Menu / szukaj

Krawczonok: Zmiany w Karcie Rodziny rozszerzą krąg jej posiadaczy

Sejm rozpoczął rozpatrywanie zgłoszonych przez posłankę Wandę Krawczonok, przewodniczącą sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, poprawek do ustawy o Karcie Rodziny. Zmiany zakładają uściślenie, kto ma prawo otrzymać Kartę Rodziny.
 
Za poprawkami głosowało w pierwszym czytaniu 63 posłów, nikt nie był przeciwko, jeden parlamentarzysta wstrzymał się od głosu. Teraz projekt zostanie wniesiony pod obrady sejmowych komitetów, a 23 grudnia wróci pod obrady Sejmu.

Proponowane zmiany w ustawie zakładają, że prawo do Karty Rodziny mają tylko stali opiekunowie. W projekcie ustawy proponuje się również zniesienie wymogu, zawartego w definicji dużej rodziny w ustawie o Karcie Rodziny, że pełnoletnie dzieci w wieku do 24 lat mają być bezrobotne i nie prowadzić samodzielnej działalności gospodarczej.

„Ma to na celu rozszerzenie kręgu posiadaczy Karty Rodziny i promowanie przedsiębiorczości młodzieży oraz żeby nie ograniczać pracującej młodzieży dostępu do Karty Rodziny” – tłumaczy Krawczonok.

Projekt zakłada uściślenie zawartej w ustawie definicji „rodzina, opiekująca się osobą niepełnosprawną” poprzez usunięcie zbędnego określenia, że to rodzina, w której wspólnie z opiekunem, którym jest jeden z rodziców, mieszka osoba, uznana przez sąd za ubezwłasnowolnieną w określonym obszarze i której w tym obszarze ustanowiona jest opieka.

Niniejsza poprawka ma na celu wyeliminowanie niepotrzebnego wymogu dla rodzin, aby zwracały się do sądu w sprawie uznania ubezwłasnowolnienia, gdy prawo do otrzymania Karty Rodziny zostało już przyznane z uwagi na ustaloną potrzebę opieki.

Celem jest uproszczenie wydawania Karty Rodziny dla rodzin, opiekujących się osobą niepełnosprawną.

Proponuje się określić, że rodzina, sprawująca opiekę nad osobą niepełnosprawną, byłaby uważana za takową wtedy, gdy wspólnie z rodzicami mieszka nieżonata bądź niezamężna osoba w wieku produkcyjnym, potrzebująca opieki. Proponuje się zniesienie przepisu, zgodnie z którym odpowiedni stopień zdolności do pracy upoważnia do Karty i pozostawienie tylko kryterium opieki (w tym pielęgniarskiej).

Ustawa o Karcie Rodziny obowiązuje od 1 lipca tego roku. Jest to inicjatywa Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin.

Na Litwie żyje około 50 tysięcy rodzin wielodzietnych bądź wychowujących dzieci niepełnosprawne. Według posłanki Krawczonok, ponad 12 tysięcy rodzin zamówiło Kartę Rodziny.

2019-11-23