Menu / szukaj

Szanowni Nauczyciele, drodzy Uczniowie i Rodzice!

         Nowy rok szkolny jest początkiem wytężonej pracy grona pedagogicznego, uczniów, ale też rodziców. Polska szkoła na Litwie ostatnio zetknęła się z wieloma problemami i przeszkodami. Jednak dzięki jedności i determinacji polskiej społeczności na Litwie udało się sprostać wielu wyzwaniom. Dosłownie wywalczyliśmy 36 Gimnazjum z polskim językiem nauczania, co stanowi 10 % w skali kraju. Polska szkoła cieszy się renomą najlepszej na Litwie, a jej dalszemu wzmocnieniu i rozwoju będzie służyła mocna pozycja AWPL-ZChR w strukturach samorządowych, jak też rządu RL.

       W przededniu rozpoczynającego się roku szkolnego wszystkim uczniom życzę, by zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą, odkrywaniem świata, doskonaleniem swoich umiejętności i rozwijaniem zainteresowań, a szkoła była dla Was też miejscem radości i wielu przyjaźni. Kierownictwu szkół i nauczycielom życzę, by był to rok spokojnej pracy, dającej zadowolenie z wykonanej pracy dydaktyczno – wychowawczej. Rodzicom z kolei życzę, by osiągnięcia Waszych latorośli przynosiły wiele satysfakcji i dawały nadzieję na lepsze jutro dla całego naszego kraju i naszej Ojczyzny – Wileńszczyzny.

 

Waldemar Tomaszewski

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący AWPL-ZChR

2019-09-01