Menu / szukaj

Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc gościła w samorządzie rejonu wileńskiego

11 grudnia, w piątek, w siedzibie samorządu rejonu wileńskiego odbyło się spotkanie Wicemarszałka Senatu RP Marii Koc, która przybyła z delegacją, z liderami polskiej społeczności na Litwie.
Gości przywitała mer samorządu rejonu wileńskiego Maria Rekść, która pokrótce przybliżyła specyfikę samorządu.

Wizyta na Litwę jest pierwszą podróżą zagraniczną M. Koc na stanowisku Wicemarszałka Senatu, co, jak powiedziała, jest dla niej niezmiernie ważne, bo umożliwia spotkanie z rodakami na Wileńszczyźnie.

„My w Senacie doskonale zdajemy sobie sprawę, jaka jest sytuacja Polaków na Litwie. Bardzo dziękujemy Państwu za pielęgnowanie polskości, polskiego języka, dbałość o polskie szkoły i za Państwa ogromną aktywność” – powiedziała wicemarszałek i zapewniła, że w przyszłości zapowiada się więcej wizyt przedstawicieli władz Polski na Wileńszczyznę. Zapewniła, że podczas tych spotkań będą poruszane problemy polskiej mniejszości. Wicemarszałek M. Koc oświadczyła, że nowe władze w Polsce są gotowe wesprzeć działania polskiej społeczności nacelowane na rozwiązanie problemów Polaków.

Lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL), poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski zaznaczył, że Polacy stanowią większość w 40 gminach na Wileńszczyźnie. Wymienił podstawowe problemy, z jakimi boryka się polska mniejszość i podkreślił, że polska społeczność mimo niełatwych warunków, w jakich funkcjonuje, osiąga sukcesy w różnych dziedzinach, swoją aktywnością sprawia, że Polacy wciąż są „na fali”: AWPL posiada własny 8-osobowy klub parlamentarny w Sejmie RL, większość rządzącą w samorządach rejonów wileńskiego i solecznickiego, 10-osobową frakcję w radzie m. Wilna.

„Staramy się zaprosić do współpracy inne mniejszości narodowe, ale to Polacy są liderem tego ruchu mniejszościowego” – powiedział W. Tomaszewski, dodając, że AWPL nie jest ugrupowaniem stricte narodowościowym, tylko regionalnym i czyni starania, by reprezentować cały region.

W. Tomaszewski zaznaczył, że im mocniejszą pozycję mają Polacy, tym większe podejmowane są próby przeciwdziałania jej sukcesom, tym niemniej, jak powiedział, do tej pory Polakom na Litwie udawało się dawać dobry przykład dla Polaków mieszkających w innych państwach poza granicami Polski.

Na spotkaniu poruszono również temat szkolnictwa polskiego na Litwie, które jest obecnie zagrożone. Wyrażono nadzieję, że ostatecznie uda się obronić stan posiadania Polaków w dziedzinie oświaty. „Wierzę, że wspólnie, przy poparciu Polski, uda się wspólnie rozstrzygnąć te problemy. Jesteśmy wdzięczni za dotychczasowe wsparcie i pomoc w obronie polskich szkół” – powiedział przewodniczący Akcji Wyborczej.

Odnosząc się do pomysłu przywrócenia Senatowi RP pełnej, w tym finansowej, opieki nad Polakami za granicą i Polonią, lider AWPL powiedział: „Senat zawsze miał w opiece Polaków na Litwie, oby przedwojenna tradycja opiekowania się Senatu Polakami za granicą i Polonią była kontynuowana” – wyraził nadzieję lider AWPL.

„Piękny sukces” – w ten sposób Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc oceniła szereg sukcesów polskiej mniejszości, w tym fakt, że mer Maria Rekść po raz czwarty z rzędu została wybrana na mera samorządu rejonu wileńskiego, w tym w wyborach bezpośrednich. „Polacy na Litwie, ale też w Polsce mogą być dumni, że polska społeczność na Litwie ma tak wspaniałych liderów” – oceniła Wicemarszałek M. Koc i zadeklarowała, że kontakty, wizyty i współpraca władz w Polsce z Polakami na Litwie będzie zacieśniana. „Będziecie mieli Państwo wsparcie” – zapewniła Wicemarszałek.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Wicemarszałek Senatu RP i miało znaczenie zarówno pod względem nawiązania kontaktu z Polakami na Litwie, jak też z uwagi na chęć włączenia samorządu rejonu wileńskiego do promocji Wielkiego Gościńca Litewskiego Warszawa-Wilno. „Ten projekt może być ważny dla współpracy pomiędzy Polską a Litwą, ale też regionami – Mazowszem, Podlasiem, Wileńszczyzną” – zaznaczyła M. Koc, która jest pomysłodawczynią reaktywacji szlaku.

Wielki Gościniec Litewski częściowo przebiega przez rejon wileński, dlatego osoby i organizacje w Polsce, które od kilku lat pracują nad reaktywacją szlaku, chcą zaprosić do projektu administrację samorządu rejonu wileńskiego oraz działające na terenie samorządu lokalne grupy działania.

W zamyśle autorów jest przywrócenie znaczenia szlaku, rozwój turystyki w regionach, przez które gościniec przebiega, oraz wzmocnienie współpracy państw i społeczności lokalnych.

Członek zarządu LOT Wielki Gościniec Litewski Barbara Tekieli, zaznaczając, że kulinaria łączy, opowiedziała o promocji szlaku poprzez organizowanie Turnieju Smaków na Zamku w Liwie, który jest kulinarną podróżą szlakiem Wielkiego Gościńca Litewskiego. Wskazała na elementy edukacyjny i kulturalny tego projektu oraz podkreśliła znaczenie włączenia młodzieży w projekt i promowania szlaku za pośrednictwem Internetu, w tym mediów społecznośiowych.

Przewodnicząca frakcji AWPL w Sejmie Rita Tamašunienė, która przed objęciem mandatu posła na Sejm RP jako wicedyrektor samorządu rejonu wileńskiego zajmowała się dziedzinami kultury i turystyki, zaznaczyła, że widzi wiele możliwości współpracy w ramach projektu, bowiem na terenie samorządu działa cały szereg placówek, które mogłyby nawiązać współpracę z odpowiednikami w Polsce i włączyć się w promocję szlaku.

Udział w spotkaniu wzięli m.in.: wicemer samorządu rejonu wileńskiego Czesław Olszewski, radny Antoni Feliks Stankiewicz, dyrektor administracji Lucyna Kotłowska, przewodnicząca Lokalnej Grupy Działania Rejonu Wileńskiego Wioleta Jankauskiene.

W skład delegacji przybyłej z Wicemarszałek Senatu RP weszli: wiceburmistrz Węgrowa Leszek Radosz, wójt Gminy Dobre Tadeusz Gałązka, przedstawiciel Biura Spraw Międzynarodowych i UE Senatu RP Arkadiusz Bereza.

www.L24.lt

2015-12-11