Menu / szukaj

Rimantas Gerdvilis – zastępcą dyrektora administracji samorządu rejonu wileńskiego

W piątek, 4 października, podczas Rady radni samorządu rejonu wileńskiego wybrali nowego zastępcę dyrektora. Został nim Rimantas Gerdvilis. Na tym stanowisku zamienił Beatę Maluszycką, która przed tygodniem objęła stanowisko wiceministra spraw wewnętrznych.
 
Kandydaturę Rimantasa Gerdvilisa jednogłośnie została zaakceptowana w środę, 2 października, na posiedzeniach prezydium Wileńskiego Rejonowego Oddziału Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin oraz Rady Naczelnej AWPL-ZChR.

Podczas piątkowego tajnego głosownia kandydaturę Rimantasa Gerdvilisa poparli wszyscy obecni na posiedzeniu radni – 28.

Gerdvilis do tej pory kierował Wydziałem Budownictwa administracji samorządu rejonu wileńskiego.

„Pełniąc swoje funkcję Rimantas Gerdvilis wykazał się swoim profesjonalizmem, rzeczowością i odpowiedzialnością” – powiedziała mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, zgłaszając kandydaturę Gerdvilisa na stanowisko zastępcy dyrektora administracji.

Rimantas Gerdvilis ukończył Szkołę Średnią w Alancie w rejonie malackim. W 1981 r. w Instytucie Politechnicznym w Kownie otrzymał dyplom inżyniera mechanika. Pracował jako inżynier technolog. W administracji samorządzie rejonu wileńskiego pracuje od 1982 roku.Od 1982 do 1995 r. był głównym inżynierem w Wydziale Socjalnej Infrastruktury Urbanistycznej, od 1995 do 1997 r. – zastępcą kierownika Wydziału Miejscowej Gospodarki. Przez kolejne trzy lata był doradcą mera. Potem przez siedem lat kierował Wydziałem Miejscowej Gospodarki i Planowania Terytorialnego. Od 2007 r. był kierownikiem Wydziału Budownictwa.

Nowy zastępca dyrektora administracji samorządu rejonu wileńskiego swoje stanowisko obejmie 7 października.

„Wyniki głosowania dodały mi zapału do nowych działań, natchnęły do dokładania wszelkich starań, aby nasze wspólne cele były urzeczywistnione, abyśmy więcej troszczyli o mieszkańców, żeby rósł ich dobrobyt” – powiedział Gerdvilis.

Dyrektor administracji samorządu rejonu wileńskiego Lucyna Kotłowska ma dwóch zastępców: Alberta Narwojsza i Rimantasa Gerdvilisa.

2019-10-04