Menu / szukaj

Spotkanie w Sejmie z przedstawicielami misji obserwacyjnej OBWE

Dzisiaj, 7 maja, kandydat na prezydenta Waldemar Tomaszewski oraz szefowa jego sztabu wyborczego Rita Tamašunienė spotkali się w litewskim Sejmie z przedstawicielami Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OBWE.
 
Celem wizyty przedstawicieli misji obserwacyjnej OBWE na Litwie jest obserwowanie wyborów prezydenckich i przedstawienie sprawozdania na temat zgodności wyborów z dobrymi międzynarodowymi praktykami w zakresie wyborów i procesami demokratycznymi.

W spotkaniu wziął udział kierownik misji obserwacyjnej wyborów Albert Jonsson i analityk polityczny, zastępca kierownika misji Martina Barker-Ciganikova.

Spotkanie było konstruktywne i odbyło się w przyjaznej atmosferze. Obserwatorzy OBWE zadawali wiele pytań, aby zgłębić procedury wyborów prezydenckich na Litwie i wytypować sprawy, które wymagają doskonalenia.

Kandydat na prezydenta Waldemar Tomaszewski poinformował przedstawicieli OBWE, że w okresie przedwyborczym pracownie sondażowe stają się narzędziem walki politycznej i że wyniki sondażowe są przedmiotem manipulacji w mediach.

Podczas spotkania rozmawiano również o możliwościach kandydatów w zapewnieniu czasu antenowego w telewizji. Rita Tamašunienė poinformowała, że stacje telewizyjne faworyzują tylko trzech kandydatów z dziewięciu, co wykracza poza zasady równouprawnienia i uczciwości. Kandydaci, którzy nie mają wielkich możliwości finansowych, są odsunięci od transmisji telewizyjnych.

Waldemar Tomaszewski ponadto wskazał na problemy udziału mniejszości narodowych w wyborach, niewystarczające informowanie przedstawicieli mniejszości narodowych w ich językach na temat zasad głosowania w dzielnicach wyborczych, także na brak kart do głosowania i debat w językach mniejszości narodowych, co prowadzi do mniejszego zaangażowania mniejszości narodowych w wyborach.

Przedstawiciele OBWE byli ostatni raz z misją obserwacyjną na Litwie w 2016 roku podczas wyborów sejmowych.

2019-05-07