Menu / szukaj

Przedstawicielka AWPL-ZChR zastępcą dyrektora administracji samorządu Wisaginii

Zastępcą dyrektora administracji samorządu Wisaginii została przedstawicielka AWPL-ZChR – Julija Svidėnienė. Taką decyzję większością głosów podjęła Rada miasta.

W czwartkowym głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Kandydaturę Juliji Svidėnienė poparło 16 z nich, 7 osób głosowało przeciwko, a jeden radny wstrzymał się od głosu.

„Mnie jako mieszkance Wisaginii ważne jest rozwiązanie kwestii socjalnych, zadawnionych problemów w gospodarce miejskiej. Ważne, aby mogliśmy wspólnie pracować, aby miasto polubili zarówno mieszkańcy, jak i osoby tu przyjeżające” – powiedziała Svidėnienė.

36-letnia Julija Svidėnienė zdobyła specjalność zarządzanie biznesem na Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina. Od 1988 roku mieszka w Wisaginii. Jest zamężna, ma syna.

Podczas prezentacji kandydatka na zastępcę dyrektora administracji samorządu Wisaginii podkreśliła, że jak i wielu mieszkańców tego miasta próbowała swego szczęścia za granicą, ale jako jedna z niewielu wróciła z powrotem.

Od 2005 roku pracowała jako tłumaczka, menadżer, konsultant ds. nieruchomości. Do tej pory pracowała jako specjalistka ds. kształcenia w Ignalińskiej Elektrowni Jądrowej.

Podkreśliła, że swoje zdolności i zdobyte doświadczenie wykorzysta w pracy administracyjnej.

Julija Svidėnienė kandydowała z listy Koalicji „Chrześcijański Związek Rodzin” AWPL-ZChR i Aliansu Rosjan w marcowych wyborach samorządowych. Do Rady samorządu Wisaginii nie trafiła, ponieważ zajęła czwarte miejsce na liście.

Do Rady samorządu m. Wisaginia trafili: stojący na czele listy wyborczej AWPL-ZChR w tym rejonie prezes Wisagińskiego Oddziału Związku Polaków na Litwie Zygfryd Binkiewicz, Dmitrij Ikonnikow i Oleg Bykow.

AWPL-ZChR w marcowych wyborach samorządowych zdobyła w sumie 56 mandatów radnych – w tym 3 w Wisaginii oraz 53 w okręgu wileńskim, zajmując tu wśród wszystkich partii pierwsze zaszczytne miejsce. Ten wynik wyborczy jest bardzo wymowny, zważając na to, że w okręgu wileńskim mieszka 1/3 mieszkańców Litwy i tu generuje się prawie połowa litewskiej gospodarki, wytwarza się 42 proc. Produktu Krajowego Brutto (PKB).

Po wyborach samorządowych we wszystkich 6 samorządach – w rejonach wileńskim i solecznickim, Wilnie, rejonach trockim i święciańskim oraz Wisaginii – gdzie AWPL-ZChR ma radnych, partia rządzi samodzielnie albo zawiązała koalicję rządzącą. 

2019-06-27