Menu / szukaj

Waldemar Tomaszewski: Łączymy wszystkich ludzi dobrej woli

„Sądzę, że w wyborach samorządowych powtórzymy bardzo dobry wynik, który uzyskaliśmy podczas ostatnich wyborów samorządowych” – powiedział przewodniczący AWPL-ZChR, europoseł Waldemar Tomaszewski podczas konferencji prasowej w Sejmie. Poinformował też o tym, kto poprowadzi jego prezydencką kampanię wyborczą.
 
W czwartek Waldemar Tomaszewski złożył w Głównej Komisji Wyborczej dokumenty wymagane do rejestracji w charakterze kandydata w wyborach prezydenckich, które odbędą się na Litwie 12 maja tego roku. Podczas zwołanej tego samego dnia konferencji prasowej w Sejmie lider AWPL-ZChR poinformował, że jego kampanię wyborczą poprowadzi starosta frakcji AWPL-ZChR Rita Tamašunienė.

„Cieszymy się, że znana z wielu pozytywnych prac osoba będzie kierowała kampanią wyborczą i będzie mogła przedstawić wielki dorobek, który posiada nasza organizacja polityczna” – powiedział podczas konferencji prasowej Tomaszewski. A osiągnięcia AWPL-ZChR, jak podkreślił, są spore zarówno na poziomie samorządowym, jak i parlamentarnym.

„Takie najważniejsze inicjatywy jak realizacja zasady sprawiedliwości społecznej, pieniądze na dziecko – 120 euro na każde dziecko miesięcznie – to inicjatywa naszej frakcji i osobiście jej starosty” – podkreślił lider AWPL-ZChR. Dodał, że dzisiaj rodziny otrzymują miesięcznie 60 euro na dziecko, ale „to jest niewystarczająco”. „Cieszymy się, że przedwczoraj premier oświadczył, że do końca kadencji każda rodzina na każde dziecko otrzyma 100 euro. Ale to nie jest pułap. Sądzimy, że może być i więcej” – mówił Tomaszewski. Oznajmił, że jeśli w przyszłorocznym budżecie ten projekt nie zostanie zrealizowany, to „wątpliwie, czy będziemy głosowali za uchwaleniem całego budżetu”. Wymienił też inne ważne propozycje AWPL-ZChR, m.in. darmowe leki dla seniorów 75+. „Byłoby to spore wsparcie dla naszych emerytów” – podkreślił Tomaszewski.

Mówiąc o dorobku partii wskazał na pomyślną działalność AWPL-ZChR w samorządach Wileńszczyzny, której celem jest troska o mieszkańców. Na przykład samorząd rejonu wileńskiego pokrywa mieszkańcom, niemającym zadłużeń za wodę, do 42 proc. kosztów za wodę. Ponadto stosuje ulgi podatkowe rolnikom i właścicielom gruntów, wprowadził najniższe na Litwie opłaty za przedszkola, szkoły sztuk pięknych i muzycznych, a uczęszczanie do Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego w ogóle jest darmowe.

„To realizacja zasad sprawiedliwości społecznej nie tylko na słowach, ale poprzez realne działania. To doświadczenie, ten dorobek pragniemy przedstawić dla całego kraju, wszystkim mieszkańcom Litwy” – zaakcentował lider AWPL-ZChR.

Zwrócił uwagę też na inny ważny punkt w programie partii – wartości chrześcijańskie. „Nasza działalność polityczna jest oparta na wartościach chrześcijańskich. To najważniejsze wartości dla naszego kraju. (…) Pomogły nam wywalczyć niepodległość, przetrwać ciężkie czasy” – mówił Tomaszewski. Ubolewał, że dzisiaj niestety nie jest łatwo pielęgnować te wartości i widać to na przykładzie szkolnictwa, bo w skali kraju tylko 50 proc. uczniów uczęszcza na lekcje religii. Jako dobry przykład może natomiast posłużyć Wileńszczyzna, gdzie 100 proc. uczniów polskich szkół ma religię. „To bardzo ważne, aby dzieci i młodzież wiedziały o wartościach chrześcijańskich, o Stwórcy świata. (…) Jeśli wartości chrześcijańskie będą pielęgnowane w całej Litwie, będziemy mieli mniej problemów i z wychowaniem dzieci, i w ogóle nasze społeczeństwo byłoby bardziej tolerancyjne. Tego nam często brakuje, również w polityce” – mówił polityk. Dodał, że rodzina i wartości chrześcijańskie to fundament, na którym opiera się działalność AWPL-ZChR.

