Menu / szukaj

Spotkania europosła Tomaszewskiego z mieszkańcami Wilna i Wileńszczyzny

W bieżącym tygodniu lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin Waldemar Tomaszewski odbył szereg spotkań z wyborcami w rejonach wileńskim i solecznickim, a także kilkanaście w mieście Wilnie, w tym kilka w Nowej Wilejce. Wczoraj gościł w Grzegorzewie i rejonie trockim, gdzie spotkał się z mieszkańcami Landwarowa, Trok, Rudziszek i Połuknia.

Natomiast w ubiegły piątek 17 maja europoseł, lider listy nr 8 – Koalicja Związku Chrześcijańskich Rodzin i Aliansu Rosjan „Blok Waldemara Tomaszewskiego”, uczestniczył w szeregu spotkań z mieszkańcami rejonów święciańskiego, jezioroskiego, ignalińskiego i Wisagini.

Na spotkanie w Wisagini licznie przybyli mieszkańcy tego miasta oraz rejonów jezioroskiego i ignalińskiego. Spotkanie, w którym uczestniczyło ponad 200 osób, odbyło się w podniosłej i świątecznej atmosferze. Swym wystąpieniem spotkanie uświetnił zespół ludowy z Ławaryszek „Barwy podwileńskie”, który wykonał piosenki w języku polskim, litewskim, rosyjskim, białoruskim oraz ukraińskim.

Europoseł Tomaszewski dziękował zebranym za udział w wyborach. Dzięki oddanym głosom w ostatnich wyborach samorządowych AWPL-ZChR zdobyła 56 mandatów radnych, w tym 3 w Wisagini oraz 53 w okręgu wileńskim, gdzie spośród wszystkich partii zajęła pierwsze zaszczytne miejsce. Ten wynik wyborczy jest bardzo wymowny, zważając na to, że w okręgu wileńskim mieszka 1/3 mieszkańców Litwy i tu generuje się prawie połowa litewskiej gospodarki, wytwarza się 42 proc. Produktu Krajowego Brutto (PKB).

Lider AWPL-ZChR zaznaczył, że po wyborach samorządowych we wszystkich 6 samorządach – w rejonach wileńskim i solecznickim, Wilnie, rejonach trockim i święciańskim oraz Wisagini – gdzie AWPL-ZChR ma radnych, partia rządzi samodzielnie albo zawiązała koalicję rządzącą.

Waldemar Tomaszewski przedstawił zebranym program AWPL-ZChR na wybory do PE. Podkreślił, że partia, posiadająca ośmiu swoich przedstawicieli w Sejmie RL, ma renomę uczciwej i solidnej siły politycznej i przez rządzących jest zapraszana do wspólnego formowania rządu.

Przewodniczący AWPL-ZChR przedstawił główne założenia programu, zwracając szczególną uwagę na politykę prorodzinną partii. Podkreślił pozytywne znaczenie dla dobra rodzin inicjatyw AWPL-ZChR, które mają być sporym wsparciem dla rodzin, czyli świadczenie pieniężne na każde dziecko w wysokości 120 euro miesięcznie. Obecnie rodziny dzięki staraniom polskiej partii otrzymują 50 euro na dziecko, ale ta suma, jak wskazał, jest niewystarczająca. Mówił też o propozycji wprowadzenia darmowych leków dla wszystkich seniorów powyżej 75. roku życia.

Poruszając temat polityki zagranicznej, Tomaszewski wskazał na potrzebę poprawienia kontaktów z sąsiadami, szczególnie z Białorusią. Europoseł opowiada się za wprowadzeniem ruchu bezwizowego w 50-kilometrowej strefie przygranicznej z Białorusią, tak by rodziny mieszkające po obu stronach granicy miały ze sobą ułatwiony kontakt.

W tym dniu kolejne spotkania przedwyborcze miały miejsce również w Podbrodziu, a także w Nowych Święcianach, gdzie w Domu Polskim zebrało się ponad 100 osób.

Spotkania z posłem Tomaszewskim na północnej Wileńszczyźnie przeszły w bardzo serdecznej, rodzinnej atmosferze.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w najbliższą niedzielę, 26 maja.

2019-05-24