Navigate / search

Seime Valdemaro Tomaševskio ir ESBO atstovų susitikimas

Šiandien Lietuvos Respublikos Seime įvyko kandidato į šalies prezidento postą Valdemaro Tomaševskio ir jo rinkimų štabo vadovės Ritos Tamašunienės susitikimas su Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro atstovais.
 
ESBO misijos tikslas – įvertinti Lietuvoje vyksiančius prezidento rinkimus ir pateikti ataskaitą apie rinkimų atitiktį gerajai tarptautinei rinkimų praktikai ir demokratiniams procesams. 

Susitikime dalyvavo misijos vadovas, ambasadorius Albert Jonsson  ir politikos analitikė, misijos vadovo pavaduotoja Martina Barker-Ciganikova.

Susitikimas praėjo draugiškoje ir konstruktyvioje aplinkoje. ESBO atstovai uždavė daug klausimų, siekdami kuo labiau įsigilinti į prezidento rinkimų procedūras Lietuvoje ir išgryninti tobulintinus dalykus.

Kandidatas į prezidentus Valdemar Tomaševski ESBO atstovus informavo, kad ikirinkiminiu laikotarpiu apklausų bendrovės ir viešąją nuomonę tiriančios įmonės tampa politinės kovos įrankiu ir jų skelbiamais apklausų rezultatais manipuliuojama žiniasklaidoje.

Susitikimo metu taip pat buvo kalbama apie  kandidatų galimybes užsitikrinti televizijos eterio laiką. Rita Tamašunienė informavo, kad televizijos proteguoja tik tris kandidatus iš devynių, o tai prasilenkia su lygiateisiškumo ir sąžiningumo principais. Kandidatai, neturintys didelių finansinių galimybių, yra atriboti nuo televizijos eterio.

Valdemar Tomaševski taip pat akcentavo tautinių mažumų dalyvavimo rinkimuose problemas: nepakankamą tautinių mažumų atstovų informavimą apie balsavimo procedūras tautinių mažumų kalbomis apylinkėse, taip pat biuletenių, diskusijų laidų tautinių mažumų kalbomis nebuvimą – visa tai nulemia menkesnį tautinių mažumų įsitraukimą į rinkimų procesą.

Paskutinį kartą ESBO atstovai į šalį buvo atvykę stebėti Seimo rinkimų 2016 metais.

2019-05-07