Menu / szukaj

„Zacną jest rzeczą uczyć się, jeszcze zacniejszą nauczać” Mark Twain

Drodzy nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy oświaty!

 

       W dniu Waszego święta zawodowego składam najserdeczniejsze pozdrowienia. Bardzo cenimy Waszą cierpliwość i poświęcenie się, oddanie pracy oraz miłość do swoich uczniów i studentów.

   Wyrażam słowa największego uznania za Waszą aktywną działalność społeczną, która mocno pomogła nam w obronie praw mniejszości narodowych w dziedzinie oświaty. Szczególnie trudną była batalia o zachowanie tzw. „długich” gimnazjów, ale dzięki jedności naszych działań i pozycji pokonaliśmy wszelkie przeszkody.

   Z 360 gimnazjów na Litwie mamy 36 gimnazjów z polskim językiem nauczania, co stanowi aż 10 proc. w skali kraju. Cieszy także fakt, że w bieżącym roku szkolnym zwiększyła się ilość uczniów w polskich szkołach, a ilość pierwszaków wzrosła o ponad 9 proc., z 960 do 1053.

   Proszę przyjąć moje najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia, radości, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Życzę, aby Wasz niełatwy trud i poświęcenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zostało należycie docenione przez uczniów, rodziców, nasze państwo oraz całe społeczeństwo.

Waldemar Tomaszewski

Przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin

Poseł do Parlamentu Europejskiego