Menu / szukaj

Waldemar Tomaszewski pierwszym wiceprzewodniczącym delegacji Unia -Białoruś

Dzisiaj, 26 września, w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się pierwsze po wyborach posiedzenie Delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków z Białorusią. Zgodnie z regulaminem PE obrady otworzył europoseł Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin oraz przeprowadził wybór nowych władz delegacji. Właśnie regulamin PE przewiduje, że pierwszemu posiedzeniu przewodniczy poseł zajmujący najwyższe stanowisko w delegacji w ubiegłych kadencjach.

Zgodnie z kwotami przypadającymi na frakcje, na nowego przewodniczącego wybrano europosła z Polski Roberta Biedronia, pierwszym wiceprzewodniczącym został Waldemar Tomaszewski (w przeszłej kadencji piastował funkcję drugiego wiceprzewodniczącego) a drugim wiceprzewodniczącym została europosłanka ze Szwecji Karin Karlsbro. Z posłów litewskich w delegacji, jako członek, pracuje również poseł Liudas Mažylis, natomiast w zastępstwie posłowie Petras Auštrevičius, Juozas Olekas i Bronis Ropė.

Delegacja do spraw stosunków z Białorusią została utworzona w 2004 roku w związku z rozszerzeniem Unii, wskutek czego Białoruś stała się bezpośrednim i ważnym sąsiadem UE. Jej głównym zadaniem jest prowadzenie dialogu w ramach wielostronnego wymiaru Partnerstwa Wschodniego. Jednym z celów Delegacji są negocjacje w sprawie ułatwień wizowych, gospodarczych i politycznych, które mogą przynieść korzyści społeczeństwu białoruskiemu oraz państwom sąsiadującym, między innymi Litwie poprzez zwiększenie kontaktów przygranicznych. Białoruś objęta jest europejską polityką sąsiedztwa, jest także członkiem Partnerstwa Wschodniego, inicjatywy zapoczątkowanej przez Unię Europejską w połowie 2009 roku.

2019-09-26