Menu / szukaj

Konwencja wyborcza Trockiego Oddziału Rejonowego AWPL-ZChR. „Służymy pomocą i radą dla wszystkich mieszkańców Ziemi Trockiej”

W Trokach w ośrodku wypoczynkowym „Trasalis” odbył się 8 lutego konwent wyborczy Trockiego Oddziału Rejonowego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR).
 
Poprzedziła go uroczysta Msza święta w bazylice pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach. Podczas nabożeństwa zebrani modlili się w intencji członków AWPL-ZChR oraz za pomyślny udział partii w wyborach samorządowych. Mszę św. celebrował proboszcz trockiej parafii ksiądz dziekan Jonas Varaneckas.

Konwencję prowadzili – radna samorządu rejonu trockiego Alina Kowalewska i dyrektor Uniwersalnego Centrum Wielofunkcyjnego w Rykontach Dariusz Niedźwiecki. Mówili, że program wyborczy AWPL-ZChR jest bardzo ambitny i obszerny, dotyczący każdego obywatela Litwy, skierowany ku polepszeniu życia zwykłego człowieka, wspierający rodziny, dbający o sprawiedliwość społeczną i broniący wartości chrześcijańskich. Prowadzący podkreślili, że AWPL-ZChR, jako jedyna z partii parlamentarnych, nie była zamieszana w żaden skandal korupcyjny. To formacja, która łączy przedstawicieli wielu narodowości, łączy, a nie dzieli, działa i pracuje, aby żyło się lepiej na ziemi ojczystej. „Przede wszystkim sprawiedliwość społeczna i uczciwa polityka w imię wartości chrześcijańskich” – mówili prowadzący.

Zgromadzenie zaszczycili swoją obecnością poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski, prezes Trockiego Oddziału Rejonowego AWPL-ZChR, wicemer samorządu rejonu trockiego Maria Pucz, poseł na Sejm Republiki Litewskiej, prezes Trockiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie, kandydat z ramienia AWPL-ZChR na mera rejonu trockiego Jarosław Narkiewicz.

Na konwencie wyborczym AWPL-ZChR lider partii Waldemar Tomaszewski przywitał licznie zgromadzonych członków i sympatyków rejonu trockiego i elektreńskiego. Na początku swojego przemówienia podkreślił: „Jest ważne, że wszystkie imprezy są rozpoczynane od Mszy świętej”. Przewodniczący zadeklarował, że partia AWPL-ZChR gwarantuje uczciwą politykę. Lider partii zaakcentował, że podstawą działalności ugrupowania są wartości chrześcijańskie, co odzwierciedla rozszerzona nazwa formacji. Bo z nich wypływa wszystko inne: uczciwe życie i działalność, miłość do bliźniego, miłosierdzie, szacunek do rodziców itd. Ubolewał, że obecna władza nie kieruje się tymi wartościami, nie dba o zwykłego człowieka i o jego potrzeby. Tomaszewski podziękował wszystkim za pracę i wysiłek.

Prezes Trockiego Oddziału Rejonowego AWPL-ZChR, wicemer samorządu rejonu trockiego Maria Pucz serdecznie witała wszystkich na rejonowym konwencie. Na wstępie swego przemówienia zwróciła uwagę na to, że w Trockim Oddziale Rejonowym AWPL-ZChR znacznie zwiększyła się liczba członków partii.

„Rejon trocki jest wyjątkowy i unikalny. Jestem dumna z tego, że tu, w tym pięknym kraju, urodziłam się i dorastałam. Jestem patriotką swego rodzinnego kraju. Nigdzie indziej nie chciałabym mieszkać. Zawsze interesowały mnie sprawy związane z rozwojem rejonu i dobrobytem społecznym. Kocham swój kraj i jego mieszkańców. Przy pomocy przedstawicieli AWPL-ZChR w Radzie udało się nam zrealizować wiele projektów. Każde działanie, które wpłynęło na polepszenie życia mieszkańców – dla nas jest sukcesem. Nam zależy na tym, aby nasz rejon rozwijał się w sposób sprzyjający dla każdego z nas. W pracy kierujemy się przede wszystkim potrzebami społeczności, spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi rozwoju miejsca, w którym żyjemy. W swoim życiu kierujemy się wartościami chrześcijańskimi, co pozwala nam pracować sprawiedliwie i odpowiedzialnie” – rozpoczęła prezes oddziału.

