą popularnością.

Wyniki partii nie uwzględniając osób, które nie będą głosować i niezdecydowane:

Nr  Partie    Październik 2019  Wrzesień 2019
1. Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci 24,5 proc. 26,2 proc.
2.  Partia Socjaldemokratyczna 19,6proc. 17,4 proc.
3.  Partia Pracy 14,1 proc. 8,5 proc.
4.  Związek Chłopów i Zielonych 11,0 proc. 16,5 proc.
5.  AWPL-ZChR 7,2 proc. 5,1 proc.
6.  Ruch Liberalny 6,9 proc. 5,7 proc.
7.  Partia Porządek i Sprawiedliwość 4,9proc. 8,4 proc.
8.  Partia Centrum 4,1 proc. 3,5 proc.
9.  Partia Wolności 2,8 proc. 3,5 proc.
10.  Socjaldemokratyczna Partia Pracy 2,5 proc. 2,2 proc.
11.  Związek Wolności (liberałowie) 2,4 proc. 3,0 proc.
   Suma oddanych na partie głosów 100 proc. 100 proc.

2019-12-03