Navigate / search

Valdemar Tomaševski – pirmasis delegacijos ES-Baltarusija pirmininko pavaduotojas

Šiandien, rugsėjo 26 d., Europos Parlamente Briuselyje įvyko pirmasis po rinkimų delegacijos ryšiams su Baltarusija posėdis. Remiantis Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėmis, posėdį pradėjo europarlamentaras Valdemar Tomaševski, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos pirmininkas, ir pravėdė naujojo delegacijos prezidiumo rinkimus. Būtent EP darbo tvarkos taisyklės numato, kad pirmajam posėdžiui pirmininkauja europarlamentaras užimantis aukščiausią postą delegacijoje praėjusiose kadencijose.

Remiantis frakcijoms priskiriamomis kvotomis, naujuoju pirmininku buvo išrinktas europarlamentaras iš Lenkijos Robert Biedroń, pirmuoju pirmininko pavaduotoju tapo Valdemar Tomaševski (praėjusios kadencijos metu buvo antruoju pirmininko pavaduotoju), o europarlamentarė iš Švedijos Karin Karlsbro tapo antrąja pirmininko pavaduotoja. Iš Lietuvos europarlamentarų delegacijos nariu yra Liudas Mažylis, o pavaduojantys – Petras Auštrevičius, Juozas Olekas ir Bronis Ropė.

Europos Parlamento Delegacija ryšiams su Baltarusija buvo įkurta 2004 metais dėl ES plėtros, ko pasėkoje Baltarusija tapo tiesiogine ir svarbia ES kaimyne. Pagrindinė delegacijos užduotis yra vesti dialogą daugiašalėje Rytų partnerystės plotmėje. Vienas iš delegacijos tikslų yra derybos dėl vizų išdavimo supaprastinimo, taip pat  ekonominio ir politinio bendradarbiavimo supaprastinimas, kuris gali būti naudingas Baltarusijos visuomenei ir kaimyninėms šalims, tame tarpe ir Lietuvai plėtojant pasienio ryšius. Baltarusijai taikoma Europos kaimynystės politika, ji taip pat yra Rytų partnerystės, iniciatyvos, kurią Europos Sąjunga inicijavo 2009 m., narė.

2019-09-26