Menu / szukaj

Komisje polonijne w Sejmie i Senacie RP mają nowych szefów

Senat RP Polonię i Polaków za granicą otacza opieką od lat przedwojennych. Przedmiotem działania Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą są: opieka nad Polonią i Polakami za granicą, więzi z krajem Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszkałych za granicą i ich sytuacja prawna, inicjowanie i koordynacja współpracy środowisk polonijnych, ochrona dziedzictwa polskiej kultury i historii za granicą.
Nową przewodniczącą Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP została senator Janina Sagatowska, która od kilkunastu lat jest mocno zaangażowana w sprawy Kresowian, Polaków na Wschodzie, szczególnie na Wileńszczyźnie.

Senator Janina Sagatowska jest doświadczoną polityk, w izbie wyższej parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęła swoją kolejną – czwartą już – kadencję. W V kadencji Senatu RP (2005-2007) Janina Sagatowska była wiceprzewodniczącą Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą.

W poprzedniej kadencji przewodniczącym Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą był senator PO Andrzej Person.

Z kolei nowym szefem Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP został poseł Michał Dworczyk. Od lat jest zaangażowany w sprawy Kresowian. W połowie lat 90. zaangażował się w działalność w Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”. W latach 2000–2006 był wiceprezesem zarządu oddziału warszawskiego oraz członkiem rady krajowej, w 2008 zasiadł w zarządzie krajowym tej organizacji. Działał również w Towarzystwie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. W 2005 założył i został członkiem rady programowej Fundacji Wolność i Demokracja, później objął funkcję prezesa tej organizacji. 17 listopada zrezygnował z funkcji prezesa zarządu Fundacji.

W ubiegłej kadencji szefem Komisji Łączności z Polakami za Granicą był Adam Lipiński, wiceprzewodniczący PiS, który w tym tygodniu został ministrem odpowiedzialnym za kontakty rządu z parlamentem w gabinecie premier Beaty Szydło.

www.L24.lt

2015-11-18