Menu / szukaj

Leokadia Poczykowska – doradcą premiera Litwy

Leokadia Poczykowska została mianowana na stanowisko doradcy premiera Litwy Sauliusa Skvernelisa. Polka będzie doradzała szefowi rządu Litwy w kwestiach dotyczących rolnictwa.
 
Leokadia Poczykowska – działaczka mniejszości polskiej na Litwie, polityk. W latach 1995-2004 była merem rejonu wileńskiego, w latach 2004-2008 posłanka na Sejm RL. W latach 2012-2014 była wiceministrem rolnictwa z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Od roku 2014 doradzała ministrowi rolnictwa, a odtąd będzie doradcą szefa litewskiego rządu Sauliusa Skvernelisa.
 
Jest to kolejny znaczący sukces polskiej społeczności na Litwie. Polacy zajmują obecnie szereg ważnych i wysokich stanowisk. Osoby z ramienia AWPL-ZChR objęli stanowiska ministrów, wiceministrów, kanclerza, doradców premiera, ministrów.
 
W wyniku podpisanego w lipcu nowego porozumienia koalicyjnego teki ministrów łączności i spraw wewnętrznych przypadły dla Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, która dołączyła do koalicji rządzącej.
 
Ministrem spraw wewnętrznych została Rita Tamašunienė, a łączności – Jarosław Narkiewicz. Nowi ministrowie zaprzysiężeni zostali 20 sierpnia.
 
Stanowiska wiceministrów w tak ważnych resortach jak spraw wewnętrzych, łączności,  oświaty, nauki i sportu zajmują Polacy.
 
Prof. dr Jolanta Urbanowicz pracuje na stanowisku wiceministra oświaty, nauki i sportu, Beata Maluszycka – na stanowisku wiceministra spraw wewnętrznych, Władysław Kondratowicz – na stanowisku wiceministra łączności, Waldemar Urban pracuje jako kanclerz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Litwy.
 
Po podpisaniu umowy koalicyjnej przewodniczący AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski powiedział: „Najważniejsze są punkty programowe, a praktycznie większość propozycji programowych partii AWPL-ZChR zostały zawarte w umowie koalicyjnej”. Ponadto Tomaszewski zaznaczył, że konieczne jest wzmocnienie samorządności. „Tylko 14 proc. funduszy jest przydzielane dla samorządów, co stanowi antyrekord w Unii Europejskiej. W umowie koalicyjnej jest przewidziane, by to zmienić. Bo to właśnie siła samorządowa jest tą władzą, która jest najbliżej mieszkańców” – podkreślił lider AWPL-ZChR.
 
Udział w koalicji rządowej to kolejny w tym roku ważny sukces AWPL-ZChR. W marcu w wyborach samorządowych partia zdecydowanie zwyciężyła w okręgu wileńskim, zdobywając 53 mandaty radnych, co daje pierwsze miejsce spośród wszystkich partii. W okręgu wileńskim żyje trzecia część mieszkańców Litwy, a region generuje prawie połowę litewskiej gospodarki. Ogółem AWPL-ZChR ma swoich radnych w sześciu samorządach Litwy, z czego w dwóch sprawuje władzę samodzielnie (rejon wileński i solecznicki), a w pozostałych czterech jest w koalicji.
 
W maju przewodniczący AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski już po raz trzeci z rzędu uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego. Zdobył 70 tys. głosów i około 5,5 proc. od ważnych kart wyborczych. Ten wynik mówi o tym, że AWPL-ZChR zachowała swoją pozycję z wyborów parlamentarnych sprzed 2,5 roku, co nie udało się innym partiom parlamentarnym. Inne formacje, w tym konserwatyści, którzy wygrali wybory do PE, straciły swoje pozycje otrzymując mniejsze poparcie.
 
To wskazuje na silną pozycję Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin na litewskiej scenie politycznej.
 
Politolog dr Bogusław Rogalski ocenia: „Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin odniosła kolejny polityczny sukces w tym roku. Po zwycięskich wyborach samorządowych w marcu, w których podkreśliła bezkonkurencyjną pozycję w okręgu wileńskim oraz majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których Waldemar Tomaszewski po raz trzeci z rzędu zdobył mandat europosła, teraz partia weszła w skład koalicji rządzącej Litwą obsadzając aż dwa kluczowe ministerstwa, spraw wewnętrznych oraz resort łączności. Świadczy to o mocnej pozycji AWPL-ZChR na litewskiej scenie politycznej”.

2019-11-22