Menu / szukaj

AWPL-ZChR domaga się konsekwencji w sprawie korupcyjnych powiązań konserwatystów z „MG Baltic”

Politycy AWPL-ZChR mają zastrzeżenia do braku stronniczości i obiektywności posłów Laurynasa Kasčiūnasa, Vytautasa Bakasa i Virgilijusa Alekny, członków sejmowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony oraz wzywają o konsekwencje w sprawie możliwie korupcyjnych powiązań przedstawicieli partii konserwatystów z koncernem „MG Baltic”. Odpowiednie oświadczenie podpisane przez posłankę AWPL-ZChR Wandę Krawczonok zostało skierowane do zarządu Sejmu, przewodniczącego Sejmu, sejmowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, sejmowego Komitetu Etyki i Procedur, także do wiadomości premiera.
 
„W reakcji na powszechnie znaną informację o tym, że członkowie Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (KBNiO) Laurynas Kasčiūnas, Vytautas Bakas i Virgilijus Alekna jeszcze na początku 2018 roku wiedzieli i zataili informację o zaleceniach Państwowego Departamentu Bezpieczeństwa w sprawie posłanki Iriny Rozowej, prosimy o zapewnienie obiektywności planowanego dochodzenia parlamentarnego” – napisała Krawczonok w oświadczeniu.

Posłanka podkreśliła, że członek NKBiO Laurynas Kasčiūnas był przesłuchany w sprawie korupcji politycznej koncernu „MG Baltic”.

„Powszechnie wiadomo, że Kasčiūnas nie raz spotykał się z wiceprezydentem „MG Baltic” Raimondasem Kurlianskisem, zabiegał i otrzymał wsparcie koncernu dla związanej z nim placówki, ponadto próbował oddziaływać na posłów, wpłynąć na kierownictwo Sejmu w sprawie przyjęcia przychylnych dla koncernu decyzji. To oczywisty przejaw korupcji politycznej i poważne naruszenie Kodeksu postępowania polityków państwowych – zaznaczyła polityk. – Dlatego powstaje uzasadniona wątpliwość, czy taki polityk, który poważnie naruszył szereg zasad, zawartych w Kodeksie postępowania polityków państwowych, w ogóle może pracować w NKBiO, gdzie wymagana jest przejrzystość, bezstronność i odporność na wpływy z zewnątrz”.

Uwzględniając wyżej wymienione argumenty Krawczonok wzywa o natychmiastowe podjęcie działań w celu wykluczenia posłów Kasčiūnasa, Bakasa i Alekny z dochodzenia parlamentarnego wszczętego przez NKBiO, ponieważ „dochodzenie parlamentarne będzie przedmiotem ich własnej działalności i to nie zagwarantuje obiektywności i bezstronności”.

Posłanka zwróciła też uwagę na to, że „poseł Kasčiūnas jest zainteresowany eskalacją innych kwestii w celu odwrócenia uwagi od swoich powiązań z koncernem „MG Baltic”, co potwierdzają wnioski z dochodzenia parlamentarnego NKBiO w sprawie wpływu biznesu na polityków”.

Przypominamy, że w połowie sierpnia posłowie zwołali nadzwyczajne posiedzenie NKBiO w sprawie udziału posłanki Iriny Rozowej w sesji Międzyparlamentarnego Zgromadzenia Prawosławia w Gruzji. Przewodniczący komitetu Dainius Gaižauskas wtedy oświadczył, że Rozowa nie otrzymała pozwolenia na pracę z informacją konfidencjalną.

Przed kilkoma miesiącami media również szeroko informowały o możliwie korupcyjnych kontaktach lidera konserwatystów Gabrieliusa Landsbergisa z kierownictwem koncernu „MG Baltic”.

Jak na razie organy praworządności nie badają tych możliwie korupcyjnych powiązań posłów konserwatystów.

2019-08-30