„Pracując w rejonie na stanowiskach kierowniczych, stawiamy przed sobą cel służenia pomocą i radą dla wszystkich mieszkańców Ziemi Trockiej. Pracowaliśmy, pracujemy i będziemy uczciwie i bezinteresownie pracować dla dobra naszych ludzi” – zaznaczyła Maria Pucz.

Prezes zadeklarowała, że w rejonie trockim wytypowano 40 osób na listę kandydatów AWPL-ZChR do wyborów samorządowych. „Mocno wierzę, że wspólnym wysiłkiem, z pomocą tak dzielnych i ambitnych ludzi kolejny raz uda się wygrać wybory samorządowe” – z optymizmem stwierdziła prezes Trockiego Oddziału Rejonowego AWPL-ZChR.

Wicemer rejonu Maria Pucz przedstawiła osiągnięcia dobiegającej końca kadencji Rady samorządu rejonu trockiego oraz plany na przyszłość. Wyraziła podziękowanie wszystkim zgromadzonym za zaufanie, jakie było okazane w 2015 roku, a także spodziewa się tego zaufania i w 2019 roku.

„My, wszyscy razem, nasza frakcja, której chcę bardzo podziękować za współpracę, zrobimy wszystko, co w naszych siłach i jeszcze więcej. Chcemy pracować oddanie, rzetelnie, sprawiedliwie, troszczyć się o każdego mieszkańca, aby tutaj, w rejonie trockim, żyło się dobrze i wygodnie” – zakończyła Maria Pucz.

Jarosław Narkiewicz, poseł do Sejmu RL z ramienia AWPL-ZChR, kandydat na mera rejonu trockiego w wyborach samorządowych przywitał licznie zebranych na konwencie, dziękował za zaufanie i wsparcie, podsumował działalność AWPL-ZChR w trockim rejonie.

„Cieszy to, że zespół AWPL-ZChR w Radzie i administracji samorządu rejonu trockiego pracuje uczciwie, twórczo i zgodnie. Stara się przyciągnąć finansowanie i środki na realizację ważnych dla rejonu trockiego projektów” – powiedział Jarosław Narkiewicz.

Mówiąc o celach w najbliższych wyborach samorządowych kandydat na mera podkreślił, że jak i do tej pory, tak i nadal będzie pracował uczciwie i reprezentował interesy wyborców.

„Przed kim jesteśmy odpowiedzialni? Przed wyborcami. Pragniemy sprawiedliwie kierować samorządnością. Jednym z wyrazów takiego kierowania jest sprawiedliwy i uczciwy podział budżetu” – twierdził Narkiewicz.

Jarosław Narkiewicz zaznaczył, że AWPL-ZChR w rejonie trockim będzie kładł nacisk na pomoc młodym i wielodzietnym rodzinom, seniorom, osobom o specjalnych potrzebach, także będzie wspierał programy młodzieżowe i dla dzieci, zwiększy dostępność komunikacji publicznej oraz obiecuje bezpłatną komunikację miejską w Trokach. Szczególna uwaga ma być skierowana na jakość nauczania przedszkolnego, formalnego i nieformalnego, porządkowanie podwórzy przy blokach wielomieszkaniowych i przestrzeni publicznych.

„Zapewniam, że nie zawiedziemy okazanego zaufania i w dalszym ciągu będziemy sumiennie i pryncypialnie bronić Waszych interesów. W jedności siła!” – zwrócił się do zebranych Narkiewicz.

Wszyscy obecni na sali kandydaci otrzymali zaświadczenia i legitymacje potwierdzające ich start w wyborach samorządowych rejonu trockiego.

Podczas konwentu wyborczego AWPL-ZChR wystąpiły solistki z tria „Hanki” z Połuknia Renata Krasowska i Iwona Grigienė oraz Zespół Ludowy „Stare Troki” ze Starych Trok.

2019-02-14