Menu / szukaj

Spotkanie frakcji AWPL-ZChR z delegacją Sejmu RP

O stanie polskiego szkolnictwa na Litwie i podstawowych problemach, z jakimi się ono boryka rozmawiali dzisiaj w litewskim Sejmie posłowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin z przedstawicielami Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.
Członkowie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w Sejmie RP, którzy wczoraj prowadzili rozmowy ze swoim odpowiednikiem w litewskim Sejmie – Komitetem Oświaty i Nauki, dzisiaj spotkali się z posłami Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin.

W spotkaniu uczestniczyła starosta frakcji Rita Tamašunienė, a także posłowie Czesław Olszewski, Zbigniew Jedziński, Jarosław Narkiewicz i Leonard Talmont. Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP reprezentowali przewodniczący Komisji Rafał Grupiński, wiceprzewodniczące Mirosława Stachowiak-Różecka i Krystyna Szumilas oraz Tomasz Zieliński.

Na spotkaniu z przedstawicielami polskiej mniejszości w Sejmie RL przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży zaznaczył na wstępie, że członkowie polskiego Sejmu są tutaj, by wspierać dążenia polskiej mniejszości skierowane na zachowanie i rozwój polskiej oświaty na Litwie.

O stanie i podstawowych problemach, z jakimi borykają się polskie szkoły na Litwie mówiła poseł Rita Tamašunienė. Wśród nich poseł wymieniła druk podręczników dla polskich szkół, na które to w chwili obecnej w budżecie państwa nie ma wystarczającej kwoty oraz ujednolicenie egzaminu z języka litewskiego. Zaznaczyła też, że brakuje stanowiska koordynatora szkół mniejszości narodowych w resorcie Oświaty, Nauki i Sportu oraz długoterminowego planu dla szkól mniejszościowych. Podkreśliła też, że osiągnięciem jest akredytacja polskich szkół na Wileńszczyźnie, które zostało zrealizowane dzięki poprawce autorstwa posłów AWPL-ZChR. Tamašunienė zwróciła też uwagę na wymiar społeczny utrzymania szkół w miejscowościach wiejskich mimo małej liczby uczniów, gdyż często pełnią one rolę także placówek kulturalnych.

Posłowie polskiego parlamentu interesowali się, jak odbywa się „nadrabianie” godzin z języka litewskiego w szkołach mniejszości narodowej, czy jest potrzeba budowania długotrwałej strategii dla polskich placówek oświatowych, pytali też o ustawę o mniejszościach narodowych.

Nie uniknięto też tematu niedawnych wyborów oraz rozmów koalicyjnych. Na co posłowie AWPL-ZChR zgodnie orzekli, że popularność partii rośnie dzięki prowadzonej przez nią polityce społecznej oraz prorodzinnej, skierowanej do wszystkich obywateli Litwy, zaś w rozwiązaniu kwestii mniejszości narodowych na Litwie tak samo jak problemów polskich szkól ważne są nie stanowiska, lecz dobra wola oraz współpraca wszystkich stron.

Po spotkaniu z frakcją AWPL-ZChR delegacja polskiego Sejmu spotkała się z ministrem oświaty, nauki i sportu Litwy Algirdasem Monkevičiusem.

2019-05-30