Menu / szukaj

Waldemar Tomaszewski: nie poprzemy podatku na samochody

„Nie poprzemy podatku na samochody” – powiedział Waldemar Tomaszewski podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie RL. Lider AWPL-ZChR zapewnił, że partia nie zagłosuje za tym projektem, gdyż uderza on w najmniej zamożnych mieszkańców naszego kraju.
 
W poniedziałek, 7 października, w Sejmie RL odbyła się konferencja prasowa z udziałem przewodniczącego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, posła do Parlamentu Europejskiego, Waldemara Tomaszewskiego oraz posła na Sejm RL z ramienia AWPL-ZChR – Zbigniewa Jedzińskiego. Tematem konferencji była realizacja projektów socjalnych, opodatkowanie aktywów bankowych oraz aktualia polityczne.

Jednym z aktualiów poruszonych podczas konferencji było wprowadzenie dla środków transportu podatku od zanieczyszczenia środowiska. Waldemar Tomaszewski wyraźnie podkreślił, że AWPL-ZChR nie poprze tego podatku i uspokoił mieszkańców Litwy mówiąc, że najprawdopodobniej w proponowanej postaci nie zostanie on wprowadzony. Przewodniczący AWPL-ZChR zaznaczył, że projekt ten nie jest wystarczająco dopracowany, a ponadto na chwilę obecną społeczeństwo jest i tak zbyt obciążone podatkami, dlatego należy opodatkować kapitał i banki, a nie tych, którzy zarabiają najmniej. Waldemar Tomaszewski podkreślił, że podatek od zanieczyszczenia środowiska najbardziej uderzy w osoby niezamożne, które najczęściej są posiadaczami starszych środków transportu.

„Nie poprzemy tego podatku” – powiedział Waldemar Tomaszewski. Jego zdaniem, jeśli wprowadzenie podobnego podatku będzie konieczne, przez pierwsze 10-15 lat powinien być on symboliczny, tak by ludzie zrozumieli problem oraz mogli, na miarę możliwości, nabyć środek transportu bardziej przyjazny dla środowiska.

Waldemar Tomaszewski nawiązał także do informacji pojawiających się w prasie, uspakajając, że przedstawione tam liczby dotyczące podatku na samochody są wyolbrzymione. Zaznaczył, że nawet jeśli podobny podatek będzie wprowadzony, powinien mieć wymiar symboliczny oraz powinien dotyczyć osób nie kupujących samochód, a sprzedawców.

Omawiając kwestię realizacji projektów socjalnych takich jak Karta Rodziny, „pieniądze na dziecko”, bezpłatne leki dla seniorów i które mają za cel zwiększenia dobrobytu społeczeństwa Litwy, Waldemar Tomaszewski zaczął od tzw. „pieniędzy na dziecko”, podkreślając, że projekt ten jest autorstwa AWPL-ZChR. Kwestia została wciągnięta do programu wyborczego partii w 2016 r., następnie przygotowany został odpowiedni projekt ustawy, w efekcie obecnie rodziny otrzymują miesięcznie po 50 euro na każde dziecko. Z kolei rodziny wielodzietne, o niskich dochodach oraz wychowujące dziecko z niepełnosprawnością otrzymują 70 euro na dziecko.

Waldemar Tomaszewski przypomniał, że jego partia wchodząc do koalicji rządzącej podpisała umowę koalicyjną, w której zawarty jest punkt mówiący o zwiększeniu tzw. „pieniędzy na dziecko” do 70 euro na miesiąc na każde dziecko i do 100 euro na dziecko w rodzinach wielodzietnych, o niskich dochodach oraz wychowujących dziecko niepełnosprawne.

Lider AWPL-ZChR skomentował pojawiające się w prasie informacje o tym, że rzekomo pieniądze te nie będą wydzielane w takiej wysokości. Tomaszewski zdecydowanie podkreślił, że umowa koalicyjna obowiązuje i te pieniądze muszą być uwzględnione w budżecie.

Waldemar Tomaszewski omówił też kwestię dotyczącą źródeł pieniędzy na realizację projektów socjalnych. Jednym z nich jest opodatkowanie aktywów bankowych.

Szczegóły dotyczące opodatkowania banków przedstawił poseł Zbigniew Jedziński. Jak podkreślił, uzyskane w ten sposób dodatkowe wpływy do budżetu państwa, byłyby przeznaczone na realizację projektów socjalnych takich jak tzw. „pieniądze na dziecko”, Karta Rodziny, zwiększenie emerytur itp.

2019-10-07