„Za nasze idee, wizje, program głosuje coraz więcej nie tylko mieszkańców Wileńszczyzny, gdzie mamy największe poparcie, nie tylko przedstawiciele mniejszości narodowych, ale też coraz więcej mieszkańców narodowości litewskiej głosuje za nasze ugrupowanie polityczne” – zaznaczył Tomaszewski. Dodał też, według przeprowadzonego na zamówienie delfi.lt sondażu, AWPL-ZChR to jest najuczciwsza partia na Litwie.

„I właśnie tego ludzie najbardziej potrzebują – wartości i uczciwej polityki. My taki program przedstawiamy i liczymy na szerokie poparcie w całej Litwie” – powiedział przewodniczący AWPL-ZChR.

Obecna na konferencji prasowej Rita Tamašunienė życzyła Tomaszewskiemu wygranej w wyborach prezydenckich i zapewniła w imieniu frakcji sejmowej AWPL-ZChR, że „udzielimy wszelkiego wparcia we wszystkich regionach, gdzie są struktury naszej partii”.

Podkreśliła, że kandydat na prezydenta przede wszystkim powinien troszczyć się o obywateli swego kraju. „Każdy obywatel Litwy powinien czuć, że prezydent o niego się troszczy i nawet w takich dziedzinach, które nie są w kompetencji prezydenta. (…) Ludzie chcą odczuwać więź, ojcowską opiekę prezydenta, który dba o wszystkie dziedziny życia” – mówiła starosta frakcji.

A jako że już w najbliższą niedzielę odbędą się wybory samorządowe, to zachęciła wyborców do aktywnego w nich udziału, do oddania głosu na tych, którzy „uczciwie pracują i w swoich samorządach realizują politykę skierowaną do wszystkich mieszkańców”.

Dziennikarze zapytali Tomaszewskiego, ile spodziewa się zdobyć mandatów podczas wyborów samorządowych i na jaki wynik liczy podczas wyborów prezydenckich. „Sądzę, że w wyborach samorządowych powtórzymy bardzo dobry wynik, który mieliśmy podczas ostatnich wyborów samorządowych” – odparł lider AWPL-ZChR. Zaznaczył, że cztery lata temu w okręgu wileńskim kierowana przez niego partia zdobyła 65 mandatów w radach samorządowych – najwięcej spośród innych partii. „To bardzo znakomity wynik i wierzymy, że go powtórzymy” – powiedział polityk. Jeśli chodzi o bezpośrednie wybory merów, to spodziewa się zwycięstwa już w pierwszej turze w rejonach wileńskim i solecznickim, jak i przed czterema laty. Liczy też, że w rejonach trockim, święciańskim, w Wisaginii i w Wilnie kandydaci z ramienia AWPL-ZChR trafią do drugiej tury i zawalczą o zwycięstwo.

„Łączymy wszystkich ludzi dobrej woli, nie zważając na ich narodowość oraz status społeczny. Mamy bardzo dobry program i liczymy na dobry wynik. Stanowisko mera czy zdobyte mandaty do rad to nie cel sam w sobie – to tylko narzędzie do realizacji ambitnego programu, który ma pomóc ludziom, przede wszystkim zwykłym obywatelom, którym dzisiaj żyje się najtrudniej na Litwie” – powiedział przewodniczący AWPL-ZChR, europoseł Waldemar Tomaszewski. 

2019-02-28