Menu / szukaj

Sejm przyjął budżet na 2016 rok. Komentarz R.Tamašunienė

W czwartek Sejm Litwy uchwalił budżet państwa na 2016 rok. Deficyt budżetowy ma wynosić w przyszłym roku prawie 640 mln euro.
Za przyjęciem budżetu na przyszły rok opowiedziało się 76 posłów, 34 było przeciwko, od głosu wstrzymało się 14 parlamentarzystów.

W następnym roku planowane są dochody w wysokości 8,046 mld euro (w tym środki unijne), zaś wydatki mają wynieść 8,686 mld euro.

W budżecie na przyszły rok przewidziano dodatkowych 7,7 mln euro dla Państwowej Służby Ochrony Granic, Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Służbie Bezpieczeństwa Publicznego, Departamentu Policji oraz innym służbom. Na nabycie nowego sprzętu Państwowy Departament Bezpieczeństwa otrzyma 1,5 mln euro.

Na zwiększenie zarobków dla nauczycieli zostanie przeznaczonych dodatkowo 9 mln euro, jeszcze 1 mln euro – na realizację eksperymentalnego „koszyczka” klasy.

Na zwiększenie od 1 stycznia minimalnego wynagrodzenia do 350 euro z budżetów państwa i samorządów potrzeba będzie jeszcze 21,1 mln euro.

Posłowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie nie głosowali za przyjęciem budżetu na rok 2016.

„Budżet nie jest skierowany na poprawę życia mieszkańców. Po raz kolejny zwiększane są środki na obronę kraju, natomiast mniej uwagi udziela się emerytom i osobom, które zarabiają najmniej” – powiedziała starosta sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Rita Tamašunienė.

Jeżeli chodzi o zwiększenie środków na obronę kraju, posłanka jest zdania, że ta kwestia ma być rozwiązywana kompleksowo. Pieniądze mają być kierowane nie tylko na nabywanie broni, ale też na odpowiednie wyposażenie miejsc pracy funkcjonariuszy i zwiększanie im wynagrodzeń, bo „niemal każdy policjant ma dodatkową pracę, bo za podstawowe wynagrodzenie nie może utrzymać rodziny”.

Dodała, że mimo notowanego wzrostu gospodarczego kraju, „koszyczek” ucznia nie został przywrócony po poziomu przedkryzysowego, niedostatecznie też zwiększono wynagrodzenia nauczycielom szkół i przedszkoli.

„Rząd obiecuje zwiększenia finansowania oświaty, tylko że pedagodzy niezbyt to odczują. Zwiększenie wynagrodzeń to zaledwie kilka euro miesięcznie” – powiedziała posłanka. Jednak jak zaznaczyła, ważne, że w tej sprawie coś się ruszyło. To właśnie AWPL jako pierwsza zasygnalizowała ten problem i przedstawiła poprawki dotyczące zwiększania wynagrodzeń dla wychowawców przedszkoli i nauczycieli.

Ponadto posłanka uważa, że w przyszłorocznym budżecie niewystarczająco uwagi udziela się zwalczaniu szarej strefy gospodarki. Brakuje też  kompleksowego podejścia w rozwiązywaniu problemów socjalnych mieszkańców. Model społeczny jest natomiast korzystny tylko dla pracodawcy. Zaś pracownikowi uszczuplane są gwarancje socjalne (dłuższy tydzień pracy, krótszy termin uprzedzenia o zwolnieniu z pracy).

„Zwiększenie minimalnego wynagrodzenia to słuszna decyzja. Trzeba jednak też pamiętać o zwiększaniu wynagrodzeń pracowników socjalnych, kultury i gminnych oraz innych najmniej zarabiających specjalistów i pracowników budżetowych, których zarobki wkrótce mogą się zrównać z minimalnym wynagrodzeniem” – powiedziała Rita Tamašunienė. Jak zaznaczyła, uchwała, która reguluje wielkość wynagrodzenia tych pracowników, nie była zmieniana 20 lat. Frakcja AWPL zgłosiła w Sejmie odpowiednie poprawki w sprawie zwiększenia wynagrodzenia pracowników państwowej sfery budżetowej, niemających statusu urzędników państwowych.

www.L24.lt

2015-12-10