Menu / szukaj

Radni rejonu wileńskiego złożyli ślubowanie. Teresa Dziemieszko i Robert Komarowski wicemerami rejonu

Dziś, 17 kwietnia, odbyło się inauguracyjne, pierwsze posiedzenie nowej Rady samorządu rejonu wileńskiego kadencji 2019-2022.30 nowo wybranych radnych złożyło ślubowanie, a Maria Rekść została zaprzysiężona na mer rejonu wileńskiego.

„Sądzę, że wszyscy razem połączymy siły i służąc mieszkańcom naszego rejonu będziemy szukali najlepszych rozwiązań i je znajdziemy. Będziemy konsekwentnie kontynuować rozpoczęte prace, realizować nowe idee. Bardzo bym chciała, aby mieszkańcom rejonu wileńskiego dobrze się żyło nie tylko w ciągu najbliższych czterech lat, ale też najbliższych dziesięcioleci” – powiedziała mer Maria Rekść. Życzyła wszystkim radnym takiego zaangażowania, aby „w przyszłości moglibyśmy wspólnie ze wszystkimi mieszkańcami rejonu wileńskiego cieszyć się z tego, co osiągniemy dzięki wspólnej pracy”.

Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, kandydat z ramienia AWPL-ZChR, osiągnęła jeden z najlepszych w skali kraju wyników podczas wyborów samorządowych, zdobywając poparcie 20696 wyborców, czyli 54,142 proc.

Będzie to już piąta z kolei kadencja Marii Rekść na stanowisku mera samorządu rejonu wileńskiego.

AWPL-ZChR do Rady samorządu rejonu wileńskiego kadencji 2019-2023 wprowadziła 19 radnych, koalicja centroprawicowa – 6, Partia Socjaldemokratyczna – 4 i Partia Pracy – 2.

Podczas pierwszego posiedzenia w drodze tajnego głosowania zostali wybrani wicemerowie. Zostali nimi, jak i w poprzedniej kadencji, Teresa Dziemieszko oraz Robert Komarowski. Na obu kandydatów, zgłoszonych przez mer, głosowało odpowiednio 19 i 22 radnych, a 12 i 9 było przeciwko.

Nową Radę na jej kadencję pobłogosławił proboszcz parafii św. Rafała Archanioła w Wilnie, ksiądz Mirosław Grabowski. W imieniu sejmowej frakcji AWPL-ZChR życzenia nowym radnym złożyła starosta frakcji Rita Tamašunienė oraz poseł Czesław Olszewski.

Na drugie posiedzenie radni rejonu wileńskiego planują zebrać się 3 maja.

AWPL-ZChR w marcowych wyborach samorządowych zdobyła w sumie 56 mandatów radnych – w tym 3 w Wisaginii oraz 53 w okręgu wileńskim, zajmując tu wśród wszystkich partii pierwsze zaszczytne miejsce. Ten wynik wyborczy jest bardzo wymowny, zważając na to, że w okręgu wileńskim mieszka 1/3 mieszkańców Litwy i tu generuje się prawie połowa litewskiej gospodarki, wytwarza się 42 proc. Produktu Krajowego Brutto (PKB).

Nowo wybrana Rada w Wilnie rozpocznie swe pierwsze posiedzenie 24 kwietnia, w Wisaginii i rejonie święciańskim – 18 kwietnia. Nowe Rady rejonów trockiego i solecznickiego już obradowały w minionym tygodniu.

2019-04-17